Lisansüstü Programlarına Kabul Süreci

1.Başvuru Tarihleri ne zaman ve nereden başvuru yapılır?

Lisansüstü programlara başvurular yılda iki kez bahar dönemi için Aralık-Ocak ayında, güz dönemi için Temmuz-Ağustos ayında kabul edilmektedir. Başvurular https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx adresinden aşağıda belirtilen belgelerle birlikte online olarak yapılır.

2.Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Online Başvuruda Gerekli Belgeler nedir?

 1. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması
 2. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması Türkçe Çevirisi (Konsolosluk ya da yeminli tercüman tarafından onaylı)
 3. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Transkripti
 4. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Transkriptinin Türkçe çevirisi (Konsolosluk ya da yeminli tercüman tarafından onaylı)
 5. C1 seviyesinde Türkçe Yeterlik Sınav belgesi (T.C. Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz).
 6. Yabancı dilde eğitim verilen yüksek lisans programları ve tüm doktora programları için Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
 7. Varsa Denklik Belgesi/Tanınırlık Belgesi

Önemli Not: Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlara başvurularda

 • Klinik uygulama gerektirmeyen sağlık alanları için YÖK’ten alınmış Okul Tanıma Yazısı (Tanınırlık);
 • Klinik uygulaması olan sağlık alanları için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan (YÖK) alınmış Diploma Denklik Belgesi
 1. Lisansüstü eğitim başvurularında uluslararası öğrencilerden ALES sonucu istenmemektedir.
 2. Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvurularda kendi anadili dışında Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ dan en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TOEFL IBT-66 puan) seviyesinde yabancı dil sonuç belgesi.
 3. Eğitim dili Türkçe olan Yüksek Lisans Programlarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.

3.Başvurular nasıl Değerlendirilir?

 • Yüksek Lisans programlarına kabul edilmek için Lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat/yazılı sınav notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.
 • Doktora Programlarına kabul edilmek için Yüksek Lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat/yazılı sınav notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.

4.Başvuru sonuçları ve mülakat/ yazılı sınav tarihleri ne zaman?

Mülakat/yazılı sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarihler Öğrenci alım İlanında belirtilir. Öğrenci alım İlanı enstitülerin web sayfasındadır. Başvuru dönemlerinde  enstitülerin web sayfasına bakınız.

5.Kesin Kayıtta hangi belgeleri sunmalıyım?

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler lisansüstü eğitim takviminde belirlenen tarihlerde gerekli belgelerle kesin kayıt yaptırabilirler.

 1. Kesin Kayıt Dilekçesi
 2. 4,5 x 6 ebadında 2 adet Fotoğraf
 3. Varsa İkamet İzin Belgesi
 4. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması
 5. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması Türkçe çevirisi (konsolosluk ya da yeminli tercüman tarafından onaylı)
 6. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Transkripti
 7. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Transkriptinin Türkçe çevirisi (konsolosluk ya da yeminli tercüman tarafından onaylı)
 8. C1 Seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi
 9. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (%100 İngilizce /Almanca Yüksek Lisans ve tüm Doktora Programları için)
 10. Pasaport

6.Geçerli Türkçe Yeterlik Belgeleri Hangileridir?

En az C1 seviyesinde geçerli olan Türkçe Yeterlikleri;

 • Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi,
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesi,

7.Geçerli Yabancı Dilde Yeterlik Belgeleri Hangileridir?

 %100 İngilizce eğitim verilen Yüksek Lisans ve tüm Doktora/Sanatta Yeterlik programları için

Geçerli Yabancı Dil Belgeleri:

 • YDS
 • TOEFL IBT        
 • CAE (en az C seviyesi)
 • CPE (en az C seviyesi)
 • PEARSON PTE (en az 55 puan)

*Enstitüler, Yabancı Dil Yeterlik düzeylerinde Enstitü Kurulu kararıyla değişiklik yapabilirler.

**IELTS sınav sonuçları ÖSYM tarafından kabul edilmemektedir.

8.Yabancı dilde eğitim verilen programlar için geçerli Yabancı Dil Yeterlik düzeyi nedir?

