Farabi Değişim Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Duyurusu

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca;

Farabi Değişim Programının 2022-2023 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere yapılmaması, Yükseköğretim Yürütme  Kurulu'nun  08.12.2021  tarihli toplantısında  uygun bulunmuştur.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Eklenme tarihi: 31.10.2022 18:01:51
Son güncelleme: 31.10.2022 18:01:51