Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri

* Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörleri Görev ve Sorumlulukları için tıklayınız.
* "Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörleri için Giden Öğrenci Hareketliliği İş Süreci ve Dilekçe Örnekleri" için tıklayınız.
* Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri “Erasmus Without Paper(EWP) Learning Agreement(LA) Hazırlama Rehberi” için tıklayınız .

Fakülte Koordinatörleri:

Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Mükerrem HATİPOĞLU mhatipoglu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 58 38
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Doç Dr. Erkan DÜNDAR dundar@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3286
Tarih Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER dslenger@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6165
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Doç. Dr. Hüseyin UZUNOĞLU huseyinuzunoglu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3241
Sosyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL hasanhuseyinaygul@gmail.com +90 242 310 4162/3296
Felsefe Dr. Öğr. Üye. Ekin KAYNAK ILTAR ekinkaynak@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3252
Türk Dili ve Edebiyatı Prof.Dr. Ali CİN alicin@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6177
Sanat Tarihi Öğr. Gör. Dr. Şamil YİRŞEN samilyirsen@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3263
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üye. Nihal KUBİLAY PINAR nihalpinar@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3230
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Hatice Sezgi SARAÇ DURGUN sezgisarac@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3259
Coğrafya Doç.Dr.Ebru AKKÖPRÜ  ebruakkopru@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3370
Psikoloji Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR sedabayraktar@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3258
Rus Dili ve Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi Eda Havva TAN METREŞ  edahtan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3355
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi Birim/Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan ATABEK atabek@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4634
Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILDIRIM yakupyildirim@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4653
İlköğretim Matematik Doç. Dr. Şerife Koza ÇİFTÇİ KARADAĞ kozaciftci@hotmail.com +90 242 310 4620
Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Adile Emel SARDOHAN YILDIRIM esardohan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4693
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç.Dr.Tuğba SARI  tugbasari@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4661
İngiliz Dili Eğitimi Dr.Öğr.Gör.Başak Eda HANCI AZİZOĞLU edahan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4675
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doç.Dr.Meltem Begüm SAATÇİ ATA melbesa@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2001
Türkçe Eğitimi Doç. Dr. Ümit YILDIZ umityildiz@akdeniz.edu.tr 2073
Sınıf Öğretmenliği Doç. Dr. Sabahat BURAK sabahatburak@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6082
Fen Bilgisi Eğitimi Doç. Dr. Esme HACIEMİNOĞLU ehacieminoglu@gmail.com +90 242 310 2075
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doç.Dr.Candan AYKURT  candan@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 3832
Fizik Bölümü Doç.Dr.Ramazan ŞAHİN  ramazansahin@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 3847
Kimya Bölümü Prof. Dr. Pınar ÇAMURLU pcamurlu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2308
Matematik Bölümü Prof.Dr.Ayhan DİL  adil@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2380
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burçin DÖNMEZ burcindonmez@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3825
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Doç. Dr. Hakan ÖNİZ hakanoniz@akdeniz.edu.tr  
Fotoğraf Bölümü Doç. Dr. Handan DAYI handandayi@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6245
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Doç. Mehmet Ali EROĞLU m-ali-eroglu@hotmail.com.tr +90 242 310 6252
Grafik Bölümü Doç.Dr. Süleyman ÖZDERİN ozderin@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6219
Heykel Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hülya BOZBIYIK UYSAL hulyauysal@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6200
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Doç. Dr. Hakan ÖNİZ hakanoniz@akdeniz.edu.tr  
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Ahsen GÜNBULUT ahsengunbulut@akdeniz.edu.tr  
Müzik Bölümü Prof. Dr. Gökmen ÖZMENTAŞ gozmentes@gmail.com +90 242 310 6267
Resim Bölümü Öğr. Gör. Efe SEMBOL efemsembolum@hotmail.com +90 242 227 4201
Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Ahsen GÜNBULUT ahsengunbulut@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6202
Seramik Bölümü Doç. Kamuran Özlem SARNIÇ kosarnic@gmail.com +90 242 310 6291
