Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme/Eğitim Alma Başvuruları Başlamıştır!

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme/Eğitim Alma başvuruları https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/  adresinden online olarak alınacaktır.

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim personel hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak  “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin Erasmus+ ortak ülkelerden Karadağ ile hareketlilik projesi başvurusu kabul edilmiştir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 Personel Başvuruları 28 Haziran  – 12 Temmuz 2021
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması Temmuz –Ağustos Ayları içerisinde açılanacaktır.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Anlaşmalı Üniversite ve Kontenjanları

Faaliyetin gerçekleşeceği Ülke Faaliyetin gerçekleşeceği Üniversite Kontenjanlar
Karadağ ·         Montenegro Üniversitesi

 

·         1 Ders Verme Hareketliliği

·         2 Eğitim Alma Hareketliliği

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

Başvurular https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/  adresinden online olarak alınacaktır.

  1. Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik personeli olmak.
  2. En az 60 puan Dil yeterlilik belgesi ya da,

– Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
– Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi

Başvuruların Değerlendirilmesi

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan   40
Yabancı dil belgesine sahip olmak

90-100 Puan:  +30 (taban puana eklenir)

80-89 Puan  :  +25 (taban puana eklenir)

70-79 Puan  :  +20 (taban puana eklenir)

60-69 Puan  :  +15 (taban puana eklenir)

50-59 Puan  :  +10 (taban puana eklenir)

49 ve altı ya da belge yok:  0 (taban puana eklenir)

KA107 Proje önerisinde bulunmuş olmak (başvurduğu ve projenin kabul olduğu ülke için)  +30 (taban puana eklenir)

Erasmus+ bölüm/program koordinatörü olmak

 

 +20 (taban puana eklenir)
Programdan ilk kez yararlanma  +10 (taban puana eklenir)
Engelli personel  +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu  +15 (taban puana eklenir)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma   -10 (taban puandan çıkarılır)
Yabancı dilde ders açmış olmak  +10 (taban puana eklenir)

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

Başvurular https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/  adresinden online olarak alınacaktır.

  1. Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi personeli olmak.
  2. Varsa, yabancı dil belgesine sahip olmak;

Başvuruların Değerlendirilmesi

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan 40
Programdan ilk kez yararlanma +10 (taban puana eklenir)
Engelli personel +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu +15 (taban puana eklenir)
Yabancı dil belgesine sahip olmak (zorunlu değildir)

90-100 Puan:  +30 (taban puana eklenir)

80-89 Puan  :  +25 (taban puana eklenir)

70-79 Puan  :  +20 (taban puana eklenir)

60-69 Puan  :  +15 (taban puana eklenir)

59 ve altı ya da belge yok:  0 (taban puana eklenir

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 (taban puandan çıkarılır)

Hibe ve Ödemeler

  • Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız
  • Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
   
Ders verme faaliyeti 8 ders saati
Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler
Ders verilmesi planlanan üniversite ile iletişime geçip personel ders verme hareketlilik sözleşmesinin hazırlanması http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-giden-personel-ders-verme-ve-egitim-al
Birim yönetim kurulu kararı alınması Örnek kurul kararı için tıklayınız.
Hibe Sözleşmesinin İmzalanması Hibe Sözleşmesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanır, yararlanıcı ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır.
Hareketlilik Sonrası Yapılması Gerekenler
Personel ders verme hareketliliği sonrası sözleşmesinin hazırlanıp taraflarca imzalanması http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-giden-personel-ders-verme-ve-egitim-alma/
Katılım sertifikası Ders verilen üniversiteden alınacaktır.
Nihai Rapor: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir.

Tarafınıza e-posta olarak gönderilecektir.

 

İletişim:
E-mail:
 erasmuska107@akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:26:53
Son güncelleme: 31.10.2022 17:26:53