Akdeniz Üniversitesi 2022 Dönemi Erasmus+ Programı KA171 Projesi Kapsamında Personel (Ders Verme) Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır!

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi 2022 yılı Erasmus+ Programı KA171 Projesi kapsamında Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Hareketliliği başvuruları https://turnaportal.ua.gov.tr adreslerinden online olarak alınacaktır. Başvurulara ait belgelerin sisteme eksiksiz ve tam yüklenmesi zorunludur.

2023-2024 Akademik Yılı Bahar Döneminde, 2022 yılı Erasmus+ Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Hareketlilik Projesi kapsamında;

Faaliyetin Gerçekleşeceği Ülke

Faaliyetin gerçekleşeceği Üniversite

Kontenjanlar

Yararlanıcı Birim / Bölüm

Bosna ve Hersek

University of Tuzla – Faculty of Physical Education and Sport

 1 (bir) Ders Verme Hareketliliği (24 gün)

Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği

Cezayir

Houari Boumediene University of Sciences and Technology (USTHB)

 1 (bir) Ders Verme Hareketliliği (14 gün)

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü

Avusturalya

Western Sydney University – National Health Institute

 1 (bir) Ders Verme Hareketliliği (14 gün)

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Erasmus+ Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Hareketliliği Başvuru Takvimi

İlan Başlangıç/Bitiş Tarihi:

25 Aralık 2023 – 13 Şubat 2024 (saat 17.00)

Başvuru Başlangıç/Bitiş Tarihi:

5 Ocak 2024 – 13 Şubat 2024 (saat 17.00)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Şubat-Mart ayları içerisinde açıklanacaktır.

Sonuçlara dilekçe ile itiraz etme

Sonuç açıklama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde alınacaktır.

Vazgeçmek isteyen personelin, feragat dilekçesi teslim tarih aralığı

Sonuç açıklama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alınacaktır.

Kesinleşmiş Sonuç İlanı

İtiraz sonuç tarihinden 7 gün sonra ilan edilecektir.

Başvuru Linki

https://turnaportal.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F adresinden online olarak alınacaktır. Başvurulara ait belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur.

Proje Bitiş Tarihi:

30 Temmuz 2025 (Hareketliliğin tamamlanması gereken son tarihtir.)

 

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

  1. Akdeniz Üniversitesi akademik personeli olmak (İkili anlaşması olan birimin/bölümün).
  2. En az 60 puan Yabancı Dil yeterlilik belgesi.
    -Ulusal (ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, E-YÖKDİL, YDS, E-YDS vb.)) ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi ya da,
    -Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
    Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi,
    -Öğretim elemanlarının Doçentlik başvurularında kullandıkları Yabancı Dil belgesi

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

 100

Yabancı dil belgesine sahip olmak

 90-100 Puan: +30 (taban puana eklenir)
 80-89 Puan  : +25 (taban puana eklenir)
 70-79 Puan  : +20 (taban puana eklenir)
 60-69 Puan  : +15 (taban puana eklenir)

KA171 Proje önerisinde bulunmuş olmak
(Başvurduğu ve projenin kabul olduğu ülke için kanıt
belge sunmak şartı ile)

 +40 (taban puana eklenir)

Erasmus+ bölüm/program koordinatörü olmak

 +20 (taban puana eklenir)

KA107/171 Personel Hareketliliğinden ilk kez yararlanma

 +20 (taban puana eklenir)

Engelli personel

 +10 (taban puana eklenir)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu

 +15 (taban puana eklenir)

Yabancı dilde ders açmış olmak

 +10 (taban puana eklenir)

Dijital beceriler, Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler geliştirilmesine yönelik faaliyetler

 +10 (taban puana eklenir)

KA107/171 Projeleri kapsamında hareketlilikte bulunmuş olmak

 - 20 (taban puandan çıkarılır)

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

 -10 (taban puandan çıkarılır)

Birinci derece yakınları* 17 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli) ve Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personelden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar Erasmus+ personel hareketliliği başvurularında dezavantajlı kategoride değerlendirilerek önceliklendirilir.

*1. derece yakınlar: anne, baba, çocuklar ve eş, 2.derece yakınlar: eşin annesi, eşin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri

 +10 (taban puana eklenir)

 

Ders Verme Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi

Birbirini takip eden günler (en az 2 gün en fazla 2 ay)

Ders verme faaliyeti

 8 ders saati (haftalık)

 

Personel Hareketliliği Hibe Miktarları

Bireysel Destek:

 14 gün için toplam 2520 €  (180 € x 14 Gün)

 24 gün için toplam 3654 €  (180 € x 24 Gün)

Seyahat Desteği

·  Bosna ve Hersek için 275 € (Yeşil Seyahat ise 320 €)

·  Cezayir için 360 € (Yeşil Seyahat ise 410 €)

·  Avusturalya için 1500 €

·  Sürdürülebilir ulaşım araçlarının (yeşil seyahat) kullanılması durumunda; seyahat hibesini alan kişi ve gönderen kurum tarafından imzalanmış bir doğruluk beyanı ile yararlanıcıdan gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi destekleyici belgeler talep edilecektir.

NOT:

i.    Faaliyetten hibesiz olarak da faydalanma imkânı bulunmaktadır. Ancak hareketlilikten hem hibeli hem hibesiz olarak yararlanmak mümkün değildir.

ii.  Hibelendirilen ancak hibe almak istemeyen personel maddi destekten feragat edebilir.

 

ÖNEMLİ NOT: Başvuruların tamamlanması ve doğru evrakların yüklenmesi yararlanıcı adaylarının sorumluluğundadır. Başvuru süresi bittikten sonra yapılabilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İÇERME DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT) 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez. 

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Bu ilan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği KA171 Personel Hareketliliği kapsamında 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabına uygun şekilde hazırlanmıştır.

İletişim:
E-mail:
 erasmuska107@akdeniz.edu.tr

Başarılar dileriz.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

Eklenme tarihi: 25.12.2023 15:22:16
Son güncelleme: 19.02.2024 13:07:36