ERASMUS+ PROGRAMI KISA DÖNEM ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KARMA YOĞUN PROGRAM (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME/BIP) BAŞVURULARI TAKVİMİ VE İLANI  (2023-2024 Akademik Yılı)

ERASMUS+ PROGRAMI KISA DÖNEM ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KARMA YOĞUN PROGRAM (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME/BIP) BAŞVURULARI TAKVİMİ VE İLANI  (2023-2024 Akademik Yılı)

 

Erasmus+ BIP Başvuru Tarihleri

İlan Başlangıç /Bitiş Tarihi: 21/03/2024-24/04/2024 saat 17.00

Başvuru Başlangıç Tarihi: 09.04.2024 saat 09.00

Erasmus+ BIP Başvuru Yeri

https://turnaportal.ua.gov.tr/

adresinden online başvuru yapılacaktır.

Erasmus+ BIP Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

2024 yılı Mayıs ayı içerisinde açıklanacaktır.

Feragat tarihi

Başvuru sonuçları yayınlanmasını takip eden 7 gün içerisinde.

Başvuru düzeyleri 

Yalnızca Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD öğrenci başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

 

Karma Yoğun Program / Blended Intensive Programme (BIP) Nedir?

Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi iş birliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. Bu programlar çok uluslu ve çok disiplinli grupların Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı sorunlara ya da bölgeler, şehirler veya firmalar tarafından tanımlanan diğer sosyal sorunlara çözüm üretmek üzere birlikte çalıştığı sorun ve çözüm odaklı öğrenmeyi içerebilir. Karma yoğun programlar katılımcı yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere ve eğitimlere kıyasla katma değer sağlamalıdır. Çok yıllı olabilir. BIP’ler, fiziksel hareketliliği çevrimiçi eğitimle birleştiren yeni ve daha esnek hareketlilik formatıyla, farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip, her çalışma alanından ve öğrenim kademesinden öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır.

 

Koordinatör Kurum ve BIP Program Bilgileri

Kurum Adı

University of Tuscia

Erasmus Kodu

I VITERBO01

OID/PIC kodu

E10209103 / 999896371

Ülke/Şehir

Italya/ Viterbo 

Faaliyet Alanı

Peyzaj Mimarlığı

Katılımcı Sayısı

4 Yüksek Lisans + 1 Doktora

Başvuru Alınacak /Fakülte/Enstitü/Bölüm

Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı bölümü

Sanal Hareketlilik / Gün

5 gün (8 – 12 Temmuz 2024)

Fiziksel Hareketlilik / Gün

5 gün  (15-19 Temmuz 2024)

AKTS

3 AKTS (1 Ders)

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program içeriği bu ilanda yer alan ilgili programın koordinatör kurumu olan Tuscia Universitesi tarafından belirlenmektedir. Üniversitemiz bu ilan kapsamındaki Karma Yoğun Programa ortak kurum olarak dahil olmuştur.
 • Karma Yoğun Programda yukarıda belirtilen alandaki öğrencilerin 5 günlük fiziksel hareketlilik öncesi veya sonrası tamamlayıcı bir sanal hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmekle yükümlüdür. Sanal bileşen sonrası final projesi teslim edilmesi gerekmektedir. Faaliyetin tamamlanması sonrası 3 AKTS’lik bir ders denkliği gerçekleştirilir.
 • Kısa dönem öğrenim hareketliliği karma yoğun program Erasmus+ kurumlar arası anlaşmalı koordinatör üniversite tarafından yürütülmektedir.
 • Bu hareketlilik türüne koordinatör üniversite tarafından belirlenen alan ve kademelerde kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Fiziksel faaliyet süresi 5gündür. Fiziksel faaliyet öncesi/sonrası tamamlayıcı sanal bileşene katılım zorunludur. Tamamlayıcı sanal bileşen sonrası final projesinin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tamamlayıcı sanal bileşene hibe ödemesi yapılmamaktadır. Yalnızca fiziksel hareketlilikler hibelendirilmektedir.
 • Faaliyet kapsamında 3 AKTS’lik ders yükü alınması gerekmektedir. Hareketlilik sonrası alınan kredilerin tanınması ve ders denklik işlemlerinin akademik birim kurul kararına bağlanarak yapılması gerekmektedir.
 • Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilmektedir.
 • Anlaşmalı yükseköğretim kurumunun öğrenciyi herhangi bir aşamada ve herhangi bir sebepten ötürü kabul etmemesi/aday gösterme işlemini reddetmesi durumunda aday herhangi bir hak iddia edemez, Koordinatörlüğümüz bu durumdan sorumlu tutulamaz. Durumun öğrenciden kaynaklı olmadığının ilgili komisyon ve kurullar tarafından tespit edilmesi hallerde bir sonraki başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmaz.

 

ERASMUS+ BIP ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Öğrencilerin gerekli tüm kanıt evrakların güncel versiyonlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öğrencilerin gerekli evrakları başvuru tarihlerinden önce temin etmeleri önem arz etmektedir.

 

 • Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD öğrencisi olmak.
 • Lisansüstü öğrencileri için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • En az 60 yabancı dil puanına sahip olmak,
 • Başvurular https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden online olarak alınacaktır. Öğrencilerin not ortalamaları ve Değişim Programları Yabancı Dil Sınav sonuçları sisteme otomatik olarak yüklenecektir. Otomatik olarak sisteme yüklenmeyen belgelerin aday tarafından başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

YABANCI DİL BELGESİ

 • Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınav Puanı (geçerlilik süresi 1 akademik yıl)
 • Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınav Puanı olmayan öğrencilerimiz *ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yabancı dil belgesi ile programa başvuruda bulunabilecekler.