Sinema-Tv Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan ERSÜMER oguzhanersumer@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6223
Temel Eğitim Bölümü Öğr. Gör. Ezgi BİLGİN ezgibilgin@akdeniz.edu.tr  
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Doç. Dr. Öznur Körükçü oznurkorukcu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6917
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Özgür AYDIN ozguraydin@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2740
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler İktisat Prof.Dr.Gülden BÖLÜK  guldenboluk@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6407
İşletme Arş. Gör. Dr. Yağmur ÖZ yagmuroz@akdeniz.edu.tr   +90 242 310 6459
İşletme Doç. Dr. Umut KUBAT DOKUMACI  umutkubat@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6496
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Dr.Öğr.Üyesi Yavuz Selim ALKAN yavuzselimalkan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 1886
Maliye  Prof. Dr. Hale BALSEVEN halebalseven@akdeniz.edu.tr +90 242 310 1821
Maliye Arş. Gör. Tolga Evrim TÜRKAN tolgaturkan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3777
Uluslararası İlişkiler  Doç. Dr. Fulya ÖZKAN fulyaozkan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6426
Uluslararası İlişkiler Arş.Gör.Emrah ZENGİN  emrahzengin@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3766
Çalışma Ekonomisi
(Birim Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Ayten YAĞMUR aytenyagmur@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6403
Çalışma Ekonomisi
(Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Şerife DURMAZ serifedurmaz@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6413
Ekonometri Doç. Dr. Pınar KAYA SAMUT pinarsamut@akdeniz.edu.tr   +90 242 227 4400 -3768
İlahiyat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi  Tüm Bölüm/Programlar  Doç.Dr.Bahset KARSLI  bkarsli@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3416
İletişim Fakültesi 
İletişim Fakültesi  Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Emel ÖZDEMİR emelozdemir@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2840
Gazetecilik  Dr.Öğr.Gör.Onur ÖKSÜZ  onuroksuz@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6480 
Radyo-Televizyon ve Sinema Prof. Dr. Tugay ARAT tarat@akdeniz.edu.tr +90 242 310 3134
Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Prof. Dr. Seçil DEREN VAN HET HOF sderen@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6449
Reklamcılık Prof. Dr. Merih TAŞKAYA merihtaskaya@gmail.com +90 242 310 1639
Kemer Denizcilik Fakültesi 
Kemer Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Duygu AYDIN ÜNAL  duyguaydin@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi  Çocuk Gelişimi Programı Doç. Dr. Kızbes Meral KILIÇ kmeralkilic@akdeniz.edu.tr  
Hemşirelik Öğr.Gör.Selçuk GÖRÜCÜ  selcukgorucu@akdeniz.edu.tr  +90 242 887 0910
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Program Koordinatörü  Dr.Öğretim Üyesi Nehir YASAN AK  nehiryasanak@akdeniz.edu.tr  
Yönetim Bilişim Sistemleri  Dr. Öğr. Üyesi Hale ALAN halealan@akdeniz.edu.tr +90 242 742 7025
Sosyal Hizmetler Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu UĞUR sinemburcu@akdeniz.edu.tr  
Manavgat Turizm Fakültesi
Manavgat Turizm Tüm Bölüm/Programlar Öğr. Gör. Dr. Hüseyin KELEŞ hkeles@akdeniz.edu.tr +90 242 742 7025 - 8310
Turizm İşletmeciliği Doç.Dr. Gözde Seval ERGÜL gates@akdeniz.edu.tr +90 242 742 7025
Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi  Engin DERMAN ederman@akdeniz.edu.tr +90 242 742 7026
Rekreasyon Yönetimi  Doç. Dr. Özgür YAYLA ozguryayla@akdeniz.edu.tr  
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr.Gör.Dr.Esra ŞAHİN  esrasahin@akdeniz.edu.tr  
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Öğr. Gör. Sadık Gökhan EKİNCİ ekinci@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 - 4481
İç Mimarlık Öğr. Gör. Abdullah Hikmet BAŞAYTAÇ hbasaytac@akdeniz.edu.tr  
Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr. Ahmet BENLİAY benliay@akdeniz.edu.tr +90 242 227 2456
Şehir ve Bölge Planlama Prof. Dr. Hilal ERKUŞ herkus@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 - 4475
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü       
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. İzzet Ufuk ÇAĞDAŞ izzetufuk@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6314
Çevre Mühendisliği Prof.Dr.Altınay PERENDECİ  aperendeci@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6334
Makine Mühendisliği Prof.Dr.Erdem ÇAMURLU  ecamurlu@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 6346
Jeoloji Mühendisliği Arş. Gör. Dr. Fatih UÇAR fatihucar@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4309
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Arş. Gör. Ayhan ŞAVKLIYILDIZ   savkliyildiz@akdeniz.edu.tr  
Gıda Mühendisliği  Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ BUDAK barcink@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6516
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökhan AKÇAY hgakcay@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400-4312
