Erasmus+ Programı Kapasite Geliştirme Projeleri Tecrübe Paylaşımı Webinarı

Akdeniz Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından, Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri kapsamında tecrübelerini paylaşmak üzere Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret DEMİR tarafından 29 Ocak 2024 Pazartesi günü, saat 11.00'de, Üniversitemiz akademisyenlerine yönelik online bir tecrübe paylaşımı toplantısı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu tecrübe paylaşımı webinarına tüm akademisyenlerimiz davetlidir. Webinar programı aşağıda sunulmuştur.

 

Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri Tecrübe Paylaşımı Webinarı Programı

Açılış Konuşması 11.00-11.10 Prof. Dr. İrfan TURHAN (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri Tecrübe Paylaşımı 11.10-12.00 Doç. Dr. Nusret DEMİR (Fen Fakültesi Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri)

​– Soru/Cevap 12.00-12.20

Moderatör: Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN (Uluslararası İlişkiler Ofisi)

Tarih: 29 Ocak 2024/Pazartesi Saat: 11.00

Katılım linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJjZTJmMWItYTY1My00OTcyLTgyNzUtN2Q4ODI3ZWEwOWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4%22%2c%22Oid%22%3a%22cd058083-fd72-4fc7-adc1-9f18d407222c%22%7d

Web adresi: https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/duyurular

İletişim: 0242 3102139

 

 

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Eklenme tarihi: 26.01.2024 11:02:22
Son güncelleme: 26.01.2024 11:03:25