2022 KA131 Proje Dönemi 2022/2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Tarihleri

25 Mart  – 11 Nisan 2022

(Başvurular 25 Mart saat 13.00’de başlayıp 11 Nisan 2022 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir)

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Yeri https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresinden online başvuru yapılacaktır.
Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Tahmini Aday Sonuçlarının Açıklanması Mayıs-Haziran ayları içerisinde açıklanacaktır.
İtiraz/Feragat/Hibesiz Yararlanma Talebi Tarihi Sonuç açıklama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde alınacaktır.
Kesinleşmiş Adayların İlanı Feragat ve itiraz sonuç tarihinden 7 gün sonra ilan edilecektir.

Kontenjana yerleşen öğrenciler ADAY öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Sevgili öğrencilerimiz,

Başvuru Rehberini dikkatlice inceleyiniz. Başvuru rehberini okumadan başvuru yapmayınız!

-Öğrenim Hareketliliği Başvuru Rehberi için tıklayınız.

-Staj Hareketliliği Başvuru Rehberi için tıklayınız.

 ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü),
  2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
  3. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak,
  4. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için en az 60 dil puanına sahip olmak,
  5. Erasmus+ Staj Hareketliliği için en az 50 dil puanına sahip olmak
  6. Her iki hareketlilik türüne birden başvuran öğrencilerin beyan edecekleri hareketlilik türünde -10 puan azaltma uygulanacaktır. Beyanınızı buradaki dilekçeyi doldurup imzalı bir şekilde erasmus@akdeniz.edu.tr adresine Erasmus Tercih konu başlığı ile iletmeleri gerekmektedir.

NOT 1:

– Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Başvurular https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr adresinden online olarak alınacaktır. Başvuruda bulunan öğrenciler başvurularına ait transkript belgesi yüklemeyeceklerdir. Öğrencilerin not ortalamaları ve Değişim Programları Yabancı Dil Sınav sonuçları sisteme otomatik olarak yüklenecektir.

-Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınav Puanı olmayan öğrencilerimiz  *ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş son 5 yıl içinde alınan ulusal (YÖKDİL, YDS) ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi ile başvuruda bulunabilirler.

-Engelli öğrencilerimizin engelli olduklarını gösteren belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

-Şehit ve Gazi çocukları ilgili belgeyi temin ederek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

- YTB burslu öğrencilerin bursları, Erasmus+ programına katıldıklarında kesilir.

NOT 2:

Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) kazanma notları dikkate alınır.

DUS ve TUS belgeleriyle başvuru yapacak öğrenciler transkript yerine bu belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. TUS/DUS öğrencilerinin sisteme başvuru esnasında Dekanlıkları tarafından onaylanmış öğrenci belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, Akdeniz Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamamaktadırlar.

ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ SÜRELERİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

1 akademik dönem (Güz ya da Bahar dönemi tercihinde bulunabilecekler)

Not: Yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için 1 akademik yıl için hibe verilecektir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Minimum 2 ay, maksimum 12 ay
(Öğrencilerimiz sadece 2 ay hibelendirileceklerdir)

Not: GÜZ dönemi hareketliliğini tercih edecek öğrencilerimizin dikkatine! Yerleştirmelerde karşı kurumların güz dönemi öğrenci yerleştirmelerini kabul edip etmeme durumları dikkate alınacaktır.   Dolayısıyla, bu öğrencilerin yerleştirmeleri BAHAR dönemine aktarılabilecektir. Ayrıca, hibeli olarak hareketliliğe hak kazanan öğrencilerimizin kurumumuza hibe tahsis edilmeden önce hareketliliklerini gerçekleştirmek istemeleri halinde, kurumumuza hibe tahsis edilinceye kadar 0 (sıfır) hibeli hibe sözleşmesi yapılarak, kurumumuza hibe tahsis edildikten sonraki süreçte hibeli hibe sözleşmesi düzenlenebilecektir.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN İKİLİ ANLAŞMALAR

Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web sitemizde Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde yer almaktadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

-Yapılan yerleştirmeler Erasmus Öğrenim ve Staj hareketliliği açısından nihai; ancak hibe dağılımı açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.