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği      
Mekatronik Mühendisliği      
Biyomedikal Mühendisliği      
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sağlık Bilimleri  Tüm Bölüm/Programlar  Prof. Dr. Mustafa Cihan CAMCI cihanc@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6157
Tüm Bölüm/Programlar  Doç. Dr. Ece ŞİMŞEK ecesimsek@akdeniz.edu.tr +90 242 227 8900-4188
Tüm Bölüm/Programlar Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇOBAN mustafacoban@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4536
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç.Dr. Ece ŞİMŞEK  ecesimsek@akdeniz.edu.tr  
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğr. Gör. Aslı ALTINSOY aslialtinsoy@akdeniz.edu.tr   
Ergoterapi Bölümü      
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doç.Dr. Sebahat Yaprak  ÇETİN  yaprakcetin@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4132
Gerontoloji Bölümü Prof. Dr. Mustafa Cihan CAMCI cihanc@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4191
Odyoloji Bölümü      
Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇOBAN mustafacoban@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4136
Serik İşletme Fakültesi
Serik İşletme Fakültesi Tüm Bölüm/Programlar Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇELİK ÇAYLAK pinarcelik@akdeniz.edu.tr +90 242 712 5021
Turizm İşletmeciliği  Boran TOKER borantoker@akdeniz.edu.tr  
Ekonomi ve Finans  Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KIYMALIOĞLU aslihank@akdeniz.edu.tr +90 242 712 5021-119
Spor Bilimleri Fakültesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Öğr. Gör. Nihat AYÇEMAN nayceman@akdeniz.edu.tr +90 242 310 68 47
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğr. Gör. Vedat ÇETİNKAYA cetinkaya@akdeniz.edu.tr +90 242 310 17 94
Rekreasyon Öğr.Gör. Rıza DARENDELİOĞLU darendelioglu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 68 39
Spor Yöneticiliği Doç. Dr. Evren TERCAN KAAS evrentercan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 68 07
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi  Tüm Bölüm/Programlar Prof. Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU pyerlikaya@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6098
Avlanma ve İşleme Teknolojisi  Prof. Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU pyerlikaya@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6098
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Prof. Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU pyerlikaya@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6098
Temel Bilimler  Prof. Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU pyerlikaya@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6098
Tıp Fakültesi 
Tıp Fakültesi  Temel Tıp Bölümü Prof.Dr. Ahter DİLŞAD ŞANLIOĞLU ahter@akdeniz.edu.tr +90 242 249 69 86
Turizm Fakültesi
Turizm Fakültesi Tüm Bölüm/Programlar Edina AJANOVİC edinaajanovic@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2033
Gastonomi ve Mutfak Sanatları  Öğr. Gör. Naime BULUT naimebulut@akdeniz.edu.tr  
Rekreasyon Yönetimi Doç.Dr.Yakın EKİN ekin@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6658
Turizm İşletmeciliği Arş. Gör. Dr. Zeynep KARSAVURAN zkarsavuran@akdeniz.edu.tr  
Turizm Rehberliği Arş. Gör. Dr. Aylin HAMURİŞÇİ aylinguven@akdeniz.edu.tr  
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi  Pazarlama Doç.Dr.R.Meltem YETKİN ÖZBÜK  rmyetkin@akdeniz.edu.tr  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Dr. Öğr. Üyesi Atiye Beyhan AKAY  beyhanyilmaz@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 -3547
Yönetim Bilişim Sistemleri Dr.Öğr.Üyesi Güray TONGUÇ  guraytonguç@akdeniz.edu.tr   
Finans ve Bankacılık Doç.Dr.Seda SÖNMEZ  sedasonmez@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400-3555
Sigortacılık Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TÜRKMEN aturkmen@akdeniz.edu.tr  +90 242 227 4400 - 3556
Havacılık Yönetimi      
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri  Doç. Dr. Songül SEVER MUTLU  songulmutlu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2455
Bitki Koruma  Dr.Öğr.Üyesi Yasin Emre KİTİŞ  emrekitis@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2541
Tarım Ekonomisi  Doç.Dr.M.Nisa MENCET YELBOĞA nmencet@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2513
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği  Doç. Dr. H. Kürşat ÇELİK hkcelik@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6570
Tarımsal Biyoteknoloji  Dr.Öğr.Üyesi Aysun ÖZÇELİK  aysunozcelik@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2532 
Tarımsal Yapılar ve Sulama  Dr.Öğr.Üyesi N.Yasemin TEZCAN  nytezcan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6542
Tarla Bitkileri  Dr. Öğr. Üyesi Rüstem ÜSTÜN rustemustun@akdeniz.edu.tr   +90 242 310 2550
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY incitolay@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2544
Zootekni  Doç.Dr.Burak KARACAÖREN burakkaracaoren@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2507

