Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır!

Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Tarihleri 14 – 28 Haziran 2021
(Başvurular 28 Haziran 2021 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir)
Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Yeri https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresinden online başvuru
Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 2021 Temmuz ayı içerisinde açıklanacaktır.

 

 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü),
 2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
 3. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0 Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif(genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.
 4. Erasmus+ Erasmus+ Staj Hareketliliği için en az 50 dil puanına sahip olmak

NOT:

Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) kazanma notları dikkate alınır.

DUS ve TUS belgeleriyle başvuru yapacak öğrenciler transkript yerine bu belgelerini yüklemeleri gerekmektedir

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresinden online olarak alınacaktır.  Ayrıca Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına girmeyip başka bir yabancı dil belgesi olan öğrencilerimiz dil belgelerini de yükleyeceklerdir. 

YABANCI DİL BELGESİ

-Akdeniz Üniversitesi Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Belgesi (6 Mart 2021 tarihinde 2021-2022 akademik yılı için yapılan sınav) ya da,

-ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SÜRELERİ

Erasmus+ Staj Hareketliliği Minimum 2 ay, maksimum 12 ay
(Öğrencilerimiz sadece 2 ay hibelendirileceklerdir)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

-Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar),
-Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
-Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,
-Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı
-Her bölüm/program ve Anabilim Dalına bir öğrenci hakkı,
-Değerlendirme sonucunda aynı bölümden/programdan/fakülteden tercih yapan öğrencilerin aynı puanları almaları durumunda üst sınıftaki öğrenciler önceliklendirilecektir.
-Öğrenciler 2 ay hibelendirileceklerdir.

ERASMUS+ GENEL BAŞARI PUANINA EKLENECEK ve DÜŞÜLECEK PUANLAR

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan[1]
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan[2]
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar( DOT’s) +5 Puan[3]
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan[4]

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[3]Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

[4]2021 dönemi Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı online yapıldığı için yaşanan teknik aksaklıklar göz önünde bulundurularak puan kesintisi uygulanmamasına karar verilmiştir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN EK HİBE

Erasmus+ Programına katılan engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ek hibe talep formu web sayfamızda yer almaktadır. http://uio.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/ozel-ihtiyac-destegi-ek-hibe-talep-formu-ogrenci_2020.doc

ERASMUS+  STAJ HİBELERİ

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında verilen hibeler için buraya tıklayınız.

HİBESİZ YARARLANMA

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
Program kuralları gereği bir öğrenci her öğrenim kademesinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay faydalanır. Üniversitemiz öğrencileri Erasmus+ Staj Hareketliliğinden 2 ay hibelendirileceklerdir.
Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.
Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

Türkiye Ulusal Ajansı üniversitemizin de dahil olduğu yükseköğretim kurumlarıyla 2021 proje dönemine ilişkin aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır:

2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bildirilen tebliğ metni ise aşağıdaki gibidir:

“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Söz konusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve hareketlilik sürelerinde değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Bu seçme ve değerlendirme süreci sonucunda gerçekleşmesi planlanan öğrenci hareketlilikleri açısından, küresel Covid-19 pandemisinin önümüzdeki aylardaki seyri ve bu seyre göre ülkelerin ve kurumların alacakları kararlar da belirleyici faktör olacak ve tüm taraflarca takip edilecektir.

KONTENJANLAR

 • Kontenjanların akademik birimlere dağılımı Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenmektedir.
 • Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar),
 • Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
 • Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,
 • Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı
 • Her bölüm/program ve Anabilim Dalına bir öğrenci hakkı,
 • 2021 proje dönemi kurumumuza tahsis edilecek olan hibe miktarı belli olmadığı için öğrenci staj hareketliliği sonuç listesinde değişiklik olabilecektir.
Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:25:04
Son güncelleme: 2.11.2022 17:25:25