İşbirliği Protokolleri Prosedürü-Taslak Protokol Metni

Yurtdışında bulunan üniversiteler ile imzalanacak olan işbirliği protokolleri ile ilgili izlenmesi gereken prosedür aşağıdaki gibidir;

1.Yurtdışında bulunan bir üniversite ile işbirliği yapmak isteyen birim, karşı üniversite ile mutabık kaldığı taslak protokol metnini (Türkçe ve İngilizce) Rektörlüğümüz Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne resmi yazı ile gönderir.
2.Üst yönetimin uygun görüşünden sonra, protokol yapmak isteyen birimden gelen taslak protokol metni Hukuk Müşavirliği ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından resmi yazı ile gönderilir.
3.Hukuk Müşavirliği ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda, protokole nihai şekli verilir.
4.Protokol metni Üniversitemiz Senato’suna gönderilir.
5.Senato’nun olumlu görüş sunması halinde, protokol metni gerekli onay için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilir.
6.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayından sonra, protokol metni üniversitelerin Rektörleri tarafından imzalanır.

Bazı ülkelerdeki üniversitelerle yapılacak protokoller YÖK onayına tabi olmayıp, sadece YÖK tarafından tanınıp tanınmadıklarının tespiti gerekmektedir. Bu durumdaki üniversitelerle yapılacak protokollerde 2. aşama ile eşzamanlı olarak YÖK’e tanınırlığa ilişkin yazı yazılmakta; 5. ve 6. aşamalarda ifade edilen YÖK onayına gerek bulunmamaktadır.


Taslak Protokol Metni

 
Eklenme tarihi :20.10.2022 16:42:00
Son güncelleme : 20.10.2022 16:50:50