 • Alman Dili ve Edebiyatı %100 Almanca Yüksek Lisans programı için,

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TELC)  en az C1/Ausreichend seviyesinde Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

 • Uluslararası Turizm Yönetimi %100 İngilizce Yüksek Lisans programı için;

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 70 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TOEFL IBT)  en az 84 seviyesinde Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı %100 İngilizce Yüksek Lisans programı için;

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (minimum puan daha sonra belirlenecektir).

 • Tarımsal Biyoteknoloji %100 İngilizce Yüksek Lisans programı için;

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TOEFL IBT-66 puan) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

 • Bilgisayar Mühendisliği %100 İngilizce Yüksek Lisans programı için;

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TOEFL IBT-72 puan) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

 • Gen v e Hücre Tedavisi İngilizce Yüksek Lisans programı için:

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 70 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TOEFL IBT-84 puan)Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

 • Tarımsal Biyoteknoloji İngilizce Doktora programı için:

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TOEFL IBT-72 puan) yeterlik belgesi

 • Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Doktora programı için;

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 70 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TOEFL IBT-84 puan) yeterlik belgesi

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce Doktora programı için;

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (minimum puan daha sonra belirlenecektir).

 • Gen ve Hücre Tedavisi İngilizce Doktora programı için:

Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 80 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından (TOEFL IBT-96 puan) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

 • %100 İngilizce ve Almanca Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvurularda Türkçe Yeterlik Belgesi aranmamaktadır.
 • Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuran çift uyruklu adaylar (Çift uyruklu olup bir uyruğu TC uyruğu olan) TC vatandaşları için ayrılan kontenjanlara başvuramazlar.

9.Öğrenim Ücretleri nedir?

Akdeniz Üniversitesinde 2022-2023 eğitim- öğretim yılında lisansüstü programların yıllık harç bedeli 45.500,00 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenim ücretlerinde yapılacak değişiklikler daha sonra ilan edilecektir.

10.Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?

Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili %100 yabancı dilde eğitim veren programlar hariç Türkçe’dir.

-Eğitim dili %100 Almanca olan programlarımız,

 • Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
 • Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
 •  

-Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarımız:

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
 • Turizm İşletmeciliği Lisans Programı,
 • Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı,
 • Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı,
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı,
 • Tarımsal Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı,
 • Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı,
 • Gen v e Hücre Tedavisi Yüksek Lisans Programı,
 • Gen v e Hücre Tedavisi Doktora Programı
 •  

-Eğitim dili en az % 30 İngilizce olan programlarımız:
(Bu programlarda bazı dersler (en az %30’u) İngilizce dilinde verilmektedir).

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı,
 • Çevre Mühendisliği Lisans Programı,
 • Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı,
 • Gerontoloji Lisans Programı,
 • İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

-Eğitim dili en az % 30 Rusça olan programlarımız:

Rus Dili ve Edebiyatı

-Eğitim Dili en az %30 Arapça olan programlarımız: 

İlahiyat

11.Devam Zorunluluğu

Akdeniz Üniversitesi’nde derslere devam zorunludur. Uygulamalı derslerin yüzde 80’ine, kuramsal derslerin ise yüzde 70’ine katılmayan öğrenciler sınavlara giremezler ve aynı dersi bir sonraki yıl tekrarlamak zorunda kalırlar.

12.Yurt ve Barınma

-Uluslararası Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalabilmektedir. Ancak Uluslararası Öğrenciler için ayrılan kontenjan çok az olduğu için daha çok kampüs çevresindeki özel yurt/pansiyonlarda kalabilmektedirler.

-Ayrıca kampüs çevresinde ev kiralama imkanı da bulabilmektedirler.

-Kredi Ve Yurtlar Kurumu https://kygm.gsb.gov.tr/ :Kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna yurt başvurusunda bulunabilmeleri için İçişleri Bakanlığından temin edecekleri Yabancı Kimlik Numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Kimlik Numarası bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamayacağından Yabancı Kimlik Numaranızı önceden temin etmeniz büyük önem arz etmektedir.