(*ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL,e-YÖKDİL, YDS, e-YDS gibi) ve geçerliliği devam eden ulusal ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi.)

Akdeniz Üniversitesi Değişim Programları Yabancı Dil Sınav sonuçları sisteme otomatik olarak yüklenecektir. Ancak sistemsel sıkıntı olması ve sistemde gözükmemesi durumunda kanıtlayıcı belge yüklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Erasmus+ BIP hareketliliğine başvurusu yapıp kabul listesinde yer alan öğrenciler diledikleri takdirde hareketliliklerini hibesiz olarak da gerçekleştirebilirler.
 • Bu ilandaki şartlar sadece 2022 proje sözleşme dönemine KA 131 projesi BIP öğrenim hareketliliği ilanına aittir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden*)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[2]

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

* Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar esas alınacaktır. Bu sebeple öğrencilerin e-devlet üzerinden aldıkları transkript belgesini yüklemesi gerekmektedir.

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” eksiltme uygulanır.

Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

 • Öğrencilerin başvurularını bizzat kendileri tarafından yapmaları gerekmektedir. Gerekli belgelerin başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri zorunludur. Başvuru sürecinde duyuruda belirtilen tüm esasları yerine getirmek tamamen öğrenci sorumluluğundadır.
 • Öğrenci, hareketlilik başvurusu sırasında AKTİF öğrenci olmalıdır. Dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Muhakkak biriminin öğrenci işlerine Erasmus+ öğrencisi olduğu bilgisini vermeli ve yönetim kurulu kararının çıkması için işlemlerini başlatmalıdır.
 • Üniversitemizde YTB burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliği programına başvurmaları halinde bu öğrencilerin başvuruları alınacak; hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmaları halinde ilgili öğrenciler YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul ettiklerine dair dilekçelerini başvuru sistemine yüklemeleri gerekecektir.
 • Öğrencinin başvuru aşamasında seçtiği hareketlilik türü için gerekli asgari not ortalaması şartlarını sağlaması gerekmektedir. Not ortalamasının tespitinde E-Devlet’ten çekilen not ortalaması kullanılır. Yararlanıcı adaylarımız başvuru sırasında seçtiği ve oluşturduğu bilgilerin doğru olduğunu taahhüt etmiş olurlar.

Sistemde seçilen öğrenim bilgisi kısmındaki not ortalamasının Akdeniz Üniversitesi'ndeki not ortalaması ile aynı olduğunu kontrol etmek ve farklılık varsa başvuru tarihi tamamlanana kadar öğrenim görmekte olduğu Enstitü/Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri ile temasa geçerek düzelttirmek öğrencinin sorumluluğundadır.

 • Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ayı geçemez.
 • “Faaliyete katılmak üzere tercih edilen üniversitelerin ya da kurumların resmi web sayfaları mutlaka incelenip, başta dil yeterliliğine ilişkin koşullar olmak üzere bilgi sahibi olarak tercihte bulunulmalıdır. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda öğrencilerin karşı kurum tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcı adaya aittir. Söz konusu süreçlerde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Akdeniz Üniversitesi ve/veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

 

Yeşil Seyahat Desteği: Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salınımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Hareketlilik gerçekleştiren öğrencinin yeşil seyahat desteği alabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

– KISA DÖNEM hareketliliklerde; Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar),

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere,

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim/ölüm aylığı bağlananlar,

4) Şehit/Gazi çocukları,

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar [öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.],

6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler),

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler, 8) Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar. 

DİKKAT: Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Açıklamalar:

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

 

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

2022 Sözleşme Dönemi BIP Hareketliliği Hibe Miktarı

 Faaliyet Süresi

 Hibe Miktarı (€)

5 gün

 Günlük 70 Avro

 • Kısa Dönem Öğrenim Hareketliliğine başvuran adaylar bu ilan kapsamında yalnızca koordinatör üniversite tarafından belirlenen programın gerçekleştirileceği ülkede faaliyet gerçekleştirilebilir.
 • Kısa dönem öğrenim hareketliliği 5 gün bireysel destek hibesi ile hibelendirilecektir. Hareketlilik süresi son hareketlilik tarihi sonrasını kapsayamaz.
 • Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilmektedir. Seyahat günlerinin hibelendirilebilmesi için seyahatlerin faaliyet başlangıç tarihi öncesi ve faaliyet bitiş tarihi sonrası gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ödemeler tüm evraklar tamamlandıktan sonra toplam hibenin %75’i gitmeden önce ve dönüş evrakları ofise teslim edildikten sonra da %25’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

Detaylı bilgi için https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/erasmus_genel_dokumanlari-3063 adresinden Erasmus+ Programı 2022 Sözleşme Dönemi KA131 Uygulama El Kitabına ulaşabilirsiniz.

 

Bu ilan metninde hüküm bulunmayan konularda Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ilgili çağrı yılına ait Erasmus+ Program Rehberi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu ilgili çağrı yılına ait Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, Akdeniz Üniversitesi Erasmus Seçim Komisyonu kararları çerçevesinde işlem yapılır. Kurum ve katılımcı arasında çıkabilecek ve çözülemeyen tüm ihtilafların yegâne çözüm mercii ilgili ulusal kanunun işaret ettiği yetkili mahkemedir.

 

Başarılar dileriz.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim
Tel         : 0 242 310 6640 / 6096 / 2195 / 6012 / 2012 / 2139 / 2125
E-posta : erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr  –  erasmus@akdeniz.edu.tr

 

 

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 

 

Eklenme tarihi: 21.03.2024 16:58:22
Son güncelleme: 15.04.2024 14:33:18