Ön lisans ve Lisans Programlarına Kabul Süreci

1.Akdeniz Üniversitesi’nde nasıl öğrenci olabilirim? (Ön lisans ve Lisans)

Uluslararası Öğrenci statüsünde Üniversitemizde ön lisans veya lisans eğitimi alabilmek için ÖSYM tarafından yapılan TR- YÖS Sınavına girilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz yurt dışından öğrenci kabulünde yalnızca 29 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen TR-YÖS  sonuçları geçerlidir.

Diğer Üniversitelerin YÖS Sınavı ya da SAT vb uluslararası geçerliği olan sınavlar kabul edilmemektedir.

 2.TR-YÖS Nedir?

TR-YÖS Sınavı ön lisans ve lisans programlarına başvuracak adaylar için ÖSYM tarafından yapılan uluslararası öğrenci seçme sınavıdır.

Sınav ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

TR-YÖS Sınavında Matematik ve Genel Yetenek alanlarından oluşan 80 soruluk Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanmaktadır. Adaylar sınav dilini Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca veya Fransızca olarak tercih edebilmektedir.

3.Kimler TR-YÖS’e başvurabilir?

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları şartıyla; aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar başvurabilir;

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır),

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini  (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar.

Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birini taşıyan aday öğrenci başvuru yapamaz;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

4.TR-YÖS sınavı ile Üniversitemize Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru nasıl yapılır?:

29 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen TR-YÖS  Sınav sonucu olan adaylar başvurularını sadece (yos.akdeniz.edu.tr)  üzerinden online olarak yapabilecektir.

Başvuru Tarihleri:

Yurt Dışından Öğrenci Başvuruları Üniversitemiz Senato Kurulu kararınca belirlenen tarihlerde yapılır. Başvuru ve diğer süreçler ile ilgili tüm tarihler için Akdeniz Üniversitesi resmi internet sayfasında duyurulur. (yos.akdeniz.edu.tr)

5.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Adaylar başvuru sonuçlarını  yos.akdeniz.edu.tr   adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

6.Kimler Türkçe Yeterlik Belgesi sunmalıdır?

 (1) Üniversitemizde %100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı kazanan adaylar hariç eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır. Türkçe yeterlik şartı aranan adaylar akademik takvimde yer alan “katkı payı yatırma ve kayıt yenileme süresi” içerisinde belgelerini kayıt yaptırdıkları birime teslim etmek zorundadır. Katkı payı yatırma ve kayıt yenileme süresinin tamamlanmasından sonra belgelerini teslim edenler, ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılında kesin kayıt yaptırdıkları diploma programına başlarlar.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar, yurtiçinde veya yurtdışında %100 Türkçe dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olanlar ve Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası geçerli sınavlardan yeterli sınav sonucuna sahip olanlardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

7.Kabul edilen Türkçe Yeterlik Belgeleri hangileridir?

Programlara yerleştirilen adayların Türkçe yeterlikleri:

Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Düzey Sınavındaki başarı düzeyine,

Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine,

Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine

 göre belirlenir.

Türkçe Yeterlik Belgesi (C1 ve üzerinde) sahip olan adaylar öğrenimine başlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar için Akdeniz Üniversitesi-TÖMER tarafından eğitim-öğretim yılı başlamadan Türkçe Düzey Sınavı yapılır.

Türkçe Düzey Sınavından 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler eğitim öğretime başlar. Türkçe Düzey Sınavında 69 ve altında puan alan öğrencilere eğitim öğretime başlayamaz.

C1 seviyesinde yeterlik belgesine sahip olmayan adaylara, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için 1 (bir) yıl süre ile öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, dilerlerse kendi imkânları ile (maddi giderler kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla) Akdeniz TÖMER tarafından verilen Türkçe kurslarına kayıt yaptırabilirler. Bu kurslardaki yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından başarılı olmaları halinde Akdeniz TÖMER tarafından verilecek belge ile (Türkçe Yeterlilik Belgesi) bir sonraki eğitim öğretim yılında Türkçe düzey sınavına girmeden eğitimlerine başlayabilirler. Ayrıca adaylar bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu maddenin 3. bendinde yer alan belgelerden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlar. Türkçe öğretim programından en fazla 2 (iki)  eğitim-öğretim yılı kadar sürede Türkçe Yeterlik alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

8.Türkçe öğrenmek istiyorum? AKDENİZ TÖMER’e nasıl başvurabilirim?