13.İkamet İzni

-Uluslararası Öğrenciler, yerleştikleri programa kayıt işlemlerini bitirdikten sonra öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Öğrenci İşleri personeline ikamet izni için gerekli belgelerini teslim edebilirler.

-İkamet izni süresini uzatmak için gerekli işlemleri öğrenciler kendileri takip etmektedir: https://antalya.goc.gov.tr/

14.Burs

-Üniversitemiz tarafından uluslararası öğrencilere sağlanan herhangi bir burs bulunmamaktadır.

-Türkiye Bursları hakkında bilgi almak için linki tıklayınız: https://turkiyeburslari.gov.tr/tr

15.Enstitülerin web sayfalarına nasıl ulaşabilirim?

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü: http://akdenizarastirmalari.akdeniz.edu.tr/

Eğitim Bilimleri Enstitüsü: http://egitimbilim.akdeniz.edu.tr/

Fen Bilimleri Enstitüsü: http://fenbilim.akdeniz.edu.tr/

Güzel Sanatlar Enstitüsü: http://gsenstitu.akdeniz.edu.tr/

Sağlık Bilimleri Enstitüsü: http://saglikb.akdeniz.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü: http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/

16.Lisansüstü programlar hangileridir?

*Mevcut tüm lisansüstü programlarımız listelenmiştir. Her program için Uluslararası öğrenci kontenjanı açıp açmama kararı ve sayısı her akademik dönemde enstitülerce belirlenmekte ve ilanla duyurulmaktadır.

* Tüm Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımız İkinci Öğretim’dir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 1. Aile Sağlığı
 2. Anatomi
 3. Tıbbi Biyokimya
 4. Biyofizik
 5. Tıp Bilişimi
 6. İmmünoloji
 7. Kalıtsal Kan Hastalıkları
 8. Tıbbi Farmakoloji
 9. Fizyoloji
 10. Pulmoner Fizyoterapi
 11. Histoloji ve Embriyoloji
 12. Üreme Biyolojisi
 13. Hastane Enfeksiyonları
 14. Tıbbi Mikrobiyoloji
 15. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları
 16. Diyabetik Hasta Eğiticisi
 17. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi
 18. İmmünohematoloji
 19. Tıbbi Genetik
 20. Tıbbi Biyoloji
 21. Tıp Eğitimi
 22. Hareket ve Antrenman
 23. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
 24. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 25. İç Hastalıkları Hemşireliği
 26. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 27. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 28. Halk Sağlığı Hemşireliği
 29. Hemşirelikte Yönetim
 30. Hemşirelik Esasları
 31. Yoğun Bakım Hemşireliği
 32. İmmünofarmakoloji
 33. Onkolojik Eğitim ve Klinik Araştırma
 34. Radyoterapi Fiziği
 35. Kök Hücre
 36. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 37. Gerontoloji
 38. Sporcu Sağlığı
 39. Beslenme ve Diyetetik
 40. Gen ve Hücre Tedavisi (İngilizce)
 41. Tıbbi Biyoteknoloji
 42. Tıp Tarihi ve Etiği

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – DOKTORA PROGRAMLARI

 1. Gerontoloji
 2. Tıbbi Biyokimya
 3. Biyofizik
 4. Tıp Bilişimi
 5. Tıbbi Farmakoloji
 6. Fizyoloji
 7. Histoloji ve Embriyoloji
 8. Tıbbi Genetik
 9. Tıbbi Biyoloji
 10. Anatomi
 11. Psikiyatri Hemşireliği
 12. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 13. İç Hastalıkları Hemşireliği
 14. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 15. Halk Sağlığı Hemşireliği
 16. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 17. Hemşirelikte Yönetim
 18. Hemşirelik Esasları
 19. Hareket ve Antrenman
 20. Ortodonti (Ortak program koşulları iptal. Öğrenci alınmayacak)
 21. Pedodonti (Ortak program koşulları iptal. Öğrenci alınmayacak)
 22. Endodonti (Ortak program koşulları iptal. Öğrenci alınmayacak)
 23. Protetik Diş Tedavisi (Ortak program koşulları iptal. Öğrenci alınmayacak)
 24. Restoratif Diş Tedavisi
 25. Gen ve Hücre Tedavisi (İngilizce)
 26. Tıp Eğitimi
 27. Tıbbi Biyoteknoloji

