TÜBİTAK BİDEB Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Bilgilendirme Webinarı

Etkinlik Tarihi : 30 Mart 2023 - 30 Mart 2023
Etkinlik Yeri : MS Teams

Akdeniz Üniversitesi’nin Değerli Mensupları;

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinasyonunda, TÜBİTAK BİDEB Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları hakkında bilgi vermek üzere TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı personeli Başuzman Melih GÜNEŞ tarafından 30 Mart 2023/Perşembe günü saat: 10.00'da, Üniversitemiz öğrencilerine yönelik online bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Söz konusu bilgilendirme webinarı programı aşağıda sunulmuştur.

TÜBİTAK BİDEB Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Bilgilendirme Webinarı

– Açılış Konuşması 10.00-10.10 Prof. Dr. İrfan Turhan (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

– TÜBİTAK BİDEB Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Tanıtımı 10.10-11.00 Başuzman Melih Güneş ((TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı)

– Soru/Cevap 11.00-11.30

Moderatör: Öğr. Gör. Emel Kahraman (Uluslararası İlişkiler Ofisi)
Tarih: 30 Mart 2023/Perşembe Saat: 10.00

Katılım linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYzNjRiNzgtYzQ2Mi00MDBjLTg5NTQtODg0OWVmOTFkOTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4%22%2c%22Oid%22%3a%22cd058083-fd72-4fc7-adc1-9f18d407222c%22%7d

Kısa link: https://bit.ly/40JsTDc

İletişim No: 0242 310 1641

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Eklenme tarihi :29.03.2023 10:40:24
Son güncelleme : 29.03.2023 10:42:35
TÜBİTAK BİDEB Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Bilgilendirme Webinarı