Yabancılar İçin Türkçe Kurs Programları https://tomer.akdeniz.edu.tr/tr/yabancilar_icin_turkce_kurs_programlari-5818              
Ücretler ve Banka Bilgileri https://tomer.akdeniz.edu.tr/tr/ucretler_ve_banka_bilgileri-5820

İletişim:  tomer@akdeniz.edu.tr

Adres: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yabancı Diller Yüksekokulu Yeni Binası Giriş Katı, Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bulvarı 07070 Kampüs Konyaaltı Antalya

9.Yabancı Dilde Yeterlik ve Hazırlık Muafiyet

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitim dili  % 100 yabancı dilde olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeyleri Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Sınav Yönergesi’nin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

Üniversitemizde %100 ya da en az %30 yabancı dilde eğitim veren diploma programları için programın yabancı dil koşulunu sağlayan bir dilde ortaöğretiminin tamamını bitirenler ile dil koşulunu sağlayan bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezun olanlardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

ÖSYM tarafından Merkezi Yabancı Dil Sınavı’na (YDS) eşdeğerliği kabul edilen sınavlar: TOEFL, CAE, CPE, PEARSON PTE.

10.Yurt Dışından Öğrenci Kabul Takvimi

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Takvimi belirlendiğinde yos.akdeniz.edu.tr   adresinde yayımlanacaktır.

11.Yurt ve Barınma

Uluslararası Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalabilmektedir. Ancak Uluslararası Öğrenciler için ayrılan kontenjan çok az olduğu için daha çok kampüs çevresindeki özel yurt/pansiyonlarda kalabilmektedirler.

Ayrıca kampüs çevresinde ev kiralama imkanı da bulabilmektedirler.

Kredi Ve Yurtlar Kurumu https://kygm.gsb.gov.tr/ :Kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna yurt başvurusunda bulunabilmeleri için İçişleri Bakanlığından temin edecekleri Yabancı Kimlik Numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Kimlik Numarası bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamayacağından Yabancı Kimlik Numaranızı önceden temin etmeniz büyük önem arz etmektedir.

12.Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?

Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili %100 yabancı dilde eğitim veren programlar hariç Türkçe’dir.

Eğitim dili %100 Almanca olan programlarımız,

Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarımız:

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Turizm İşletmeciliği Lisans Programı,

Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı,

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı,

Tarımsal Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı,

Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı,

Gen ve Hücre Tedavisi Yüksek Lisans Programı,

Gen ve Hücre Tedavisi Doktora Programı

Eğitim dili en az % 30 İngilizce olan programlarımız:
(Bu programlarda bazı dersler (en az %30’u) İngilizce dilinde verilmektedir).

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı,

Çevre Mühendisliği Lisans Programı,

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı,

Gerontoloji Lisans Programı,

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Eğitim dili en az % 30 Rusça olan programlarımız:

Rus Dili ve Edebiyatı

Eğitim Dili en az %30 Arapça olan programlarımız: 

İlahiyat

13.Devam Zorunluluğu

Akdeniz Üniversitesi’nde derslere devam zorunludur. Uygulamalı derslerin yüzde 80’ine, kuramsal derslerin ise yüzde 70’ine katılmayan öğrenciler sınavlara giremezler ve aynı dersi bir sonraki yıl tekrarlamak zorunda kalırlar.

14.İkamet İzni

Uluslararası Öğrenciler, yerleştikleri programa kayıt işlemlerini bitirdikten sonra öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Öğrenci İşleri personeline ikamet izni için gerekli belgelerini teslim edebilirler.