 

Enstitü Koordinatörleri:

Akdeniz Uygarlıkları Araştıma Enstitüsü
Akdeniz Uygarlıkları
Araştıma Enstitüsü
Tüm Bölüm/Programlar Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÇOBAN mustafacoban@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4536
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları  Arş. Gör. Betül GÜREL betulgurel@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 - 4168
Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Arş. Gör. Özge BOZKURTOĞLU ozgeozcan@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 - 4170
Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Arş. Gör. Yeliz Emine YURTBİLİR YÜCEL eyurtbilir@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 - 3287
Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Doç. Dr. Hakan ÖNİZ hakanoniz@akdeniz.edu.tr  
Akdeniz Göç Araştırmaları Arş. Gör. Gizem MUSUL gizemmusul@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 - 3363
Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları Arş. Gör. Fatih ERTAŞ fatihertas@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 - 4158
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri
Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Bahri GÜRPINAR bahrigurpinar@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 6843

Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Şerife Koza ÇİFTÇİ KARADAĞ serifekoza@akdeniz.edu.tr +90 242 310 1436
Türkçe Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Ümit YILDIZ umityildiz@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2073


Temel Eğitim Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Sabahat BURAK sabahatburak@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6082
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Başak Eda AZİZOĞLU edahan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4675
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Oğuzhan ATABEK atabek@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4634
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü  Tüm Bölüm/Programlar  Doç. Dr. Edip BAYRAM ebayram@akdeniz.edu.tr +90 242 310 22 65

Bahçe Bitkileri

Prof. Dr. Songül SEVER MUTLU

songulmutlu@akdeniz.edu.tr

 

Bitki Islahı ve Genetiği

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem ÜSTÜN

rustemustun@akdeniz.edu.tr

 

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökhan AKÇAY

hgakcay@akdeniz.edu.tr

 

Bitki Koruma

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Emre KİTİŞ

emrekitis@akdeniz.edu.tr

 
Biyoloji

Doç. Dr. Candan AYKURT

candan@akdeniz.edu.tr

 

BiyomedikalMühendisliği    

Doç. Dr. Çiğdem SARAÇ

cigdemsarac@akdeniz.edu.tr 

 
Biyomühendislik

Prof. Dr.İrfan TURHAN

iturhan@akdeniz.edu.tr

 

Çevre Mühendisliği

Prof. Dr. Nuriye Altınay PERENDECİ

aperendeci@akdeniz.edu.tr

 

Elektrik-Elektronik Müh.

Doç. Dr. H. Feza CARLAK

fezacarlak@akdeniz.edu.tr

 

Elektrik-Elektronik Müh.

Arş. Gör. Ayhan ŞAVKLIYILDIZ

savkliyildiz@akdeniz.edu.tr

 
Fizik

Prof. Dr. İsmail Hakkı SARPÜN

sarpun@akdeniz.edu.tr

 

Gıda Mühendisliği

Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ BUDAK

barcink@akdeniz.edu.tr

 

İç Mimarlık

Doç. Dr. Ayşegül DURUKAN

ayseguldurukan@akdeniz.edu.tr

 

İklim Değişikliği ve Politikaları

Doç. Dr. Aslı Seyhan ÇIĞGIN

asliciggin@akdeniz.edu.tr

 

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. İzzet Ufuk ÇAĞDAŞ

izzetufuk@gmail.com

 

Jeoloji Mühendisliği

Arş. Gör. Dr. Fatih UÇAR

fatihucar@akdeniz.edu.tr

 
Kimya

Prof. Dr. Pınar ÇAMURLU

pcamurlu@akdeniz.edu.tr     

 

Makine Mühendisliği

Prof. Dr. Hasan Erdem ÇAMURLU

ecamurlu@akdeniz.edu.tr

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Emre BAL

emrebal@akdeniz.edu.tr

 
Matematik

Doç. Dr. Ayhan DİL

adil@akdeniz.edu.tr

 

Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KILIÇ

serkankilic@akdeniz.edu.tr

 

Peyzaj Mimarlığı

Prof. Dr. Ahmet BENLİAY

benliay@akdeniz.edu.tr

 

Radyasyon Güvenliği

Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU

ibrahimmutlu@akdeniz.edu.tr

 

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Prof. Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

pyerlikaya@akdeniz.edu.tr

 

