Erasmus+ Programı KA131 Bilgilendirme Toplantısı

Değerli Öğrencilerimiz,

Ofisimiz tarafından 08 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00-15.00 arasında Ms Teams üzerinden Erasmus+ Programı KA131 kapsamında “Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.
Erasmus+ Programı KA 131 Hareketliliği hakkında bilgi almak isteyen öğrencilerimizi toplantımıza bekleriz. MS Teams üzerindeki ekibe aşağıdaki ekip kodu veya ekip bağlantısı ile katılabilirsiniz.

Ekip Kodu: 7h5dgvw
Ekip Bağlantısı:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWhmtgkA1vqUV1l6QP0pzZgu45ApMHsh0OQbBJUaiURw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a485f830-cc45-454a-b106-c452d3cb0955&tenantId=14ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4

Ekibe dahil olduktan sonra kanaldaki toplantıya katılabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki link ile toplantıya bağlanabilirsiniz.

Toplantı Linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad116188c29364b51bd1d464c4c8e1f37%40thread.tacv2/1683282822641?context=%7b%22Tid%22%3a%2214ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4%22%2c%22Oid%22%3a%22cd058083-fd72-4fc7-adc1-9f18d407222c%22%7d

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

 

Eklenme tarihi: 5.05.2023 14:52:51
Son güncelleme: 5.05.2023 14:53:12