İkamet izni süresini uzatmak için gerekli işlemleri öğrenciler kendileri takip etmektedir: https://antalya.goc.gov.tr/

15.Burs

Üniversitemiz tarafından uluslararası öğrencilere sağlanan herhangi bir burs bulunmamaktadır.

Türkiye Bursları hakkında bilgi almak için linki tıklayınız:  https://turkiyeburslari.gov.tr/tr

16.Öğrenim Ücretleri

2022-2023
Eğitim-Öğretim Yılı
 Kayıt Yaptıran Uluslararası Öğrencilerden Alınacak Yıllık Öğrenim Ücretleri

Toplam

1. Dönem Ödenecek

2. Dönem Ödenecek

 
 
 

Diş Hekimliği Fakültesi

76.000,00 ₺

38.000,00 ₺

38.000,00 ₺

 

Edebiyat Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Edebiyat Fakültesi (İÖ)

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Eğitim Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Eğitim Fakültesi (İÖ)

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Fen Fakültesi

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Fen Fakültesi (İÖ)

45.500,00 ₺

22.750,00 ₺

22.750,00 ₺

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

22.750,00 ₺

 

Hemşirelik Fakültesi

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Hukuk Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

İlahiyat Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

İletişim Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Manavgat Turizm Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Mimarlık Fakültesi

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Mühendislik Fakültesi

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Mühendislik Fakültesi (İÖ)

45.500,00 ₺

22.750,00 ₺

22.750,00 ₺

 

Su Ürünleri Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Tıp Fakültesi

125.000,00 ₺

62.500,00 ₺

62.500,00 ₺

 

Turizm Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Turizm Fakültesi (İÖ)

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İ.Ö)

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Ziraat Fakültesi

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Spor Bilimleri Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Serik İşletme Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Kemer Denizcilik Fakültesi

29.000,00 ₺

14.500,00 ₺

14.500,00 ₺

 

Antalya Devlet Konservatuvarı

37.700,00 ₺

18.850,00 ₺

18.850,00 ₺

 

Adalet Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Adalet Meslek YO. (İÖ)

22.700,00₺

11.350,00₺

11.350,00₺

 

Sağlık Hizmet Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Sağlık Hizmet Meslek YO. (İÖ)

22.700,00₺

11.350,00₺

11.350,00₺

 

Sosyal Bilimler Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Sosyal Bilimler Meslek YO. (İÖ)

22.700,00₺

11.350,00₺

11.350,00₺

 

Teknik Bilimler Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Teknik Bilimler Meslek YO. (İÖ)

22.700,00₺

11.350,00₺

11.350,00₺

 

Elmalı Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Elmalı Meslek YO. (İÖ)

22.700,00₺

11.350,00₺

11.350,00₺

 

Finike Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Finike Meslek YO. (İÖ)

22.700,00₺

11.350,00₺

11.350,00₺

 

Korkuteli Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Korkuteli Meslek YO. (İÖ)

22.700,00₺

11.350,00₺

11.350,00₺

 

Kumluca Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Manavgat Meslek YO.

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Manavgat Meslek YO. (İÖ)

22.700,00₺

11.350,00₺

11.350,00₺

 

Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek YO

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Göynük Mutfak Sanatları Meslek YO

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Demre Dr Hasan Ünal MYO

18.850,00 ₺

9.425,00 ₺

9.425,00 ₺

 

Lisansüstü Programlar (TÜMÜ)

45.500,00 ₺

22.750,00 ₺

22.750,00 ₺

 

 

  • LİSANS PROGRAMLARIMIZ (4 Yıllık Eğitim verilen programlar)

Mevcut tüm Ön Lisans ve Lisans programlarımız listelenmiştir. Uluslararası öğrenci kontenjanları yıl içinde belirlenmekte ve üniversitemiz ana sayfasında ilan edilmektedir.