Su Ürünleri Mühendisliği

Prof. Dr. Jale KORUN

jalekorun@akdeniz.edu.tr

 

Su Ürünleri Temel Bilimler

Prof. Dr. Erhan MUTLU

emutlu@akdeniz.edu.tr

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Doç. Dr. Mesut YILMAZ

myilmaz@akdeniz.edu.tr

 

Sürdürülebilir Tarım

Prof. Dr. Bülent TOPÇUOĞLU

btoglu@akdeniz.edu.tr

 

Şehir Bölge ve Planlama

Prof. Dr. Hilal ERKUŞ

herkus@akdeniz.edu.tr

 

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. M. Nisa MENCET YELBOĞA

nmencet@akdeniz.edu.tr

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Doç. Dr. Hüseyin Kürşat ÇELİK

hkcelik@akdeniz.edu.tr

 

Tarımsal Biyoteknoloji

Doç. Dr. Aysun ÖZÇELİK

aysunozcelik@akdeniz.edu.tr

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Dr. Öğr. Üyesi Nefise Yasemin TEZCAN

nytezcan@akdeniz.edu.tr

 

Tarla Bitkileri

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem ÜSTÜN

rustemustun@akdeniz.edu.tr

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Dr.Öğr. Üyesi İnci TOLAY

incitolay@akdeniz.edu.tr

 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Doç. Dr. Nusret DEMİR

nusretdemir@akdeniz.edu.tr

 

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Dr.Öğr.Üyesi Burçin DÖNMEZ

burcindonmez@akdeniz.edu.tr

 
Zootekni

Doç. Dr. Burak KARACAÖREN

burakkaracaören@akdeniz.edu.tr

 
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güzel Sanatlar
Enstitüsü
Fotoğraf Anasanat  Dalı Doç. Dr. Handan DAYI handayim@yahoo.com +90 242 310 6214 - 6245
Grafik Anasata Dalı
Doç.Dr.
Süleyman ÖZDERİN
ozderin@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6219 - 6219
Halı kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Doç. Mehmet Ali EROĞLU m-ali-eroglu@hotmail.com.tr +90 242 310 6252
Heykel Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hülya BOZBIYIK UYSAL hulyauysal@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4219- 4219
Müzik Anasanat Dalı Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU ahasan@akdeniz.edu.tr   
Müzik Anabilim Dalı Prof. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ gozmentes@gmail.com +90 242 310 6267- 6267
Resim Anasanat Doç. Dr. Umut KAYAPINAR ukayapinar@akdeniz.edu.tr  
Sahne Sanatları Anasanat Dalı Doç. Dr. Birgül YEŞİLOĞLU GÜLER birgulyesiloglu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6954
Seramik Anasanat Dalı Doç. Kamuran ÖZLEM SARNIÇ kosarnic@gmail.com +90 242 310 6291
Sinema- TV Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Babacan TAŞDEMİR babacantasdemir@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6221 - 6221
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Doç. Dr. Menekşe Suzan TEKER menekseteker@akdeniz.edu.tr +90 242 310 62 17
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı       
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı      
Genel Cerrahi Anabilim Dalı       
Hemşirelik Anabilim Dalı       
İmmünoloji Anabilim Dalı      
Nefroloji Anabilim Dalı       
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tüm Bölüm/Programlar Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Beslenme ve Diyetetik Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim  Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Gerontoloji  Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Radyoterapi Fiziği  Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Tıbbi Genetik Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Tıbbi Biyoloji Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Sporcu Sağlığı Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Protetik Diş Tedavisi  Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Endodonti Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Anatomi Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Biyofizik Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Hareket ve Antrenman Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Tıp Eğitimi Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Tıbbi Biyokimya Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Tıbbi Biyoteknoloji Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Hemşirelik Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Histoloji ve Embriyoloji  Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Tıbbi Farmakoloji Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Göğüs Cerrahisi  Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Gen ve Hücre Tedavisi Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Fizyoloji Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Tıp Tarihi ve Etiği Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr.Güler Leyla SATI DURAN  leylasati@akdeniz.edu.tr  
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tüm Bölüm/Programlar  Arş. Gör. Serhat KAYA serhatkaya1985@gmail.com +90 242 310 2769
Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Arş Gör. Çağrı ELMAS  cagrielmas@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4000 - 3330

 

YO ve MYO Koordinatörleri :

