Akdeniz Üniversitesi 2023 Yılı Erasmus+ Programı KA171 Projesi Kapsamında Personel (Ders Verme) Hareketliliği Takvimi ve Başvuru İlanı

Akdeniz Üniversitesi 2023 yılı Erasmus+ Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Hareketlilik (KA171) Projesi kapsamında;

Faaliyetin Gerçekleşeceği Ülke

Faaliyetin Gerçekleşeceği Üniversite

Kontenjanlar

Yararlanıcı Birim / Bölüm

Kanada

Huron University College

 1 (bir) Ders Verme Hareketliliği

Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kosova

Kolegji Universum O.P.

 2 (iki) Ders Verme Hareketliliği

Manavgat Turizm Fakültesi,

Manavgat M.Y.O.

Ürdün

Jordan University

 1 (bir) Ders Verme Hareketliliği

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Çin

Wuhan University

 1 (bir) Ders Verme Hareketliliği

Fen Fakültesi / Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü

 

Erasmus+ Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Hareketliliği Başvuru Takvimi

İlan Başlangıç/Bitiş Tarihi:

22 Nisan 2024– 27 Mayıs 2024 (saat 16.00)

Başvuru Başlangıç/Bitiş Tarihi:

13 Mayıs 2024 (saat 13.00) – 27 Mayıs 2024 (saat 16.00)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

2024 yılı Haziran ayları içerisinde açıklanacaktır.

Sonuçlara dilekçe ile itiraz etme

Sonuç açıklama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde alınacaktır.

Vazgeçmek isteyen personelin, feragat dilekçesi teslim tarih aralığı

Sonuç açıklama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alınacaktır.

Kesinleşmiş Sonuç İlanı

İtiraz sonuç tarihinden 7 gün sonra ilan edilecektir.

Başvuru Linki

https://turnaportal.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F adresinden online olarak alınacaktır. Başvurulara ait belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur.

Proje Bitiş Tarihi:

31 Temmuz 2027 (Hareketliliğin tamamlanması gereken son tarihtir.)

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

  1. Akdeniz Üniversitesi akademik personeli olmak (KA171 Projesi İkili anlaşması olan yararlanıcı birimin/bölümün).
  2. En az 60 puan Yabancı Dil yeterlilik belgesi.
  • Ulusal (ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, E-YÖKDİL, YDS, E-YDS vb.)) ve uluslararası dil (TOEFL gibi ÖSYM tarafından kabul edilen) sınavı belgesi ya da,
  • Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
    Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi (90 puan olarak değerlendirilecektir),
  • Öğretim elemanlarının Doçentlik başvurularında kullandıkları Yabancı Dil belgesi

 

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

 100

Yabancı dil belgesine sahip olmak (YDP)

 YDP %50’si (taban puana eklenir)

KA171 Proje önerisinde bulunmuş olmak

(Başvurduğu ve projenin kabul olduğu ülke için kanıt

belge sunmak şartı ile)

 +40 (taban puana eklenir)

Erasmus+ bölüm/program koordinatörü olmak

 +20 (taban puana eklenir)

KA107/171 Personel Hareketliliğinden ilk kez yararlanma

 +20 (taban puana eklenir)

Engelli personel

 +10 (taban puana eklenir)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu

 +15 (taban puana eklenir)

Yabancı dilde ders açmış olmak

 +10 (taban puana eklenir)

Dijital becerilerin, Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler geliştirilmesine yönelik faaliyetler (detaylı bilgi için tıklayınız)

 +10 (taban puana eklenir)

KA107/171 Projeleri kapsamında hareketlilikte bulunmuş olmak

 - 20 (taban puandan çıkarılır)

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

 -10 (taban puandan çıkarılır)

Birinci derece yakınları* 17 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli) ve Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personelden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar Erasmus+ personel hareketliliği başvurularında dezavantajlı kategoride değerlendirilerek önceliklendirilir.

*1. derece yakınlar: anne, baba, çocuklar ve eş, 2.derece yakınlar: eşin annesi, eşin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri

 +10 (taban puana eklenir)

 

12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre ”kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

NOT 1: Puanların eşit olması durumunda Yabancı Dil Puanı yüksek olan önceliklendirilecektir.

Not 2: Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu, program uygulama el kitabının kendine verdiği yetki çerçevesinde asıl/yedek listesini oluşturur.

Not 3: Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirilmesi durumunda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Ofisimiz, Merkez ile iletişime geçmelidir.

Not 4: Gerekli tüm belgelerin başvuru tarihleri arasında başvuru portalına eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Belge yüklemek başvuran adayın kendi sorumluluğundadır. Başvuru tarihleri dışında ve/veya başvuru sırasında eksik/yanlış belge ile başvuru yapılması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Tüm sorumluluk başvuru yapan personele aittir.

Ders Verme Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi

Yol dahil 14 gün (2 hafta)

Birbirini takip eden günler (en az 2 gün en fazla 2 ay)

Ders verme faaliyeti

16 saat (8 ders saati/hafta)

 

Personel Hareketliliği Hibe Miktarları

Bireysel Destek:

 14 gün için toplam 2520 €  (180 € x 14 Gün)

Seyahat Desteği:

·  Ürdün ve Kosova için 275 € (Yeşil Seyahat ise 320 €)

·  Çin için 820 €

·  Kanada için 1500 €

·  Sürdürülebilir ulaşım araçlarının (yeşil seyahat) kullanılması durumunda; seyahat hibesini alan kişi ve gönderen kurum tarafından imzalanmış bir doğruluk beyanı ile yararlanıcıdan gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi destekleyici belgeler talep edilecektir.

NOT:

i.    Faaliyetten hibesiz olarak da faydalanma imkânı bulunmaktadır. Ancak hareketlilikten hem hibeli hem hibesiz olarak yararlanmak mümkün değildir.

ii.  Hibelendirilen ancak hibe almak istemeyen personel maddi destekten feragat edebilir.

ÖNEMLİ NOT: Başvuruların tamamlanması ve doğru evrakların yüklenmesi yararlanıcı adaylarının sorumluluğundadır. Başvuru süresi bittikten sonra yapılabilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İÇERME DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT) 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez. 

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Bu ilan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği KA171 Personel Hareketliliği kapsamında 2023 yılı Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabına uygun şekilde hazırlanmıştır (www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/baglanti-ve-dokumanlar/2023-donemi-ka171-sozlesme-belgeleri/).

 

İletişim:
E-mail:
 erasmuska107@akdeniz.edu.tr

Başarılar dileriz.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Eklenme tarihi: 22.04.2024 16:51:11
Son güncelleme: 22.04.2024 16:52:50