Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2022 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Başvuru Takvimi: Karadağ

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim personel hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’nin Erasmus+ Programı kapsamında ortak ülkelerden Karadağ ile hareketlilik projesi başvurusu kabul edilmiştir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 Personel Başvuruları

 21 Aralık 2022 – 6 Ocak 2023 (saat 17.00)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 Ocak – Şubat ayları içerisinde açıklanacaktır.

Başvuru Linki

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr ve  https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr adreslerinden online olarak alınacaktır. Başvurulara ait belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur.

Proje Bitiş Tarihi

30 Temmuz 2023 (Hareketliliğin tamamlanması gereken son tarihtir.)

 

Faaliyetin gerçekleşeceği Ülke

Faaliyetin gerçekleşeceği Üniversite

Kontenjanlar

Karadağ

Montenegro Üniversitesi

 2 (iki) Ders Verme Hareketliliği

 

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

1.Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik personeli olmak.

  1. En az 60 puan Yabancı Dil yeterlilik *belgesi.
  • * Ulusal (ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, YDS)) ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi ya da,
  • Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
    Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi,
  • Öğretim elemanlarının Doçentlik başvurularında kullandıkları Yabancı Dil belgesi

 

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

 40

Yabancı dil belgesine sahip olmak

 90-100 Puan: +30 (taban puana eklenir)

 80-89 Puan  : +25 (taban puana eklenir)

 70-79 Puan  : +20 (taban puana eklenir)

 60-69 Puan  : +15 (taban puana eklenir)

KA107 Proje önerisinde bulunmuş olmak

(Başvurduğu ve projenin kabul olduğu ülke için kanıt belge sunmak şartı ile)

 +50 (taban puana eklenir)

Erasmus+ bölüm/program koordinatörü olmak

 +20 (taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma

 +10 (taban puana eklenir)

Engelli personel

 +10 (taban puana eklenir)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu

 +15 (taban puana eklenir)

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

  -10 (taban puandan çıkarılır)

Yabancı dilde ders açmış olmak

 +10 (taban puana eklenir)

 

ÖNEMLİ NOT: Başvuruların tamamlanması ve doğru evrakların yüklenmesi yararlanıcı adaylarının sorumluluğundadır. Başvuru süresi bittikten sonra yapılabilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Hibe ve Ödemeler

-Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

-Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi

5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)

Ders verme faaliyeti

8 ders saati

 

Hibe Miktarları

Bireysel Destek:

7 gün (5 iş günü + 2 yol günü) için toplam 1260 €

(180 € x 7 Gün)

Seyahat Desteği

275 €

 

İletişim:
E-mail:
 erasmuska107@akdeniz.edu.tr

 

Eklenme tarihi: 5.12.2022 11:14:58
Son güncelleme: 5.12.2022 13:55:43