Erasmus+ Giden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

505849b5-1698-4f1b-b40f-ec60344a07e5.png Erasmus+ Değişim Süreçleri 
   
9316dc6a-3635-4fae-941a-a7f0dee4eb23.png Erasmus+ Giden Öğrenci Dökümanları
   
4ea9a6cb-0cee-46a8-a15b-298d62033aff.jpg Ülkeler ve Hibe Miktarları
   
f9a63e5a-e1fc-4fb2-b9dc-d99c447701c0.png OLS (Online Dil Desteği)
   
4d1eb89c-db09-4ffc-acf8-f744b0e14004.png Erasmus+ Anlaşmaları
   

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.

Kimler Katılabilir?

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

  • Öğrenim Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

– Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır. Öğrencinin öğrenim hareketliliği yapacağı yükseköğretim kurumunda 1 trimester süresi 90 günden az ise Hareketlilik Aracı’na bilgiler girilirken açıklama kısmında bu husus belirtilmelidir.

– Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir. Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

  • Erasmus Programı Ne Değildir ? 

1- Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.

2- Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.

3- Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.

e9159b0e-24ea-4fca-889b-84db56308f17.png
 
 Erasmus+ Ofis Görüşme Saatleri
 
Hafta içi her gün 10:00-11:00
ve 15:00-16:00 saatleri arası
Yer: Rektörlük 6. Kat 601 nolu oda

 

 

 

 

Eklenme tarihi :5.10.2022 17:47:37
Son güncelleme : 7.12.2023 15:26:41