AB Projeleri

PIC/OID/ EuropeAid no
8eed74ee-c0f9-43be-a5c1-daca40a84388.png Yasal Temsilci
077bdcd3-9fa1-468e-bb52-3ca01cb63f40.png Partner Identification Form(PIF)
9f2390d3-5dda-42fe-a9b4-6905d74bb6f6.png Son 3 Yılda Yürütülen AB Projeleri
40b41291-10ff-4e45-94ba-acf624083800.png Koordinatör Kurum Olarak Yapılacak Başvurular
cbef336b-67f6-4410-a494-82a49c7180e1.png Ortak Kurum Olarak Yapılacak Başvurular
9fba5121-5e74-48d4-bdd7-61cf081b82dc.png İletişim

Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak tüm akademik birimlerimizin ve personelimizin AB Programları’ndan azami düzeyde yararlanabilmesi ve Üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren verdiğimiz danışmanlık hizmeti ve eğitimler ile, 21 Ekim 2015 tarihinde Ofisimiz bünyesinde AB Projeleri Koordinatörü görevlendirilmiş olup, AB Projeleri kapsamında çalışmalara üst düzeyde önem verilmektedir.

AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli bir dönem için uygulanmaktadır. 2002 yılında Türkiye Ulusal Ajansı’nın kurulmasıyla birlikte Avrupa Birliği’nin eğitimle ilgili programlarına tam katılım sağlamaktayız.

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Ulusal Ajans 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline geldi ve 2006 yılına kadar süren Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla bilinen topluluk programlarını yürütmeye başladı. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajansı unvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’nin 2021-2027 döneminde uygulanmakta olan Erasmus+ Programına da katılımı onaylanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Programı kapsamında çalışmalar yürütmektedir.


Erasmus+ Programı 2021-2027

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanan ve 2014-2020 yılları arasında uygulanan ve 2021-2027 döneminde de devam edecek olan Erasmus+ Programı ile kişilere yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlayan projelere hibe verilecektir. Ülke merkezli proje başvuruları koordinatör kurumun ülkesindeki Ulusal Ajansa, Komisyon Merkezli projeler ise Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

Erasmus+ Programı Proje Türleri

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve Jean Monnet altında toplanmaktadır:

1) Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

a)Erasmus+ Yükseköğretim: Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
b)Erasmus+ Mesleki Eğitim: Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
c)Erasmus+ Yetişkin Eğitimi: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
d)Erasmus+ Okul: Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
e)Erasmus+ Gençlik: Gençlik Değişimi, ADP, Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

2) Ana Eylem 2: Kurum Kuruluşlar Arası İşbirliği

a)İşbirliği için Ortaklıklar:

-İşbirliği Ortaklıkları
-Küçük-ölçekli Ortaklıkları

b)Mükemmellik için Ortaklıklar:

-Mesleki Mükemmellik Merkezleri
-Erasmus+ Öğretmen Akademileri
-Erasmus Mundus

c)Yenilik için Ortaklıklar:

-Alliances for innovation (Yenilik için İttifaklar/Ortaklıklar)

d) Not-for-profit Sport Events (Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri)

3) Ana Eylem 3: Politika Geliştirme ve İşbirliği için Destek

a)European Youth Together

Özel Eylem: Jean Monnet Programı (Başvurular Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.)

Detaylı bilgi için www.ua.gov.tr bakınız.


Proje Kabulünden Sonra Yapılacaklar

1.Avro Hesabı Açılması

AB Projelerinde her bir proje için ayrı bir kurumsal Avro hesabı açılması zorunludur. Kurumsal Avro hesaplarının açılması için öncelikle Ofisimize Ebys üzerinden dekanlık/müdürlük aracılığıyla resmi yazı gönderilmesi gerekmektedir. Ofisimiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan hesabın açılması ve hesap bilgilerinin ilgili personele iletilmesi için resmi yazışmaları takip edecektir.

2.Hibe Sözleşmesi İmzalanması

Akdeniz Üniversitesi’nin koordinatör ya da ortak olduğu projelerde hibe/ortaklık sözleşmeleri yasal temsilci olan Üniversitemiz Rektörü tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu evrakların imzalanması için Ebys üzerinden resmi yazı ekinde dekanlık aracılığıyla Ofisimize gönderilmesi gerekmektedir.

 3.İç Sözleşme İmzalanması

Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra proje yürütücüsü personel ile Üniversitemiz Rektörü arasında İç Sözleşme imzalanmaktadır.  Taslak iç sözleşmenin doldurularak 2 nüsha halinde Ofisimize imza için getirilmesi gerekmektedir. 

İş Sözleşme Örneği için tıklayınız.

4.KDV İstisna Sertifikası Alımı

Türkiye Ulusal Ajansı’ndan hibe alan projelerdeki tüm harcamalar KDV’den muaftır. Bunun için KDV İstisna Sertifikası alınmalıdır. KDV İstisna Sertifikası için Ulusla Ajans’taki proje uzmanınızla iletişime geçip, imzalanacak evrakların Ebys üzerinden resmi yazı ekinde dekanlık aracılığıyla Ofisimize gönderilmesi gerekmektedir.

 5.Çalışma Çizelgeleri/Ara/Final Raporu İmzalanması

Projelerinize ilişkin Çalışma Çizelgesi (Timesheet), Ara ve Final Raporlarının da yasal temsilci olan Üniversitemiz Rektörü tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu evrakların imzalanması için Ebys üzerinden resmi yazı ekinde dekanlık aracılığıyla Ofisimize gönderilmesi gerekmektedir.

 

Eklenme tarihi :24.10.2022 10:08:53
Son güncelleme : 30.12.2022 14:07:36