Erasmus+ Programı Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları (2019-2020 Akademik Yılı)

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Tarihleri 4 – 22 Mart 2019 (Başvurular 22 Mart 2019 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir)
Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Yeri exchangeapp.akdeniz.edu.tr adresinden online başvuru
Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 2019 Mayıs ayı içerisinde açıklanacaktır.

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü),
 2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
 3. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0 Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.
 4. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 60, Erasmus+ Staj Hareketliliği için 50 dil puanına sahip olmak

NOT: Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) kazanma notları dikkate alınır. BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvurular exchangeapp.akdeniz.edu.tr adresinden online olarak alınacaktır. Başvuruda bulunan öğrenciler başvurularına herhangi bir belge yüklemeyeceklerdir. Sadece Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına girmeyip başka bir yabancı dil belgesi olan öğrencilerimiz dil belgelerini yükleyeceklerdir. Öğrencilerin not ortalamaları ve Değişim Programları Yabancı Dil Sınav sonuçları sisteme otomatik olarak yüklenecektir. YABANCI DİL BELGESİ

 • Akdeniz Üniversitesi Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Belgesi (23 Şubat 2019 tarihinde 2019-2020 akademik yılı için yapılan sınav) ya da,
 • ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ SÜRELERİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 1 akademik dönem (Güz ya da Bahar dönemi tercihinde bulunabilecekler)
Erasmus+ Staj Hareketliliği Minimum 2 ay, maksimum 3 ay

ERASMUS+ İKİLİ ANLAŞMALAR Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web sitemizde Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde yer almaktadır. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

 • Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)
 • Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar
 • Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
 • Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,
 • Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı,
 • Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına en az bir öğrenci hakkı

ERASMUS+ GENEL BAŞARI PUANINA EKLENECEK ve DÜŞÜLECEK PUANLAR

Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan
Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN EK HİBE

Erasmus+ Programına katılan engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ek hibe talep formu web sayfamızda yer almaktadır. http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus  

 ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HİBELERİ Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği kapsamında verilen hibeler için tıklayınız. HİBESİZ YARARLANMA Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. ÖNEMLİ NOTLAR

Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
Program kuralları gereği bir öğrenci her öğrenim kademesinde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden minimum 3 ay maksimum 12 ay; Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay faydalanır. Üniversitemiz öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden bir akademik dönem Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 3 ay faydalanma imkânları vardır.
Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.
Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda ve http://erasmus.akdeniz.edu.tr/_dinamik/210/2719.pdf sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.
Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.
Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.
Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez.

KONTENJANLAR Kontenjanların akademik birimlere dağılımı Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenmektedir.  

Eklenme tarihi: 31.10.2022 14:11:41
Son güncelleme: 31.10.2022 15:27:55