Marie Sklodowska-Curie Actions Burs Başvuru Çağrısı Açıldı!

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Avrupa Birliği’nin araştırma ve inovasyon için temel finansman programı olan Horizon Europe’un (2021-2027) bir parçasıdır. Doktora eğitimi ve araştırmacıların doktora sonrası eğitimi için Avrupa Birliği’nin en önemli finansman programıdır. MSCA doktora adaylarından son derece deneyimli araştırmacılara kadar araştırmacıların kariyerlerinin tüm aşamalarında hibeler sağlar ve sınırlar, sektörler ve disiplinler arasında araştırma işbirliğini teşvik eder.

Amaç, Avrupa’da araştırma ve teknolojideki insan potansiyelini niceliksel ve niteliksel olarak güçlendirmek ve aşağıdaki amaçlarla:
– araştırmacılara yeni beceriler ve daha geniş bir yetkinlik yelpazesi kazandırmak;
– araştırmacılar için çekici çalışma koşulları sunmak;
– akademik ve diğer sektörler, özellikle iş dünyası arasındaki gerçek ve algılanan engelleri yıkmak;
– endüstrinin vs. doktora ve doktora sonrası araştırmalara katılımını teşvik etmek.

Hedef
Herhangi bir araştırma alanında çalışan kişi ve kuruluşlar.

Son başvuru tarihi: 13 Eylül 2023, 17:00 CEST.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf

​Başarı dileklerimizle.

Akdeniz  Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

 

Eklenme tarihi: 6.06.2023 13:30:00
Son güncelleme: 6.06.2023 13:30:00