2022 KA 131 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ PROGRAMI KISA DÖNEM ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KARMA YOĞUN PROGRAM (Blended Intensive Programme/BIP) YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Başvuru Tarihleri

21 Mart  –24 Nisan 2024

Sonuç Açıklama Tarihi

30 Nisan 2024

İtiraz/Feragat/Hibesiz Yararlanma Talebi Tarihleri

10 Mayıs 2024 (erasmus@akdeniz.edu.tr adresine, saat 17.00’ye kadar)

Asıl listede yer alan öğrencinin hareketlilik öncesi belgelerini  ofise teslim son tarihi

30 Mayıs 2024 (erasmus@akdeniz.edu.tr adresine, saat 17.00’ye kadar)

 • Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan talepler dikkate alınmayacaktır.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı Karma Yoğun Program (BIP) hareketliliği seçimleri https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/erasmus_programi_kisa_donem_ogrenim_hareketliligi_karma_yogun_program_blended_intensive_programmebip_basvurulari_takvimi_ve_ilani_%C2%A020232024_akademik_yili-8153 sayfasında yer alan ölçütler kapsamında Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Kısa Dönem Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program yerleştirme sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

ÖNEMLİ NOT 1: Erasmus+ Programı 2022 Dönemi KA 131 Projesi 31 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Dolayısıyla, hareketliliğin proje bitiş tarihten önce tamamlanmış ve dosya kapama işlemlerinin eksiksiz yapılması önem arz etmektedir. Bu amaçla, hareketlilik için planlanan hareketlilik faaliyetinin ilgili tarihten önce olması gerekmektedir. Proje süresi dışında kalan hareketlilikler proje kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

ÖNEMLİ NOT 2: Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Aksi durumlarda hareketlilik geçerli sayılmayacaktır.

KONTENJAN

Erasmus+ 2022 KA 131 proje dönemi karma yoğun program hareketliliği kontenjanı Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı bölümü için 4 Yüksek lisans ve 1 Doktora öğrencisi (5 gün ve seyahat günleri hibeli) olarak 8-12 Temmuz 2024 tarihlerinde sanal hareketlilik ve 15-19 Temmuz 2024 tarihlerinde fiziksel hareketlilik olacak şekilde belirlenmiştir. Yalnızca fiziksel hareketlilik hibelendirilecektir.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program hareketliliği Asıl (Kabul hibeli) Liste

 

2022 Sözleşme Dönemi Karma Yoğun Program Hareketliliği Hibe Miktarı

Faaliyet Süresi

Hibe Miktarı (€)

5 gün ve seyahat günleri hibeli

Günlük 70 Avro

 

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program içeriği bu ilanda yer alan ilgili programın koordinatör kurumu olan Tuscia Universitesi tarafından belirlenmektedir. Üniversitemiz bu ilan kapsamındaki Karma Yoğun Programa ortak kurum olarak dahil olmuştur.
 • Karma Yoğun Programda yukarıda belirtilen alandaki öğrencilerin 5 günlük fiziksel hareketlilik öncesi tamamlayıcı bir sanal hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmekle yükümlüdür. Sanal bileşen sonrası final projesi teslim edilmesi gerekmektedir. Faaliyetin tamamlanması sonrası 3 AKTS’lik bir ders denkliği gerçekleştirilir.
 • Kısa dönem öğrenim hareketliliği karma yoğun program Erasmus+ kurumlar arası anlaşmalı koordinatör üniversite tarafından yürütülmektedir.
 • Bu hareketlilik türüne koordinatör üniversite tarafından belirlenen alan ve kademelerde kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Fiziksel faaliyet süresi 5gündür. Fiziksel faaliyet öncesi/sonrası tamamlayıcı sanal bileşene katılım zorunludur. Tamamlayıcı sanal bileşen sonrası final projesinin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tamamlayıcı sanal bileşene hibe ödemesi yapılmamaktadır. Yalnızca fiziksel hareketlilikler hibelendirilmektedir.
 • Faaliyet kapsamında 3 AKTS’lik ders yükü alınması gerekmektedir. Hareketlilik sonrası alınan kredilerin tanınması ve ders denklik işlemlerinin akademik birim kurul kararına bağlanarak yapılması gerekmektedir.
 • Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilmektedir.
 • Anlaşmalı yükseköğretim kurumunun öğrenciyi herhangi bir aşamada ve herhangi bir sebepten ötürü kabul etmemesi/aday gösterme işlemini reddetmesi durumunda aday herhangi bir hak iddia edemez, Koordinatörlüğümüz bu durumdan sorumlu tutulamaz. Durumun öğrenciden kaynaklı olmadığının ilgili komisyon ve kurullar tarafından tespit edilmesi hallerde bir sonraki başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmaz.

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM KARMA YOĞUN PROGRAM HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

 • Öğrenciler, dönem başında Akdeniz Üniversitesi’nde AKTİF öğrenci konumunda olmalıdır. Biriminin öğrenci işlerine ve Erasmus bölüm/program koordinatörüne Erasmus+ programından hareketliliği hak kazandığı bilgisini dilekçe ile bildirmeli ve yönetim kurulu kararının çıkması için işlemlerini başlatmalıdır.
 • Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez ancak bu durum gideceği üniversitenin/kurumun kurallarına göre değişiklik gösterebilir.
 • Üniversitemizde YTBburslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliği programına başvurmaları halinde bu öğrencilerin başvuruları alınacak; hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmaları halinde ilgili öğrenciler YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul ettiklerine dair dilekçelerini erasmus@akdeniz.edu.tr adresine göndermeleri gerekecektir. Dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Faaliyete katılmak üzere tercih edilen kurumun web sayfaları mutlaka incelenip, başta dil yeterliliğine ilişkin koşullar olmak üzere diğer ilgili konularda bilgi sahibi olmak öğrencinin sorumluluğundadır. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda öğrencilerin karşı kurum tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcı adaya aittir.
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde faaliyetlerini gerçekleştiremez.

 

Öğrenciler, süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye   https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/erasmus_giden_ogrenci_ogrenim_hareketliligi-2766 adresinden ulaşabilirler.

Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Eklenme tarihi: 30.04.2024 17:13:49
Son güncelleme: 30.04.2024 17:19:44