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 1. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Tezli)
 2. Bitki Koruma Anabilim Dalı (Tezli)
 3. Bitki Islahı ve Genetiği Anabilim Dalı (Tezli)
 4. Biyoloji Anabilim Dalı (Tezli)
 5. Bilgisayar Mühendisliği (Tezli-İngilizce)
 6. Biyomedikal Mühendisliği (Tezli)
 7. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli)
 8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli)
 9. Fizik Anabilim Dalı (Tezli)
 10. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli)
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz)
 12. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli/Tezsiz)
 13. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli)
 14. Kimya Anabilim Dalı (Tezli)
 15. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli)
 16. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Tezli)
 17. Matematik Anabilim Dalı (Tezli)
 18. Mimarlık (Tezli)
 19. İç Mimarlık(Tezli)
 20. İklim Değişikliği ve Politikaları Anabilim Dalı (Tezli)
 21. Mimarlık, Planlama ve Tasarım (Tezsiz)
 22. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (Tezli)
 23. Radyasyon Güvenliği ve Koruma (Tezli)
 24. Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli)
 25. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (Tezli)
 26. Su Ürünleri Temel Bilimler (Tezli)
 27. Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Tezli)
 28. Şehir ve Bölge Planlama (Tezli)
 29. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Tezli)
 30. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı (Tezli/ Tezsiz Uzaktan Eğitim)
 31. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli)
 32. Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Tezli-Türkçe)
 33. Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Tezli-İngilizce)
 34. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı (Tezli)
 35. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Tezli)
 36. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Tezli)
 37. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı (Tezli)
 38. Zootekni Anabilim Dalı (Tezli)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – DOKTORA PROGRAMLARI

 1. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 2. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
 3. Bitki Koruma Anabilim Dalı
 4. Biyoloji Anabilim Dalı
 5. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 6. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
 7. Fizik Anabilim Dalı
 8. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
 9. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
 10. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
 11. Kimya Anabilim Dalı
 12. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 13. Matematik Anabilim Dalı
 14. Şehir ve Bölge Planlama
 15. Mimarlık
 16. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
 17. Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı
 18. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
 19. Su Ürünleri Temel Bilimler
 20. Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 21. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
 22. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
 23. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı
 24. Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Türkçe)
 25. Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı (İngilizce)
 26. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
 27. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 28. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı
 29. Zootekni Anabilim Dalı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 1. Arkeoloji  (Tezli)
 2. Turizm İşletmeciliği (Tezli/Tezsiz)
 3. Tarih(Tezli)
 4. İktisat (Tezli/Tezsiz)
 5. İktisat (Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Tezli)
 6. İşletme(Tezli/Tezsiz)
 7. İşletme (Muhasebe Finansman Tezli/Tezsiz)
 8. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Tezli)
 9. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Tezli)
 10. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim ve Siyaset Tezsiz Uzaktan Öğretim)
 11. Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Tezli)
 12. Sosyoloji(Tezli)
 13. Özel Hukuk(Tezli/Tezsiz)
 14. Kamu Hukuku (Tezli/Tezsiz)
 15. Felsefe(Tezli/Tezsiz)
 16. Spor Yöneticiliği (Tezli/ Tezsiz)
 17. Maliye(Tezli/Tezsiz)
 18. Müzecilik (Tezli)
 19. Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz)
 20. Türk Dili ve Edebiyatı(Tezli)
 21. Ekonometri(Tezli)
 22. Ekonometri (Veri Analitiği ve Yönetimi Tezsiz)
 23. Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet(Tezli)
 24. Sanat Tarihi(Tezli)
 25. Temel İslam Bilimleri(Tezli)
 26. Temel İslam Bilimleri (Hadis Tezli)
 27. Gazetecilik (Tezli)
 28. Radyo-Televizyon ve Sinema(Tezli)
 29. Rekreasyon(Tezli/Tezsiz)
 30. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Tezli)
 31. Turizm İşletmeciliği (Uluslararası Turizm Yönetimi, Tezli-İngilizce)
 32. Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli)
 33. Coğrafya (Tezli/Tezsiz)
 34. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli/Tezsiz)
 35. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli)
 36. Pazarlama (Tezli/Tezsiz)
 37. Turizm Rehberliği (Tezli)
 38. Rekreasyon Yönetimi (Tezli)
 39. Sağlık Hukuku (Tezli/Tezsiz)
 40. Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli/Tezsiz)
 41. Finans ve Bankacılık (Tezli/Tezsiz)
 42. Turizm Yönetimi (Tezli/Tezsiz)
 43. Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (Tezli)
 44. İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli)
 45. Psikoloji (Tezli)
 46. Turizm İşletmeciliği (Serik-Tezli)
 47. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Tezli)
 48. Reklamcılık (Tezli)
 49. Sosyal Hizmet (Manavgat) (Tezli)
 50. Ekonomi ve Finans (Serik) (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – DOKTORA PROGRAMLARI

