A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Erasmus+ Öğrenci Hareketliliğine İlişkin Hibe Miktarları
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400

 

Hibe miktarlarında kesinti yapılması (Erasmus+ Programı Rehberi 19. Sayfa 8. Madde)

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.

Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20 ila %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen, üniversitesi tarafından belirlenen tarihe kadar dönüş belgelerini üniversitesinin Erasmus ofisine teslim etmeyen ve/veya çevrimiçi AB anketini doldurmayan öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılabilir.

Erasmus+ Programları Rehberi Türkçe olarak da aşağıdaki linkte mevcuttur:

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2015-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0

1 akademik yılda 60 AKTS alan öğrencilerimiz için kalan hibelerinden;

40 AKTS ve üzeri dersten başarılı olmaları durumunda: %100 ödeme
30-40 AKTS arası dersten başarılı olmaları durumunda: %80 ödeme
20-30 AKTS arası dersten başarılı olmaları durumunda: %60 ödeme yapılacaktır.

1 akademik dönemde 30 AKTS alan öğrencilerimiz için kalan hibelerinden;

20 AKTS ve üzeri dersten başarılı olmaları durumunda: %100 ödeme
15-20 AKTS arası dersten başarılı olmaları durumunda: %80 ödeme
10-15 AKTS arası dersten başarılı olmaları durumunda: %60 ödeme yapılacaktır.

 


Son Güncelleme : 6 Ocak Pazartesi 2020
146