Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği Başvuruları (2021-2022 Akademik Yılı)

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Tarihleri 30 Nisan  – 16 Mayıs 2021
(Başvurular 30 Nisan saat 17.00’de başlayıp 16 Mayıs 2021 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir)
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Yeri https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresinden online başvuru yapılacaktır.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçlarının Açıklanması  Mayıs-Haziran ayları içerisinde açıklanacaktır.


Başvuru Rehberi
için tıklayınız.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü),
  2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
  3. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.
  4. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için en az 60 dil puanına sahip olmak

NOT:

- Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Başvurular https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr adresinden online olarak alınacaktır. Başvuruda bulunan öğrenciler başvurularına ait transkript belgesi yüklemeyeceklerdir. Öğrencilerin not ortalamaları ve Değişim Programları Yabancı Dil Sınav sonuçları sisteme otomatik olarak yüklenecektir.

-Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınav Puanı olmayan öğrencilerimiz *OSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yabancı dil belgesi ile programa başvuruda bulunabilecekler.

-Engelli öğrencilerimizin engelli olduklarını gösteren belgeyi sisteme yüklemeleri gerekecektir.

-Şehit ve Gazi çocukları ilgili belgeyi temin ederek sisteme yükleyeceklerdir.

-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı sisteme yüklemeleri gerekecektir.

YABANCI DİL BELGESİ

*ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, YDS) ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SÜRELERİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

1 akademik dönem (Güz ya da Bahar dönemi tercihinde bulunabilecekler)

Not: Yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için 1 akademik yıl için hibe verilecektir.

Not: GÜZ dönemi hareketliliğini tercih edecek öğrencilerimizin dikkatine! Yerleştirmelerde karşı kurumların güz dönemi öğrenci yerleştirmelerini kabul edip etmeme durumları dikkate alınacaktır.   Dolayısıyla, bu öğrencilerin yerleştirmeleri BAHAR dönemine aktarılabilecektir.

ERASMUS+ İKİLİ ANLAŞMALAR

Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web sitemizde Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde yer almaktadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

  • Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)
  • Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar
  • Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
  • Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,
  • Akademik birim içindeki öğrenim hareketlilik sayısı,
  • Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına en az bir öğrenci hakkı

ERASMUS+ GENEL BAŞARI PUANINA EKLENECEK ve DÜŞÜLECEK PUANLAR

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan[1]
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan[2]
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma (staj başvurusu için geçerli olacaktır) + 10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan[3]

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN EK HİBE

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[3] 2021 dönemi Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı online yapıldığı için yaşanan teknik aksaklıklar göz önünde bulundurularak puan kesintisi uygulanmamasına karar verilmiştir.

Erasmus+ Programına katılan engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ek hibe talep formu web sayfamızda yer almaktadır. Form için tıklayınız.

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HİBELERİ

Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği kapsamında verilen hibeler için tıklayınız.

HİBESİZ YARARLANMA

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.

2021 dönemine ait olan Uygulama El Kitabı’nın tamamı henüz yayınlanmamıştır.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bildirilen tebliğ metni ise aşağıdaki gibidir:

“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Söz konusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve hareketlilik sürelerinde değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Öğrencilerimizin Covid-19 salgını sebebiyle Erasmus+ programı kapsamında alınabilecek yeni önlemleri, kararları web sayfamızdan takip etmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak, ülkemizin, hareketlilikte bulunacağınız üniversitenin ve ülkenin yetkili makamlarının duyuruları da takip edilmelidir. Salgının devam etmesi ve faaliyetlerin gerçekleştirilememesi halinde yapacağınız harcamalar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek olup karşılanmayacaktır. Böyle bir durumda Türkiye Ulusal Ajansı ve Akdeniz Üniversitesi herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.
Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.
Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka karşı kurumdan araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.
Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez.

KONTENJANLAR

Kontenjanların akademik birimlere dağılımı Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenmektedir.

ÖNEMLİ UYARI!!!

Staj hareketliliği başvuruları ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Web sayfamızda ileri bir tarihte bilgilendirme yapılacaktır. Lütfen web sayfamızı takip ediniz!

Sevgili Öğrencilerimiz, tam kapanma uygulamasının yürürlükte olacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında mail ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Mail Adreslerimiz:
erasmus@akdeniz.edu.tr
outgoing@akdeniz.edu.tr

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:17:01
Son güncelleme: 3.11.2022 11:21:18