 1. Arkeoloji
 2. Turizm İşletmeciliği
 3. Tarih
 4. İktisat
 5. İşletme
 6. Yönetim ve Organizasyon
 7. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
 8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 9. Sosyoloji
 10. Özel Hukuk
 11. Kamu Hukuku
 12. Felsefe
 13. Maliye
 14. Uluslararası İlişkiler
 15. Türk Dili ve Edebiyatı
 16. İletişim
 17. Ekonometri
 18. Sanat Tarihi
 19. Temel İslam Bilimleri
 20. Gazetecilik
 21. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 22. Spor Yöneticiliği
 23. Rekreasyon
 24. Sosyal Politika ve Çalışma İlişkileri
 25. Felsefe ve Din Bilimleri
 26. Coğrafya
 27. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 28. Pazarlama
 29. Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 30. Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet
 31. Radyo Televizyon ve Sinema
 32. Finans ve Bankacılık
 33. İngiliz Dili ve Edebiyatı
 34. Yönetim Bilişim Sistemleri

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 1. Resim Anasanat
 2. Müzik Anabilim
 3. Müzik Anasanat
 4. Seramik Anasanat
 5. Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat
 6. Sanat ve Tasarım Anasanat
 7. Sinema-TV Anasanat
 8. Grafik Anasanat
 9. Heykel Anasanat
 10. Fotoğraf Anasanat
 11. Sahne Sanatları Anasanat
 12. Sanat Kuramları ve Eleştirisi Anabilim

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ – SANATTA YETERLİK PROGRAMI

 1. Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik
 2. Resim Sanatta Yeterlik

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ – DOKTORA PROGRAMI

 1. Müzik Anabilim

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 1. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Tezli)
 2. İngiliz Dili Eğitimi (Tezli)
 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli)
 4. Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli)
 5. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Tezli/Tezsiz)
 6. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Tezli/Tezsiz)
 7. Türkçe Eğitimi (Tezli)
 8. Sınıf Eğitimi (Tezli)
 9. Okul Öncesi Eğitimi (Tezli)
 10. Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli)
 11. Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli)
 12. İlköğretim Matematik Eğitimi (Tezli)
 13. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Tezli)
 14. Özel Eğitim (Tezli)

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – DOKTORA PROGRAMLARI

 1. Eğitim Programları ve Öğretimi
 2. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
 3. Sosyal Bilgiler Eğitimi
 4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 5. Türkçe Eğitimi
 6. Fen Bilgisi Eğitimi
 7. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 1. Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları
 2. Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları
 3. Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları
 4. Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları
 5. Akdeniz Göç Araştırmaları
 6. Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları

AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ – DOKTORA PROGRAMI

 1. Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları
 2. Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları
 3. Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları

 

 

Eklenme tarihi :24.02.2023 16:35:38
Son güncelleme : 7.06.2023 16:23:39