Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2019 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Başvuru Duyurusu: ÜRDÜN

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2019 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Alma başvuruları https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/  adresinden online olarak alınacaktır.

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim personel hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak  “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün Erasmus+ ortak ülkelerden Ürdün ile hareketlilik projesi başvurusu kabul edilmiştir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 Personel Başvuruları 17-31 Aralık 2021 saat:17.00 başlayıp bitecektir.
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Ocak-Şubat Ayları içerisinde

açıklanacaktır.

 

Faaliyetin gerçekleşeceği Ülke Faaliyetin gerçekleşeceği Üniversite Kontenjanlar
Ürdün Mutah Üniversitesi

2 Ders Verme Hareketliliği

2 Eğitim Alma Hareketliliği

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

1.Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü akademik personeli olmak.

3.En az 60 puan Yabancı Dil yeterlilik *belgesi. (*ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, YDS) ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi) ya da,

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi,

Öğretim elemanlarının Doçentlik başvurularında kullandıkları Yabancı Dil belgesi

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
Ders verme faaliyeti 8 ders saati

Hibe Miktarları

Bireysel Destek 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
Seyahat Desteği 275 €

 

Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan   40
Yabancı dil belgesine sahip olmak

90-100 Puan:  +30 (taban puana eklenir)

80-89 Puan  :  +25 (taban puana eklenir)

70-79 Puan  :  +20 (taban puana eklenir)

60-69 Puan  :  +15 (taban puana eklenir)

KA107 Proje önerisinde bulunmuş olmak ( başvurduğu ve

projenin kabul olduğu ülke için kanıt belge sunmak şartı ile )

 +30 (taban puana eklenir)

Erasmus+ bölüm/program koordinatörü olmak

 

 +20 (taban puana eklenir)
Programdan ilk kez yararlanma  +10 (taban puana eklenir)
Engelli personel  +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu  +15 (taban puana eklenir)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma   -10 (taban puandan çıkarılır)
Yabancı dilde ders açmış olmak  +10 (taban puana eklenir)

 

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:59:31
Son güncelleme: 31.10.2022 17:59:31