Free Mover Programı

Free Mover Programı Nedir?

Free Mover Programı, hibe desteği olan eğitim hareketliliği programları dışında, öğrencilerin kendi imkanları ile (öğrenim ücretini hem Üniversitemize hem de kendi üniversitelerine ödeyerek) bir yarıyıl veya bir akademik yıl için Free Mover öğrencisi (misafir öğrenci) statüsünde öğrenim gördükleri bir programdır.

Kimler Başvurabilir?

Yurtdışındaki üniversitelerde ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile aynı şekilde Üniversitemizde ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim gören öğrenciler Free Mover Programından yararlanabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Free Mover Programı kapsamında eğitim görmek isteyen öğrenciler, başvurulan programlar, gereken belgeler ve başvuru işlemleri hakkında bilgi almak için üniversitelerin Free Mover Programı Koordinatörlükleri ile doğrudan bağlantıya geçer.

Üniversitemiz Free Mover Program Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası Uluslararası İlişkiler Ofisi 6.Katta hizmet vermektedir.

Free Mover Programı Kurum Koordinatörü: Öğr. Gör. Bahar Şahin
E-mail: freemover@akdeniz.edu.tr

Tel: +902422274400 (2827 Dahili)

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

-Free Mover Başvuru Formu

-Öğrenim Anlaşması

-Transkript

-Dil Yeterlik Belgesi

-Pasaport

-Europass CV

Önemli Notlar:

  1. Free Mover kapsamında gerçekleşecek hareketlilikler için herhangi bir ikili iş birliği protokolü olması zorunluluğu yoktur.
  2. Free Mover Programında Üniversitemizden Giden Öğrenci kapsamında gidilecek üniversitenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan bir üniversite olması gerekmektedir.
  3. Öğrencinin Free Mover Programı statüsünde geçirdiği süre, öğretim süresine
  4. Free Mover Programı öğrencisinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili eğitim-öğretim ve sınav mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.
  5. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde ise Free Mover öğrencisi olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili eğitim-öğretim ve sınav mevzuatı hükümleri uygulanır.
  6. Öğrenciler Üniversitemiz ve gitmek istedikleri üniversite için gereken bütün mali yükümlülüklerini (varsa öğrenim ücreti-katkı payı vb.) yerine getirir.
  7. Free Mover Programı kapsamında gelen ve giden öğrencilerin akademik işlemleri (ders seçimi, akademik danışmanlık vb.) ilgili Birim tarafından belirlenen Free Mover Bölüm/Program Koordinatörlerince yerine getirilir.
  8. Free Mover Programı gelen/giden öğrenci başvuruları Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesindeki Free Mover Kurum Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
  9. Free Mover programında öğrenciler pasaport, vize, konaklama, seyahat giderleri ve seyahat/sağlık sigortası vb. işlemlerden ve bu işlemlerin takibinden kendileri sorumludur.
  10. Free Mover Programı kapsamında öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Eğitim sonunda Free Mover kapsamında almış olduğu dersleri gösteren transkripti ilgili Birim, katılım belgesi ise Free Mover Kurum Koordinatörlüğü tarafından teslim edilir.
 
Eklenme tarihi :20.10.2022 15:49:11
Son güncelleme : 30.12.2022 13:45:23