2022 KA 131 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ PROGRAMI KISA DÖNEM ÖĞRENCİ DOKTORA STAJ HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

 

Başvuru Tarihleri

20 Mart  – 05 Nisan 2024

Sonuç Açıklama Tarihi

30 Nisan 2024

İtiraz/Feragat/Hibesiz Yararlanma Talebi Tarihleri

(Feragat Dilekçesi)

10 Mayıs 2024 (erasmus@akdeniz.edu.tr adresine, saat 17.00’ye kadar)

Asıl listede yer alan öğrencinin hareketlilik öncesi belgelerini  ofise teslim son tarihi

30 Mayıs 2024 (erasmus@akdeniz.edu.tr adresine, saat 17.00’ye kadar)

  • Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan talepler dikkate alınmayacaktır.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı Kısa Dönem Doktora Staj hareketliliği seçimleri, https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/2022_donemi_ka_131_projesi_erasmus_programi_kisa_donem_doktora_staj_hareketliligi_basvurulari_takvimi_ve_ilani__20232024_akademik_yili-7015 sayfasında yer alan ölçütler kapsamında Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

ÖNEMLİ NOT 1: Erasmus+ Programı 2022 Dönemi KA 131 Projesi 31 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Dolayısıyla, hareketliliğin proje bitiş tarihten önce tamamlanmış ve dosya kapama işlemlerinin eksiksiz yapılması önem arz etmektedir. Bu amaçla, hareketlilik için planlanan hareketlilik faaliyetinin ilgili tarihten önce olması gerekmektedir. Proje süresi dışında kalan hareketlilikler proje kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

ÖNEMLİ NOT 2: Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Aksi durumlarda hareketlilik geçerli sayılmayacaktır.

Staj yapılacak kurum öğrenci tarafından bulunmalıdır ve ilgili Erasmus bölüm/program koordinatörünün onayına sunulmalıdır. Erasmus ofisi öğrencilere staj yeri ayarlamamaktadır.

Staj yeri, üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler olabileceği gibi ilgili Erasmus bölüm/program koordinatörü tarafınca onaylanan yurtdışındaki bir işletme, bir araştırma enstitüsü, laboratuvar veya işletme tanımına uyan kurumlar da olabilir. 

Erasmus+ Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği Asıl (Kabul hibeli) Liste

Erasmus+ Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği Yedek Liste

2022 Sözleşme Dönemi Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği Hibe Miktarı

Faaliyet Süresi

Hibe Miktarı (€)

Seyahat günleri dahil toplam 14 güne kadar hibeli

Günlük 70 Avro

 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

  • Öğrenciler, dönem başında Akdeniz Üniversitesi’nde AKTİF öğrenci konumunda olmalıdır. Biriminin öğrenci işlerine ve Erasmus bölüm/program koordinatörüne Erasmus+ programından staj hareketliliği hak kazandığı bilgisini dilekçe ile bildirmeli ve yönetim kurulu kararının çıkması için işlemlerini başlatmalıdır.
  • Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez ancak bu durum gideceği üniversitenin/kurumun kurallarına göre değişiklik gösterebilir.
  • Erasmus+ Staj hakkı kazanan öğrenciler staj yerlerini araştırıp, kurumla kendileri iletişime geçmeli ve davet mektuplarını temin etmelidirler.
  • Üniversitemizde YTBburslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliği programına başvurmaları halinde bu öğrencilerin başvuruları alınacak; hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmaları halinde ilgili öğrenciler YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul ettiklerine dair dilekçelerini erasmus@akdeniz.edu.tr adresine göndermeleri gerekecektir. Dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
  • Faaliyete katılmak üzere tercih edilen kurumun web sayfaları mutlaka incelenip, başta dil yeterliliğine ilişkin koşullar olmak üzere diğer ilgili konularda bilgi sahibi olmak öğrencinin sorumluluğundadır. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda öğrencilerin karşı kurum tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcı adaya aittir.
  • Yedek listede yer alan öğrenciler hibesizolarak hareketlilikten yararlanmak isterlerse erasmus@akdeniz.edu.tr adresine, konu kısmına “HİBESİZ” konu başlığıyla 30 Mayıs 2024 saat 17.00’ye kadar e-posta göndermeleri gerekmektedir.
  • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde staj faaliyetlerini gerçekleştiremez.

Öğrenciler, süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/erasmus_giden_ogrenci_staj_hareketliligi-3254 adresinden ulaşabilirler.

Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Eklenme tarihi: 30.04.2024 17:11:07
Son güncelleme: 6.05.2024 13:38:32