Akdeniz Üniversitesi 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Duyurusu: CEZAYİR

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim personel hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak  “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Üniversitemizin Erasmus+ ortak ülkelerden Cezayir ile hareketlilik projesi başvurusu kabul edilmiştir

Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Öğrencileri için Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamında;

Spor Bilimleri Fakültesi: Dijilali Bounaama Khemis Miliana University

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: University Abdelhamid IBN BADIS Badis Mostaganem

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü: University of Algiers 2

Her birimden 1 personel olmak üzere ders verme hareketliliğinde bulunacak toplam 3 akademik personel seçimi gerçekleştirilecektir.

Başvurular online olarak https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr adresinden alınacaktır.

Not: Hak kazanan personellerin hareketliliklerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri 01 Ekim 2021 – 15 Ekim 2021 Saat 17:00
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması Kasım ayı içerisinde açıklanacaktır.
Feragat/İtiraz Sonuç açıklandıktan sonra 7 gün içerisinde

Programdan yararlanmaya hak kazanan personelimize hem bireysel destek hem de seyahat hibesi verilecektir. (Program kuralları gereği Seyahat hibesi sadece ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Personel Hareketliliği için verilmektedir.)

Bireysel destek 180 € (günlük)
Seyahat Hibesi 360 € (gidiş-dönüş uçak bileti için toplam ödenecek tutar)

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Koşulları ve Belgeleri

  1. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu veya Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü akademik personeli olmak.
  2. En az 60 puan Yabancı Dil yeterlilik *belgesi (*ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş (YÖKDİL, YDS) ulusal ve uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi) ya da,
  3. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
    Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi.

Hibe ve Ödemeler

-Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

-Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
Ders verme faaliyeti 8 ders saati

Başvuruların Değerlendirilmesi

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan   40
Yabancı dil belgesine sahip olmak

90-100 Puan:  +30 (taban puana eklenir)

80-89 Puan  :  +25 (taban puana eklenir)

70-79 Puan  :  +20 (taban puana eklenir)

60-69 Puan  :  +15 (taban puana eklenir)

 

KA107 Proje önerisinde bulunmuş olmak (başvurduğu ve projenin kabul olduğu ülke için)  +30 (taban puana eklenir)

Erasmus+ bölüm/program koordinatörü olmak

 

 +20 (taban puana eklenir)
Programdan ilk kez yararlanma  +10 (taban puana eklenir)
Engelli personel  +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu  +15 (taban puana eklenir)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma   -10 (taban puandan çıkarılır)
Yabancı dilde ders açmış olmak  +10 (taban puana eklenir)

 

Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler
Ders verilmesi planlanan üniversite ile iletişime geçip personel ders verme hareketlilik sözleşmesinin hazırlanması http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-giden-personel-ders-verme-ve-egitim-al
Birim yönetim kurulu kararı alınması  
Hibe Sözleşmesinin İmzalanması Hibe Sözleşmesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanır, yararlanıcı ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır.
Hareketlilik Sonrası Yapılması Gerekenler
Personel ders verme hareketliliği sonrası sözleşmesinin hazırlanıp taraflarca imzalanması http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-giden-personel-ders-verme-ve-egitim-alma/
Katılım sertifikası Ders verilen üniversiteden alınacaktır.
Nihai Rapor: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir.

Tarafınıza e-posta olarak gönderilecektir.

 

İletişim:
E-mail:
 erasmuska107@akdeniz.edu.tr

 

 

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:40:19
Son güncelleme: 31.10.2022 17:40:19