YÖK Uluslararası Araştırmacı Projeleri Program Takvimi ve Başvuruları

Yükseköğretim sistemimizi toplum ve kamuya hizmet misyonu kapsamında nitelik ve nicelik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturmak amacıyla hayata geçirilen

⃰ Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarındaki tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Genç Beyinler Projesi (GEP) kapsamında 100 araştırma görevlisine,

⃰ Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya Dr. öğretim üyelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Doktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP) kapsamında 100 ara​ştırmacıya,

⃰ Öğretim üyelerinin yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında 11 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda ​araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Akademik Birikim Projesi (AKAP) kapsamında 200 araştırmacıya destek verilecektir.

Programlar çerçevesinde aylık 20.000 Türk Lirası burs ve 10.000 Türk Lirası ulaşım desteği sağlanacaktır.

Söz konusu programların Usul ve Esaslar’ı için: https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/uluslararasi-arastirmaci-projeleri-usul-ve-esaslar.pdf

Programların takvimi için:  https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/duyuru-ek-sayfa/2023/uluslararasi-arastirmaci-projeleri-program-takvimi.aspx

Başvurular, takvim doğrultusunda Başkanlığımızın https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra Genel İşlemler è YÖK Bursları ve Destekleri menüsünden gerçekleştirilebilir.

 

Başarı dileklerimizle.

Akdeniz  Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

 

Eklenme tarihi: 5.04.2023 13:08:55
Son güncelleme: 5.04.2023 13:08:55