Adalet M.Y.O
Adalet M.Y.O  Tüm Bölüm/Programlar  Öğr. Gör. Hüseyin Teoman DEMİRCİ teomandemirci@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2715
Antalya Devlet Konservatuvarı
Antalya Devlet Konservatuvarı Tüm Bölüm/Programlar  Doç.Ceren HEPYÜCEL cerenhepyucel@gmail.com +90 242 310 6949
Müzik Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU ahasan@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 6958
Geleneksel Türk Müziği  Doç. Dr. Sevilay GÖK sevilaygok@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 6632
Sahne Sanatları  Doç. Dr. Birgül YEŞİLOĞLU GÜLER birgulyesiloglu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6954
Demre Dr. Hasan Ünal M.Y.O 
Demre Dr. Hasan Ünal M.Y.O Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail Gökay KIRTIL gokay@akdeniz.edu.tr +90 242 277 4400-7981
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri  Öğr. Gör. İsmail Gökay KIRTIL gokay@akdeniz.edu.tr +90 242 277 4400-7981
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Öğr. Gör. Hüseyin Serhan ÇALHAN hscalhan@akdeniz.edu.tr +90 242 277 4400-7987
Elmalı M.Y.O
Elmalı M.Y.O Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü   Öğr. Gör. Dr. Recep BALKIÇ recepbalkic@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-113

Bilgisayar Programcılığı

Öğr. Gör. Ali BİÇER   alibicer@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-151
Seracılık Öğr. Gör. Hasan BİLGİÇ hasanbilgic@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-126

