UİO 2022 Kalite Hedefleri

Uluslararası İlişkiler Ofisi 2022 Kalite Hedefleri

Akdeniz Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı’nda yer alan “Stratejik Amaç: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi – Hedef 5.1 Uluslararasılaşma Kapasitesinin Arttırılması” performans göstergelerine katkıda bulunmak üzere;

1. Erasmus+ Programı KA131 kapsamında, 2 adet genel bilgilendirme toplantısı (öğrenci ve personele yönelik) düzenlenmesi,

2. Erasmus+ Programı KA131 kapsamında, 3 adet oryantasyon toplantısı (gelen öğrenci, giden öğrenci ve giden personele yönelik) düzenlenmesi,

3. Erasmus+ Programı KA171 kapsamında, akademik personele yönelik 1 adet genel bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,

4. Erasmus+ Programı KA2 ve KA3 Projeleri kapsamında, akademik personele yönelik 2 adet genel bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,

5. Erasmus Mundus kapsamında, 1 adet genel bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,

6. Uluslararası sıralama kuruluşlarında (THE, QS, ARWU) dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer alan 3 üniversite ile Erasmus+ İkili Anlaşma imzalanması,

7. Uluslararası sıralama kuruluşlarında (THE, QS, ARWU) dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer alan 1 üniversite ile Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalanması,

8. Uluslararası sıralama kuruluşlarında (THE, QS, ARWU) dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer alan 2 üniversite ile uluslararası işbirliği protokolü imzalanması,

9. Farabi Değişim Programı mevcut protokol sayısının muhafaza edilmesi,

10. 2022 yılı uluslararası öğrenci kabul koşullarına yönelik üç dilde güncel info pack hazırlanması,

11. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilere yönelik 1 adet oryantasyon toplantısı düzenlenmesi,

12. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilere yönelik Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Kitapçığı hazırlanması,

13. Free Mover Programı’nın tanıtılmasına yönelik güncel info pack hazırlanması,

14. Free Mover Programı kapsamında gelen öğrencilere yönelik 1 adet oryantasyon toplantısı düzenlenmesi,

15. Uluslararası İlişkiler Ofisi faaliyetlerini içeren, ulusal ve uluslararası paydaşlarımıza yönelik 8 adet (4 adet İngilizce Newsletter, 4 adet Türkçe E-bülten) hazırlanması hedefleri belirlenmiştir.

 
Eklenme tarihi :3.10.2022 13:35:12
Son güncelleme : 3.10.2022 13:35:12