23 Ocak 2023 (Pazartesi) Saat 10.30 Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) Bilgilendirme Webinarı

Üniversitemizin Değerli Öğretim Üyeleri,

Uluslararası İlişkiler Ofisi faaliyet alanları arasında yer alan Erasmus+ Programı Projeleri kapsamında, Üniversitemiz akademik personeline yönelik çevrim içi “Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) Bilgilendirme Webinarı” düzenlenecektir.

Söz konusu webinara Üniversitemizin tüm akademik personeli davetlidir.

Tarih: 23 Ocak 2023 / Pazartesi
Saat: 10.30
Katılım Linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q0MjA5NzktOWUyYy00ODQwLTlmYTYtYmIyOThlN2QxYWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4%22%2c%22Oid%22%3a%22cd058083-fd72-4fc7-adc1-9f18d407222c%22%7d

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (KA171) PROJESİ WEBİNAR PROGRAMI

10.30-10.40 Açılış Konuşması - Prof. Dr. İrfan TURHAN (Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü)

10.45-11.30 Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) Proje Bilgilendirme – Doç. Dr. Rabia Vezne 

11.30-11.45 Soru-Cevap

Moderatör: Öğr. Gör. Dilek Hale AYBAR (Uluslararası İlişkiler Ofisi)
Düzenleyen: Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

Eklenme tarihi: 19.01.2023 16:16:54
Son güncelleme: 19.01.2023 16:17:39