Bahçe Tarımı

Öğr. Gör. Şükrü KARAGÜL   sukrukaragul@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-179
Elektronik Teknolojisi Öğr. Gör. Kemal ÇELİK   kemalcelik@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-172
Elektrik Öğr. Gör. Nazan DİNÇ   ndinc@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-132
Tarım Makineleri Öğr. Gör. Göksel ŞAHAN   gokselsahan@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-128
Muhasebe ve Vergi Uyg. Öğr. Gör. Rukiye KILIÇ   rukiyekilic@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-142
Pazarlama Öğr. Gör. Hadi İSTANBULLU   histanbullu@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334-138
İşletme Yönetimi Öğr. Gör. Ahmet TERCAN ahmettercan@akdeniz.edu.tr +90 242 618 6334 (176)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Öğr. Gör. Ramazan ÖZÇAKIR  rozcakir@akdeniz.edu.tr 0242 618 6334 (165)
Finike M.Y.O
Finike M.Y.O Birim Koordinatörü  Öğr. Gör. Gürcü KAYA  gurcu@akdeniz.edu.tr +90 242 855 3669 - 1131
Deniz ve Liman İşletmeciliği  Öğr. Gör. Çetin POLAT cetinpolat@akdeniz.edu.tr +90 242 855 3669 - 1138
Turizm ve Otel İşletmeciliği  Öğr. Gör. Mehmet DURMAZ mehmetdurmaz@akdeniz.edu.tr +90 242 855 3669 - 1138
Dış Ticaret  Öğr. Gör. Gürcü Leyla  KAYA  gurcu@akdeniz.edu.tr +90 242 855 3669 - 1131
Bahçe Tarımı  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN ahmetaydin@akdeniz.edu.tr +90 242 855 3669 - 1121
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Doç.Dr.Cüneyt DİNÇER  cdincer@akdeniz.edu.tr +90 242 855 3669 - 1126
Göynük Mutfak Sanatları M.Y.O 
Göynük Mutfak Sanatları
M.Y.O
Tüm Bölüm/Programlar Dr. Öğr. Üyesi Emel KAYNAKCI ekaynakci@akdeniz.edu.tr +90 242 815 3037
Pastacılık ve Ekmekçilik  Öğr. Gör. Ramazan ÇAĞLAR rcaglar@akdeniz.edu.tr 0 242 815 30 37
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Öğr. Gör. Dr. Beysun GÜNERİ beysunguneri@akdeniz.edu.tr  
İkram Hizmetleri  Öğr. Gör. Dr. Filiz ARSLAN filizarslan@akdeniz.edu.tr 0 242 815 30 37
Aşçılık  Öğr. Gör. Gökhan SARAÇ gokhansarac@akdeniz.edu.tr +90 242 815 3037
Korkuteli M.Y.O
Korkuteli M.Y.O Tüm Bölüm/Programlar Öğr. Gör. Dr. Leyla BUDAMA AKPOLAT leylabudama@akdeniz.edu.tr +90 242 643 5000
Bahçe Tarım Öğr. Gör. Hasan BASIM hasanbasim@akdeniz.edu.tr +90 242 643 5000 - 8218
Mantarcılık Öğr. Gör. Dr. Esen EYİLER KAYA eseneyiler@akdeniz.edu.tr +90 242 643 5000 - 8226
Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Halil KAYGISIZ halilkaygisiz@akdeniz.edu.tr  
Maliye Öğr. Gör. Nermin BİLEK nerminbilek@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6431
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Burçin TUTCU burcintutcu@akdeniz.edu.tr  
Elektronik Haberleşme Teknolojisi  Öğr. Gör. Nihal ÇETİN ACAR nihalcetinacar@akdeniz.edu.tr  
Pazarlama Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur SOYSAL nursoysal@akdeniz.edu.tr  
Kumluca M.Y.O
Kumluca M.Y.O Tüm Bölüm/Programlar Öğr. Gör. Dr. Miray CELEPLİ SÜTBAŞ  mcelepli@akdeniz.edu.tr +90 242 887 8565
Seracılık Öğr. Gör. Esmanur DEMİREL  esmanurdemirel@akdeniz.edu.tr  
Bahçe Tarımı  Öğr. Gör. Onur VURAL onurvural@akdeniz.edu.tr  
İşletme Yönetimi Öğr. Gör. Dr. Caner ERDOĞAN  caner@akdeniz.edu.tr  
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Öğr. Gör. Dr. Hasan Önder SARIDOĞAN ondersaridogan@akdeniz.edu.tr  
Manavgat M.Y.O
Manavgat M.Y.O Tüm Bölüm/Programlar Öğr. Gör. Dr. Erkan Kadir ŞİMŞEK erkankadir@akdeniz.edu.tr +90 242 743 3500 - 24
Muhasebe ve Vergi Uygulamalar  Öğr.Gör.Havva Nur VURAL AYDIN  havvanurvural@akdeniz.edu.tr  
Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Doç. Dr. Burcu ILGAZ burcuilgaz@akdeniz.edu.tr  
İşletme Yönetimi
/Yönetim ve Organizasyon
Öğr. Gör. Yasemin ÇELİK yasemincelik@akdeniz.edu.tr +90 242 743 3500 - 36
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri 
Öğr. Gör. Ebru Kadriye ÖZ  ebruoz@akdeniz.edu.tr +90 242 743 3500 - 49
Bilgisayar Programcılığı
/Bilgisayar Teknolojileri
Öğr. Gör. Büşra AL busraal@akdeniz.edu.tr +90 242 743 3500
Pazarlama
/Pazarlama ve Reklamcılık
Öğr.Gör.Fatma KAYA  fatmakaya@akdeniz.edu.tr  
Aşçılık
/Otel ,Lokanta ve İkram Hizmetleri 
Öğr. Gör. Hasan Fehmi ÖZ  hasanfehmioz@akdeniz.edu.tr +90 242 743 3500 - 35
Çocuk Gelişimi  Öğr.Gör.Zeynep ALPTEKİN ÇITAK  zeynepcitak@akdeniz.edu.tr  
Organik Tarım Dr.Öğr.Üyesi. Sabriye ATMACA  uysalsabriye@akdeniz.edu.tr   
Gıda Teknolojisi Öğr.Gör.Müge CANATAR  mcanatar@akdeniz.edu.tr   
Sağlık Hizmetleri M.Y.O 
Sağlık Hizmetleri M.Y.O Tüm Bölüm/Programlar Dr. Öğr. Üyesi Onur KARAMAN onurkaraman@akdeniz.edu.tr +90 242 227 4400 - 2875
Tıbbı Hizmler ve Teknikler Doç.Dr.Onur KARAMAN onurkaraman@akdeniz.edu.tr  
Sağlık Bakım Hizmetleri Dr. Öğ. Üyesi Şengül AKDENİZ sengulakdeniz@akdeniz.edu.tr +90 242 227 44 00 -28 96
