Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programmes- Karma Yoğun Programlar)

“Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi iş birliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. Bu programlar çok uluslu ve çok disiplinli grupların Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı Sorunlara ya da bölgeler, şehirler veya firmalar tarafından tanımlanan diğer sosyal sorunlara çözüm üretmek üzere birlikte çalıştığı sorun ve çözüm odaklı öğrenmeyi içerebilir. Karma yoğun programlar katılımcı yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere ve eğitimlere kıyasla katma değer sağlamalıdır. Çok yıllı olabilir.

BIP’ler, fiziksel hareketliliği çevrimiçi eğitimle birleştiren yeni ve daha esnek hareketlilik formatıyla, farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip, her çalışma alanından ve öğrenim kademesinden öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır.

BIP’ler ortaklık dışındaki yükseköğretim kurumlarının öğrencilerine ve personeline açık olabilir. Bu programlar, katılımcı yükseköğretim kurumlarında yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemleri geliştirme ve uygulama kapasitesini güçlendirmeyi amaçlar (Erasmus+ Programı KA131 Projesi 2023 yılı Uygulama El Kitabı, s.45).”

Üniversitemiz de BIP, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Erasmus Seçim Kurulu Komisyonu tarafından alınacak kararalar doğrultusunda uygulanmaktadır.

Multilateral Inter-Institutional Agreement

Karma Yoğun Programlar (BIP)

Eklenme tarihi :3.10.2023 15:32:34
Son güncelleme : 9.01.2024 15:26:13