Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2019 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Başvuru Duyurusu: ÜRDÜN

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2019 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma başvuruları https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/  adresinden online olarak alınacaktır.

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim personel hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak  “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün Erasmus+ ortak ülkelerden Ürdün ile hareketlilik projesi başvurusu kabul edilmiştir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 Personel Başvuruları 17-31 Aralık 2021 saat:17.00 başlayıp bitecektir.
 Başvuru Sonuçlarının Açıklanması Ocak-Şubat Ayları içerisinde açıklanacaktır.

 

Faaliyetin gerçekleşeceği Ülke Faaliyetin gerçekleşeceği Üniversite Kontenjanlar
Ürdün Mutah Üniversitesi

2 Ders Verme Hareketliliği

2 Eğitim Alma Hareketliliği

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

1.Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü personeli olmak.

2.Varsa Yabancı Dil yeterlilik *belgesi. (*ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, YDS) ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi)

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi,

Öğretim elemanlarının Doçentlik başvurularında kullandıkları Yabancı Dil belgesi.

Hibe Miktarları

Bireysel Destek 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
Seyahat Desteği 275 €

Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan 40
Programdan ilk kez yararlanma +10 (taban puana eklenir)
İdari Personel olmak +15 (taban puana eklenir)
Engelli personel +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu +15 (taban puana eklenir)
Yabancı dil belgesine sahip olmak (zorunlu değildir)

90-100 Puan:  +30 (taban puana eklenir)

80-89 Puan  :  +25 (taban puana eklenir)

70-79 Puan  :  +20 (taban puana eklenir)

60-69 Puan  :  +15 (taban puana eklenir)

59 ve altı ya da belge yok:  0 (taban puana eklenir

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 (taban puandan çıkarılır)

 

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 

Eklenme tarihi: 31.10.2022 18:00:10
Son güncelleme: 31.10.2022 18:00:10