Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2019 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme/Eğitim Alma Başvuru Takvimi: ÜRDÜN

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim personel hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak  “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün Erasmus+ ortak ülkelerden Ürdün ile hareketlilik projesi başvurusu kabul edilmiştir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 Personel Başvuruları 17-31 Aralık 2021 
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Ocak-Şubat Ayları içerisinde

açıklanacaktır.

 

Faaliyetin gerçekleşeceği Ülke Faaliyetin gerçekleşeceği Üniversite Kontenjanlar
Ürdün Mutah Üniversitesi

 

2.Ders Verme Hareketliliği

2.Eğitim Alma Hareketliliği

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

1.Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü akademik personeli olmak.

3.En az 60 puan Yabancı Dil yeterlilik *belgesi. (*ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, YDS) ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi) ya da,

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi,

Öğretim elemanlarının Doçentlik başvurularında kullandıkları Yabancı Dil belgesi

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

1.Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü personeli olmak.

2.Varsa Yabancı Dil yeterlilik *belgesi. (*ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, YDS) ve son 5 yıliçinde alınan ulusal ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi)

Hibe ve Ödemeler

-Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

-Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
Ders verme faaliyeti 8 ders saati

Hibe Miktarları

Bireysel Destek: 180 € x 7 Gün 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
Seyahat Desteği 275 €

İletişim:
E-mail: erasmuska107@akdeniz.edu.tr

 

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:51:23
Son güncelleme: 31.10.2022 17:51:23