Erasmus+ Yenilikçilik İçin İttifaklar

Türkiye Ulusal Ajansı olarak sizi 21 Haziran 2022-saat: 14:00’te çevrimiçi olarak düzenlenecek“Erasmus+ Yenilikçilik İçin İttifaklar” başlıklı çağrının bilgilendirme toplantısına davet ediyoruz.

2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanan “Yenilikçilik İçin İttifaklar (Alliances for Innovation)” Çağrısı, sektörel veya sektörler arası faaliyetler ile bilgi gelişimini sağlamayı, döngüsel ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş için yeşil becerileri kapsayan mesleki eğitim programlarının tasarımını ve dijital becerileri teşvik ederek yenilikçiliği güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası işbirliği projeleridir. İş, araştırma ve eğitim dünyasının birlikte çalışmasını ön görmektedir. Daha fazla bilgiyi 2022 Yılı Erasmus+ Program Rehberinden (sayfa:258) vehttps://ua.gov.tr/media/v2bnm0f2/erasmus-yenilikcilik_icin_ittifaklar_turkce.pdf adresinden alabilirsiniz. İlgili çağrı altındaki 2 lotta da ortaklık yapısı içerisinde bir yükseköğretim kurumu ve bir mesleki eğitim sağlayıcısı kurumun bulunması zorunludur.

Lot 1 faaliyeti; yükseköğretim, mesleki ve teknik eğitim ve piyasa aktörleri arasında işbirliğini hedeflerken, Lot 2 faaliyeti kapsamındaki Projeler Program Rehberinde belirtilen

 • turizm,
 • hareketlilik-ulaşım-otomotiv,
 • havacılık ve savunma,
 • inşaat,
 • tarımsal gıda,
 • düşük karbonlu enerji yoğun endüstriler,
 • tekstil,
 • yaratıcı ve kültürel endüstriler,
 • dijital, yenilenebilir enerji,
 • elektronik,
 • perakende,
 • coğrafi yakınlık ve sosyal ekonomi
 • sağlık

başlıklarındaki 14 ekosistemden birini seçerek ilgili ekosistemde mesleki ve teknik beceriler konusunda uzun soluklu stratejik yaklaşım geliştirme amacını taşımaktadır.

Toplantıya ilişkin gerekli hazırlıkların eksiksiz yapılabilmesi için, toplantıya 19 Haziran 2022 tarihine kadar bit.ly/ittifaklar_kayıt adresi üzerinden kayıt yaptırılması önem arz etmektedir. Gündem ve toplantı linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Eklenme tarihi: 1.11.2022 09:29:16
Son güncelleme: 1.11.2022 09:29:16