Free Mover Giden Öğrenci

Üniversitemizden yurtdışındaki başka bir üniversiteye Free Mover Programı kapsamında gitmek isteyen öğrencinin;

-Üniversitemizde hazırlık sınıfı hariç 1 yılı tamamlamaları ve en az 2,50 genel ağırlıklı not ortalamasına sahip olması,

-Karşı üniversiteden bir yarıyıl için en az 30 AKTS kredi, bir akademik yıl için en az 60 AKTS kredi ders alması,

-Gideceği üniversitenin eğitim dili ile ilgili dil yeterliliğine sahip olması,

-Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında yer alan belgeler ile Üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne başvurması,

-Gideceği üniversite ile irtibata geçerek ilgili üniversitenin akademik takvimine göre gerekli belgeleri hazırlaması,

-Kabul belgesinin temini, alınacak derslerin üniversitemizde geçerli sayılacağına dair ilgili Birimin Yönetim Kurulu Kararı’nın çıkması gibi işlemlerinin takibini yapması,

-Seyahat ve sağlık sigortasını yaptırması,

-Pasaport ve vize işlemlerine başvuru yapmadan önce Uluslararası İlişkiler Ofisinden Free Mover öğrencisi olduğunu teyit eden belge alması,

-Gitmek istediği Üniversitenin Free Mover Programı web sayfasında yer alan belgelere ek olarak isteyebileceği başka belgeleri (Konaklama formu, CV, niyet mektubu vb.) öğrenmesi ve takip etmesi gerekir.

Free Mover Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenci, program dönüşünde karşı üniversiteden katılım belgesi ve öğrencinin Üniversitemizde kayıtlı olduğu ilgili Birim tarafından öğrencinin yurtdışında geçirdiği sürede aldığı derslerin tanınmasına ilişkin Birim Yönetim Kurulu kararını Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim eder.

Free Mover Program Koordinatörlüğü, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre zarfında barınma haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunur.

Ders Eşleştirmeleri ve Akademik Danışmanlık

  1. Ders seçimi yapılırken karşı üniversiteden bir yarıyıl için en az 30 AKTS kredi, bir akademik yıl için en az 60 AKTS kredi ders alınmalıdır. AKTS uygulamayan üniversitelerde ise ilgili Birim Yönetim Kurulunun aldığı karar geçerlidir.
  2. Giden öğrenci, kayıtlı olduğu Birim tarafından belirlenen Free Mover Bölüm/Program Koordinatörleri danışmanlığında ders seçimlerini yapar.
  3. Öğrenim Anlaşmasının öğrenci yurt dışına çıkmadan önce öğrenci, ev sahibi kurum ve misafir olunacak kurum tarafından imzalanmış olması gerekir.
  4. Öğrenim anlaşması, ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile onaylanması halinde geçerlilik kazanır.
  5. Öğrenim Anlaşmasında belirlenen derslerin isimleri Üniversitemizde o yıl/yarıyıl okutulan derslerden değişik olabilir, ders sayısı daha az ya da daha çok olabilir. Ancak, Öğrenim Anlaşması öğrencinin gittiği kurumda o yıl/yarıyılda alacağı derslerin, Üniversitemizde o yıl/yarıyılda alacağı derslere denk olacağını kabul eder.
  6. Giden öğrenci, gidilecek üniversitede alt ve/veya üst yarıyıllardan dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması, vb. nedenlerden dolayı değişiklik yapması gerektiğinde, öncelikle Üniversitemizde kayıtlı olduğu eğitim Biriminin Bölüm/Program Koordinatörü ile yazılı olarak iletişime geçmek ve yeniden eşdeğerlik onayını almak zorundadır.
  7. Giden öğrenci, Free Mover Programından yararlandığı sürede Üniversitemizden ders seçemez.
  8. Öğrencinin ortak zorunlu dersleri kaldıysa, mutlaka dönüşte alması zorunludur.
  9. Öğrencilerin alttan dersleri olması Free Mover Programından yararlanmalarına engel değildir.

Başvuru ve Kabul Süreci

Free Mover Programı ile yurt dışındaki bir üniversitede misafir öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencinin aşağıdaki işlemleri yapması gerekmektedir.

1.Aşama

Free Mover Programı kapsamında öğrenim görmek istediği üniversiteye Bölüm/Program Koordinatörüyle hazırladığı ve bölümünce onaylanmış Öğrenim Anlaşmasını göndererek başvurusunu yapar ve kabul mektubu talep eder.

2.Aşama

Onaylı öğrenim anlaşması ve dilekçe ile öğrenim gördüğü Birime başvurarak Free Mover Programı kapsamında yurt dışındaki bir üniversiteden eğitim almak istediğine dair talebini iletir.

3.Aşama

Öğrenci, öğrenim anlaşmasının uygun görüldüğüne dair ilgili Birim Yönetim Kurulu kararını, onaylı öğrenim belgesini ve Üniversitenin Free Mover web sayfasında yer alan başvuru formu ile birlikte diğer belgeleri Free Mover Programı Kurum Koordinatörüne teslim eder.

Not: Free Mover Kurum Koordinatörlüğü Rektörlük 6.Katta hizmet vermektedir.

Başvuru Belgeleri:

Free Mover Başvuru Formu

Öğrenim Anlaşması

-Transkript

-Dil Yeterlik Belgesi

-Pasaport

-Europass CV

4.Aşama

Pasaport ve vize işlemlerine başvuru yapmadan önce Uluslararası İlişkiler  Ofisi’nden Free Mover öğrencisi olduğunu teyit eden belge alır.

NOT: Başvuru ve kabul sürecinde öğrenci; Üniversitemiz ilgili Birimin Bölüm/Program Koordinatörlüğü, hem kendi hem de karşı üniversitenin Free Mover Kurum Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü çalışır.

5.Aşama (Derslerin denkleştirilmesi)

Free Mover Programı ile giden öğrencilerden eğitim süresi bittiğinde;

  1. Katılım Belgesi (gidilen üniversite tarafından verilen değişim süresini kapsayan belgenin imzalı ve mühürlü aslının fotokopisi),
  2. Transkript (misafir olunan üniversiteden alınan imzalı ve mühürlü not belgesinin aslı),
  3. Pasaport fotokopisi (giriş – çıkış tarihleri) istenir.
  4. Öğrencinin dönüşte, Free Mover Programı kapsamında aldığı krediler (dersler) ilgili Birimin Bölüm/Program Koordinatörü tarafından İlgili alt kurul kararı ile Birim Yönetim Kuruluna sunulur. Öğrencinin yurtdışında geçirdiği süreyi ve aldığı derslerin tanınmasına ilişkin Birim Yönetim Kurulu kararı Free Mover Kurum Koordinatörlüğüne resmi yazı ile bildirilir.
  5. Öğrencinin ders intibakı, ilgili Birim tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

 

 

Eklenme tarihi :20.10.2022 15:55:23
Son güncelleme : 20.10.2022 15:55:23