Jean Monnet Burs Programı 2024-2025 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Jean Monnet Burs Programının 2024-2025 akademik yılına ilişkin başvurular 7 Eylül 2023 tarihinde başlamıştır.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2024-2025 akademik yılında yaklaşık 190 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)

üniversitelerin akademik veya idari personeli

üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2023

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız:   http://jeanmonnet.org.tr/wp-content/uploads/2023/09/Duyuru-2024-2025.pdf

​Başarı dileklerimizle.

Akdeniz  Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Eklenme tarihi: 12.09.2023 08:39:19
Son güncelleme: 12.09.2023 08:39:19