Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecini başarıyla yürüten bir dünya üniversitesi olma hedefine ulaşması amacıyla;

  1. Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek,
  2. Uluslararası öğrenci temin stratejisini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
  3. Uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  4. Öğrenci, öğretim eleman ve idari personelin hareketlilik faaliyetlerini koordine etmek,
  5. Eğitim ve gençlik alanlarında üniversitemiz öğrencilerine yönelik gençlik bilgilendirmesi yapmak,
  6. Üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak,
  7. Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
  8. Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
  9. İşbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin etkinliklerinin üniversitemizde duyurulmasını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir ofis olmaktır.

Eklenme tarihi :3.10.2022 10:36:22
Son güncelleme : 3.10.2022 10:36:22