Erasmus+ Programı Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır!

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Tarihleri

9  Mart–  5 Nisan 2020
(Başvurular 5 Nisan 2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir)

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Yeri

https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresinden online başvuru

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

2020 Mayıs ayı içerisinde açıklanacaktır.

  • Başvuru Rehberi için  tıklayınız .
  • TUS/DUS öğrencilerinin sisteme giriş yapabilmeleri için mail adreslerine aktivasyon kodu gönderilmiştir. Aktivasyon mailine tıklayarak sisteme giriş yapabilirler. 

ERASMUS+ ÖĞRENİM & STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü),

2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),

3. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.

4. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 60, Erasmus+ Staj Hareketliliği için 50 dil puanına sahip olmak

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresinden online olarak alınacaktır. Ayrıca Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına girmeyip başka bir yabancı dil belgesi* olan öğrencilerimiz dil belgelerini de yükleyeceklerdir. 

*ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi.

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ SÜRELERİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

1 akademik dönem (Güz ya da Bahar dönemi tercihinde bulunabilecekler)

Not: Yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için 1 akademik yıl için hibe verilecektir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği

Minimum 2 ay, maksimum 3 ay

ERASMUS+ İKİLİ ANLAŞMALAR

Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web sitemizde Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde yer almaktadır.

http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus-anlasmalari

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

  • Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)
  • Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar
  • Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
  • Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,
  • Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı,
  • Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına en az bir öğrenci hakkı

ERASMUS+ GENEL BAŞARI PUANINA EKLENECEK ve DÜŞÜLECEK PUANLAR

Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için

-10 puan

Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN EK HİBE

Erasmus+ Programına katılan engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ek hibe talep formu web sayfamızda yer almaktadır.

http://erasmus.akdeniz.edu.tr/engelli-ogrenci-personel

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HİBELERİ

Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği kapsamında verilen hibeler için http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus-2018-2019-akademik-yili-icin-ogrenci-hareketliligine

HİBESİZ YARARLANMA

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

EKONOMİK AÇIDAN İMKÂNLARI KISITLI ÖĞRENCİLERE İLAVE HİBE

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere burada belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi). Yükseköğretim kurumları imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar. Yükseköğretim kurumları, imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.

ÖNEMLİ NOTLAR

Başvurunuzu mobil cihazlardan(cep telefonu, tablet vb.) gerçekleştirmeyiniz.

Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.

Seramik Bölümü öğrencileri hariç, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri 3. sınıfta öğrenim hareketliliği başvurusunda bulunup 4. sınıfta öğrenim hareketliliğinden faydalanamazlar.  

Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.

Program kuralları gereği bir öğrenci her öğrenim kademesinde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden minimum 3 ay maksimum 12 ay; Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay faydalanır. Üniversitemiz öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden bir akademik dönem Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 3 ay faydalanma imkânları vardır.

Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.

Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları iptal edilecektir.

 

ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.

Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.

Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.

Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez.

KONTENJANLAR

Kontenjanların akademik birimlere dağılımı Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenmektedir.

 

Eklenme tarihi: 29.02.2024 13:22:23
Son güncelleme: 29.02.2024 18:35:48