2022 Dönemi Erasmus+ Programı KA171 Projesi Kapsamında Personel (Ders Verme) Hareketliliği Başvuru Sonucu

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları 5 Ocak 2024 – 13 Şubat 2024 tarihleri arasında alınmış olup; başvuru ilanında açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir.

 

Erasmus+ KA171 Personel Hareketliliği (Ders Verme) Başvuru Sonuç Listesi

 

  • Feragat ve itiraz süresi:25 Mart 2024 saat:17.00
  • Hareketliliğe hak kazanan personellerimizin karşı kurumla iletişime geçerek davet mektuplarını ofisimize iletmeleri ve hareketlilik süreçlerini başlatmaları gerekmektedir.
  • Başvuru süresi içerisinde belgelerin sisteme yüklenmesi bizzat yararlanıcı adayının sorumluluğundadır. Başvuru sistemine yanlış evrak yükleyenlerin ya da başvuru sırasındaki beyanı kanıtlayıcı evrak yüklemeyenlerin başvurusu değerlendirilmeye alınmamıştır.
  • Önemli:Çevrimiçi (online) yapılan personel başvurusunda, yüklenen evrakların sorumluluğu ve verilerin doğruluğu yararlanıcı adayının kendi sorumluluğundadır.
  • Başvuru değerlendirilmesinde; personelin kadrosunun bulunduğu birim dikkate alınmıştır.
  • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Ders Verme Hareketlilik Süresi

Hareketlilik Süresi

Birbirini takip eden günler (en az 2 gün en fazla 2 ay)

Ders verme faaliyeti

8         ders saati (haftalık)

 

ÖNEMLİ: Hareketliliklerin 30 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmekte olup; davet mektuplarını bu tarihi göz önünde bulundurarak almaları önem arz etmektedir.

 

Personel Hareketliliği Hibe Miktarları

Bireysel Destek:

 14 gün için toplam 2520 €  (180 € x 14 Gün)

 24 gün için toplam 3654* €  (180 € x 24 Gün)

* Türkiye’den Program ile ilişkili olmayan üçüncü ülkelere personel hareketliliğinde: 14. güne kadar günlük 180 Euro, 15-60 gün arası günlük 180* 70/100 = 126 Avro

Seyahat Desteği:

·  Bosna ve Hersek için 275 € (Yeşil Seyahat ise 320 €)

·  Cezayir için 360 € (Yeşil Seyahat ise 410 €)

·  Avusturalya için 1500 €

·  Sürdürülebilir ulaşım araçlarının (yeşil seyahat) kullanılması durumunda; seyahat hibesini alan kişi ve gönderen kurum tarafından imzalanmış bir doğruluk beyanı ile yararlanıcıdan gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi destekleyici belgeler talep edilecektir.

NOT:

i.    Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra hareketlilikten faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

ii.  Faaliyetten hibesiz olarak da faydalanma imkânı bulunmaktadır. Ancak hareketlilikten hem hibeli hem hibesiz olarak yararlanmak mümkün değildir.

iii.              Hibelendirilen ancak hibe almak istemeyen personel maddi destekten feragat edebilir.

 

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler

Ders verilmesi/Eğitim Alınması planlanan üniversite ile iletişime geçip personel ders verme/eğitim alma hareketlilik sözleşmesinin hazırlanması

 

Yönetim Kurulu Kararı

Birim tarafından görevlendirilme yapılması gerekmektedir.

Hibe Sözleşmesinin İmzalanması

Hibe Sözleşmesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanır, yararlanıcı ve Yasal Temsilci tarafından imzalanır.

Hareketlilik Sonrası Yapılması Gerekenler

Katılım sertifikası

Ders verilen üniversiteden alınacaktır.

Nihai Rapor: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme/eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir.

Tarafınıza e-posta olarak gönderilecektir.

 

Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Dokümanları

 

İletişim
E-mail:
 erasmuska107@akdeniz.edu.tr
Dahili: 2125-6640

 

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Eklenme tarihi: 26.02.2024 17:09:31
Son güncelleme: 28.02.2024 13:36:14