-Bir önceki yıl seçilerek hibe ve/veya kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki Proje dönemine “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Öğrenciler, her sözleşme dönemi için bildirilen tüm şartları sağlamak zorunda olduklarından ayrı ayrı değerlendirilir ve seçilirler. Bu ilandaki şartlar sadece 2022 proje sözleşme dönemine aittir.

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan [1]
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan [2]
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan [3]
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan [4]

ÖĞRENCİ/YENİ MEZUN HAREKETLİLİĞİNDE İLAVE HİBE DESTEĞİ

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı
 2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

 

Önemli Not: Yukarıda bahsi geçen ilave hibe desteği başvurusu yapılabilmesi için öğrencilerin, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden hemen sonra (7 iş günü içerisinde) Birim Koordinatörlüğüne iletilmek üzere Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne erasmus@akdeniz.edu.tr adresine e-mail ile belgelerini göndermeleri gerekmektedir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN EK HİBE

Erasmus+ Programına katılan engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ek hibe talep formu web sayfamızda yer almaktadır. Form için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus (2014-2020 veya 2022-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.
2022 dönemine ait olan Uygulama El Kitabı’nın tamamı henüz yayınlanmamıştır ve 2022 dönemi hibesi kurumumuza tahsis edilmemiştir. Bu bağlamda kontenjana yerleşen öğrenciler ADAY öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır. Oluşacak aksaklıklardan Türkiye Ulusal Ajansı ve Akdeniz Üniversitesi herhangi bir sorumlu değildir.

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HİBELERİ

Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği kapsamında verilen hibeler için tıklayınız.

HİBESİZ YARARLANMA

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.
Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.
Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka karşı kurumdan araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.
Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Muhakkak biriminin öğrenci işlerine Erasmus+ öğrencisi olduğu bilgisini vermeli ve yönetim kurulu kararının çıkması için işlemlerini başlatmalıdır. Erasmus+ öğrencisi gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez.
Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
Erasmus+ Staj hakkı kazanan öğrenciler staj yerlerini araştırıp, kurumla kendileri iletişime geçmeli ve davet mektuplarını temin etmelidirler.
Üniversitemizde YTB burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliği programına başvurmaları halinde bu öğrencilerin başvuruları alınacak; hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmaları halinde ilgili öğrenciler YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul ettiklerine dair dilekçelerini erasmus@akdeniz.edu.tr adresine yüklemeleri gerekecektir..
Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.
Faaliyete katılmak üzere tercih edilen üniversitelerin web sayfaları mutlaka incelenip, başta dil yeterliliğine ilişkin koşullar olmak üzere bilgi sahibi olarak tercihte bulunulmalıdır. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda öğrencilerin karşı kurum tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcı adaya aittir.

KONTENJANLAR

-Kontenjanlar Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecektir.

-Bölüm/Programlara göre Erasmus+ başarı puanları sıralaması yapılacaktır. (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar)

-Ön lisans ve lisans programlarında her bölüm için en az 1, lisansüstü programlarda enstitü bazlı değerlendirmeye göre kontenjan belirlenmesi planlanmaktadır.

-2022 proje dönemi kurumumuza tahsis edilecek olan hibe miktarı belli olmadığı için öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği sonuç listesinde değişiklik olabilecektir.

 

İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6. Kat
Tel: 0242 310 21 25
0242 310 66 40

erasmus@akdeniz.edu.tr 
Ofis görüşme saatleri: 10.00-11.00 & 15.00-16.00

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2]Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[3]Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

[4]2021 dönemi Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı online yapıldığı için yaşanan teknik aksaklıklar göz önünde bulundurularak puan kesintisi uygulanmamasına karar verilmiştir.

 

 

Eklenme tarihi: 1.11.2022 09:21:10
Son güncelleme: 1.11.2022 15:09:43