LİSANS PROGRAMLARI

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

1

Gitar

2

Bale

3

Oyunculuk

4

Piyano

5

Türk Halk Müziği

6

Türk Sanat Müziği

7

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

8

Yaylı Çalgılar

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1

Alman Dili ve Edebiyatı (%100 Almanca)

2

Arkeoloji

3

Coğrafya (Normal/İkinci Öğretim)

4

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

5

Felsefe

6

İngiliz Dili ve Edebiyatı (%100 İngilizce-Normal/İkinci Öğretim)

7

Psikoloji

8

Latin Dili ve Edebiyatı

9

Sanat Tarihi

10

Rus Dili ve Edebiyatı

11

Sosyoloji

12

Tarih

13

Türk Dili ve Edebiyatı (Normal/İkinci Öğretim)

EĞİTİM FAKÜLTESİ

1

Fen Bilgisi Öğretmenliği

2

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

3

İngilizce Öğretmenliği (%30 İngilizce)

4

Okul Öncesi Öğretmenliği

5

Özel Eğitim Öğretmenliği

6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

7

Sınıf Öğretmenliği

8

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

9

Türkçe Öğretmenliği

FEN FAKÜLTESİ

1

Biyoloji

2

Fizik

3

Kimya

4

Matematik

5

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

1

Fotoğraf

2

Geleneksel Türk Sanatları

3

Grafik

4

Heykel

5

Moda ve Tekstil Tasarımı

6

Müzik

7

Resim

8

Seramik

9

Sinema ve Televizyon

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

1

Hemşirelik

HUKUK FAKÜLTESİ

1

Hukuk

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2

Ekonometri

3

İktisat

4

İşletme

5

Maliye

6

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Normal/İkinci Öğretim)

7

Uluslararası İlişkiler (Normal/İkinci Öğretim)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1

İlahiyat (%30 Arapça)

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

1

Gazetecilik

2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

3

Radyo, Televizyon ve Sinema

4

Reklamcılık

KEMER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

1

Çocuk Gelişimi

2

Hemşirelik

MANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1

Sosyal Hizmet

2

Yönetim Bilişim Sistemleri

MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Normal/İkinci Öğretim)

2

Rekreasyon Yönetimi

3

Turizm İşletmeciliği

4

Turizm Rehberliği (Normal/İkinci Öğretim)

MİMARLIK FAKÜLTESİ

1

İç Mimarlık

2

Mimarlık

3

Peyzaj Mimarlığı

4

Şehir ve Bölge Planlama

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1

Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce)

2

Çevre Mühendisliği (%30 İngilizce)

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce-Normal/İkinci Öğretim)

4

Gıda Mühendisliği

5

İnşaat Mühendisliği

6

Jeoloji Mühendisliği

7

Makine Mühendisliği

SAĞLIK  BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

1

 Beslenme ve Diyetetik

2

 Gerontoloji  (%30 İngilizce)

SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ

1

Ekonomi ve Finans

2

Turizm İşletmeciliği

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

1

Antrenörlük Eğitimi

2

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

3

Rekreasyon

4

Spor Yöneticiliği

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

1

Su Ürünleri Mühendisliği

TIP FAKÜLTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

2

Rekreasyon Yönetimi

3

Turizm İşletmeciliği (%30 İngilizce)

4

Turizm İşletmeciliği (%100 İngilizce)

5

Turizm Rehberliği

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

1

Bankacılık ve Finans

2

Pazarlama (Normal/İkinci Öğretim)

3

Sigortacılık

4

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Normal/İkinci Öğretim)

5

Yönetim Bilişim Sistemleri (Normal/İkinci Öğretim)

ZİRAAT FAKÜLTESİ

1

Bahçe Bitkileri

2

Bitki Koruma

3

Tarım Ekonomisi

4

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

5

Tarımsal Biyoteknoloji (%30 İngilizce)

6

Tarımsal Yapılar ve Sulama

7

Tarla Bitkileri

8

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

9

Zootekni

 

 

·         ÖN LİSANS PROGRAMLARIMIZ (2 Yıl Eğitim verilen Programlar)

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

1

Adalet (Normal/İkinci Öğretim)