Terapi ve Rehabilitasyon Öğr. Gör. Dr. Hatice GÜL haticegul@akdeniz.edu.tr +90 242 227 44 00 -28 78
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Öğr. Gör. Dr. Okay IŞLAK okayislak@akdeniz.edu.tr +90 242 227 44 00 -28 72
Serik Gülsün Süleyman Süral M.Y.O 
Serik Gülsün Süleyman Süral Turizm ve Otel İşletmeciliği Özge KATIRCI ozgekatirci@akdeniz.edu.tr  
Sahne ve Dekor Tasarımı Serdar YILMAZ  serdaryilmaz@akdeniz.edu.tr +90 242 7357 391 - 8121
Grafik Tasarımı Öğr. Gör. Süleyman TAŞKIN staskin@akdeniz.edu.tr +90 242 7357 391 - 8154
Moda Tasarımı Dr.Ebru DİKMEN VAROL  ebrudikmen@akdeniz.edu.tr   
Tekstil Teknolojisi Doç. Dr. Ramazan ERDEM ramazanerdem@akdeniz.edu.tr  +90 242 7357 391 - 8150
Geleneksel El Sanatları Öğr. Gör. Fatma ÖZTÜRK PİŞKİN fatmaozturk@akdeniz.edu.tr   
Mimari Restorasyon Özlem DURMAZ IRMAK ozlemdurmazirmak@akdeniz.edu.tr  
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğr. Gör. Mustafa KİREMİTÇİOĞLU kiremitci@akdeniz.edu.tr +90 242 7357 391 - 138
Optisyenlik Öğr. Gör. Ayşe Yadikar HABALI yhabali@akdeniz.edu.tr +90 242 7357 391 - 8159
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Dr.Şerife ALEV UYSAL  alevuysal@akdeniz.edu.tr  
Çocuk Gelişimi  DR. Sakine İlkim ARI ilkimari@akdeniz.edu.tr  
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği EMİNE KAHRAMAN eminekahraman@akdeniz.edu.tr  
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Serkan UYAR serkanuyar@akdeniz.edu.tr  
Sosyal Bilimler M.Y.O
Sosyal Bilimler M.Y.O Tüm Bölüm/Programlar Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Pazarlama ve Reklamcılık Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Halkla İlişkiler Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Pazarlama Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Medya ve İletişim Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Yönetim ve Organizasyon Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
İşletme Yönetimi  Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri  Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Ulaştırma Hizmetleri  Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Sosyal Hizmetler Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Özel Güvenlik ve Koruma Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Uzaktan Eğitim Öğr.Gör. Ali Şevki AKAY alisevkiakay@akdeniz.edu.tr  +90 242 345 3030 - 4551
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Öğr.Gör. Özhan Nebi SOYSAL soysal@akdeniz.edu.tr  +90 242 346 3030 - 5548
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğr.Gör. Özhan Nebi SOYSAL soysal@akdeniz.edu.tr  +90 242 346 3030 - 5548
Çağrı Merkezi Hizmetleri  Öğr.Gör. Özhan Nebi SOYSAL soysal@akdeniz.edu.tr  +90 242 346 3030 - 5548
Teknik Bilimler M.Y.O
Teknik Bilimler M.Y.O Tüm Bölüm/Programlar  Öğr. Gör.Dr. Ceren KARAMAN cerenkaraman@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6703
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Öğr. Gör. Dinçer APAYDIN dapaydin@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6733
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri  Öğr. Gör. Taycan Çağdaş SAPMAZ csapmaz@akdeniz.edu.tr +90 242 310 1734
Bilgisayar Teknolojileri  Öğr. Gör. Erokan CANBAZOĞLU erokan@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 6746
Elektronik ve Otomasyon Öğr. Gör. Dr. Yiğit Ali ÜNCÜ yuncu@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6725
Mimarlık ve Şehir Planlama  Dr.Öğr.Üyesi Cevdet Bertan GÜLLÜDAĞ bgulludag@akdeniz.edu.tr +90 242 310 1945
Bitkisel ve Hayvansal Üretim  Dr. Öğr. Üyesi Kamile ULUKAPI kamileonal@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6768
Çevre Koruma Ve Kontrol  Doç. Dr. Özge TUFAN ÇETİN ozgetufan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6758
İnşaat Öğr. Gör. Dr. Arif Nihat AKÇAL arifnihatakcal@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6756
Elektrik ve Enerji  Doç. Dr. Süleyman Fatih ÖZMEN fatihozmen@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 6763
Makine ve Metal Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi Salih SÖZER sozer@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6729
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Dr. Öğr. Üyesi Kudret AKPINAR akudret@akdeniz.edu.tr +90 242 3106741
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu  Tüm Bölüm/Programlar Öğr.Gör.Dr.Meltem YILMAZ  meltemyilmaz@akdeniz.edu.tr +90 242 310 4705

Bölüm Başkanlıkları Koordinatörleri:

Enformatik Bölüm Başkanlığı
Enformatik Bölüm Başkanlığı Tüm Bölüm/Programlar Öğr. Gör Şahin AKBUNAR sakbunar@akdeniz.edu.tr +90 242 310 6034

 

 

 


 

 

Eklenme tarihi :17.10.2022 14:46:29
Son güncelleme : 28.02.2024 13:43:36