DEMRE DR. HASAN ÜNAL MESLEK YÜKSEKOKULU

1

Turist Rehberliği

ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU 

1

Bahçe Tarımı

2

Bilgisayar Programcılığı

3

Elektrik

4

Elektronik Teknolojisi

5

İşletme Yönetimi

6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

7

Pazarlama

8

Seracılık

9

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

10

Tarım Makineleri

FİNİKE MESLEK YÜKSEKOKULU 

1

Bahçe Tarımı

2

Deniz ve Liman İşletmeciliği

3

Dış Ticaret

4

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

5

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

1

Aşçılık

2

İkram hizmetleri

3

Pastacılık ve Ekmekçilik

KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

1

Bahçe Tarımı

2

Bilgisayar Programcılığı

3

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

4

Maliye

5

Mantarcılık

6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

7

Pazarlama

KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU 

1

Bahçe Tarımı

2

İşletme Yönetimi

3

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

4

Seracılık

MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU 

1

Aşçılık

2

Bilgisayar Programcılığı (Normal/İkinci Öğretim)

3

Çocuk Gelişimi

4

Gıda Teknolojisi

5

İşletme Yönetimi (Normal/İkinci Öğretim)

6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Normal/İkinci Öğretim)

7

Organik Tarım

8

Pazarlama

9

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Normal/İkinci Öğretim)

10

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

1

Çocuk Gelişimi

2

Diyaliz

3

Fizyoterapi (Normal/İkinci Öğretim)

4

İlk ve Acil Yardım (Normal/İkinci Öğretim)

5

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

6

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Normal/İkinci Öğretim)

7

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Normal/İkinci Öğretim)

8

Yaşlı Bakımı (Normal/İkinci Öğretim)

SERİK GÜLSÜN-SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULU 

1

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

2

Çocuk Gelişimi

3

Geleneksel El Sanatları

4

Grafik Tasarımı

5

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

6

Mimari Restorasyon

7

Moda Tasarımı

8

Optisyenlik

9

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

10

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

11

Sahne ve Dekor Tasarımı

12

Tekstil Teknolojisi

13

Turizm ve Otel İşletmeciliği

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

1

Bankacılık ve Sigortacılık (Normal/İkinci Öğretim)

2

Büro Yönetimi ve  Yönetici Asistanlığı (Normal/İkinci Öğretim)

3

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Normal/İkinci Öğretim)

4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Normal/İkinci Öğretim)

5

İşletme Yönetimi (Normal/İkinci Öğretim)

6

Medya ve İletişim (Normal/İkinci Öğretim)

7

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Normal/İkinci Öğretim)

8

Özel Güvenlik ve Koruma (Normal/İkinci Öğretim)

9

Pazarlama (Normal/İkinci Öğretim)

10

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Normal/İkinci Öğretim)

11

Sosyal Hizmetler (Normal/İkinci Öğretim)

12

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Normal/İkinci Öğretim)

13

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

14

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Normal/İkinci Öğretim)

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

1

Bilgisayar Programcılığı (Normal/İkinci Öğretim)

2

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Normal/İkinci Öğretim)

3

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Normal/İkinci Öğretim)

4

Çevre Koruma ve Kontrol

5

Doğalgaz ve Tesisat Teknolojisi

6

Elektrik (Normal/İkinci Öğretim)

7

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

8

Elektronik Teknolojisi

9

Harita ve Kadastro

10

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

11

İnşaat Teknolojisi (Normal/İkinci Öğretim)

12

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

13

Makine (Normal/İkinci Öğretim)

14

Mekatronik (Normal/İkinci Öğretim)

15

Mobilya ve Dekorasyon

16

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Normal/İkinci Öğretim)

17

Organik Tarım (Normal/İkinci Öğretim)

18

Otomotiv Teknolojisi (Normal/İkinci Öğretim)

19

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

20

Yapı Denetimi (Normal/İkinci Öğretim)

 

Eklenme tarihi :24.02.2023 16:04:54
Son güncelleme : 7.06.2023 16:24:39