2024 KA131 PROJE DÖNEMİ 2024/2025 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/VEYA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ VE BAŞVURU İLANI (TASLAK)

Ulusal Ajansın Erasmus+ Hareketliliğine ilişkin Bilgi Notu:

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitemize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Türkiye Ulusal Ajansı veya Akdeniz Üniversitesi sorumlu tutulamaz.”

 

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

16 Nisan 2024 – 21 Mayıs 2024

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Tarihleri

Başvurular 06 Mayıs 2024 tarihinde saat 13.00’de başlayıp 21 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru sırasında gerekli belge girişi yapılamayacaktır.)

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Yeri

TURNA Portal (https://turnaportal.ua.gov.tr/) adresinden online başvuru yapılacaktır.

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Tahmini Aday Sonuçlarının Açıklanması

Haziran ayı içerisinde açıklanacaktır.

İtiraz/Feragat/Hibesiz Yararlanma Talebi Tarihi

Sonuç açıklama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde alınacaktır.

Kesinleşmiş Adayların İlanı

Feragat ve itiraz sonuç tarihinden 7 gün sonra ilan edilecektir.

Kontenjana yerleşen öğrenciler ADAY öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra Akademik Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Erasmus Başvuru (TURNA) Portalı başvuru rehberi (ÖĞRENİM)

Erasmus Başvuru (TURNA) Portalı başvuru rehberi (STAJ)

ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

  1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

Birinci kademe: Ön lisans, lisans;

İkinci kademe: yüksek lisans;

Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisası ifade etmektedir.

Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişilerin doktora hareketliliği kapsamında öğrenci hareketliliği faaliyetlerine başvuracak olmaları halinde, bu kişilerin öğrenci kayıt numaraları olmadığından, yükseköğretim kurumu bünyesinde (hastane veya bağlı sağlık kuruluşu) uzmanlık eğitimi almakta olduklarının kontrolü ve başvuru onaylama işlemi başvuru aşamasında Erasmus+ Ofisince yapılır.

Değerlendirmelerde TUS/DUS sınav notlarının kullanılması durumunda, bu sınav notlarının değerlendirmede kullanılan not sistemine çevrilmesi gerekmektedir. (Örneğin, 70 olan bir TUS/DUS notu önce 100’lük sisteme, sonra da 4’lük sisteme dönüştürülür.)

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan AKTS kredi yükü olması. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik (1 AKTS’nin iş yükü karşılığı 25-30 saattir. bkz. AKTS Kullanıcı Rehberi 2015) ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Başvurular https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden online olarak alınacaktır. Asgari koşullara sahip olmayan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Öğrencilerin gerekli tüm kanıt evrakların güncel versiyonlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öğrencilerin gerekli evrakları başvuru tarihlerinden önce temin etmeleri önem arz etmektedir.

6. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için en az 60 dil puanına sahip olmak,

7. Erasmus+ Staj Hareketliliği için en az 55 dil puanına sahip olmak,

8. Her iki hareketlilik türüne birden başvuran öğrencilerin beyan edecekleri hareketlilik türünde -10 puan azaltma uygulanacaktır. Beyanınız için buradaki dilekçeyi doldurup imzalı dilekçelerini başvuru portalına yüklemeleri gerekmektedir.

9. Birinci derece yakınları* veya kendileri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin akabinde Cumhurbaşkanlığı’nın 08.02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararıyla OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularında +10 puan ile önceliklendirilir. Aynı seçim takviminde birden fazla başvuruda bulunan öğrencilere kendi tercih edecekleri yalnızca bir başvuru için +10 uygulanır.

 *1. derece yakınlar: anne, baba, çocuklar ve eş, 2.derece yakınlar: eşin annesi, eşin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri

10. Şehit ve Gazi çocukları ilgili belgeyi temin ederek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

11. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

12. YTB burslu öğrencilerin bursları, Erasmus+ programına katıldıklarında kesilir. YTB burslusu öğrencilerin hareketlilik yararlanacağı dönemde YTB bursunun kesileceğini bildiğine ve kabul ettiğine ilişkin dilekçesini başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

13. Engelli öğrencilerimizin engelli olduklarını gösteren belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

NOT 1:

– Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

-Üniversitemiz tarafından düzenlenen Erasmus+ Yabancı Dil Sınav Puanı bir akademik yıl geçerlidir. 2023-2024 Akademik Yılında yapılan Akdeniz Üniversitesi Erasmus+ Yabancı Dil Sınav sonucu dikkate alınacaktır. Erasmus+ Yabancı Dil Sınav puanı olmayan öğrencilerimiz *ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş son 5 yıl içinde alınan ulusal (YÖKDİL, YDS, e-YDS) ve geçerliği devam eden uluslararası dil (TOEFL) sınavı belgesi ile başvuruda bulunabilirler.

ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ SÜRELERİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

Yerleştirmeler 2024-2025 Bahar dönemi için yapılacaktır.

Not: Yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için 1 akademik yıl için hibe verilecektir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği

Minimum 2 ay, maksimum 12 ay
(Öğrencilerimizin 3 ay hibelendirilmesi planlanmaktadır.)

 NOT: Yerleştirmeler 2024-2025 Bahar dönemi için yapılacaktır.

Yıllık eğitim veren fakültelerde öğrenim gören ve hibeli olarak hareketliliğe hak kazanan öğrencilerimizin, kurumumuza hibe tahsis edilmeden önce hareketliliklerine başlayacak olmaları halinde, kurumumuza hibe tahsis edilinceye kadar 0 (sıfır) hibeli hibe sözleşmesi yapılacak, kurumumuza hibe tahsis edildikten sonraki süreçte hibeli hibe sözleşmesi düzenlenebilecektir.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN İKİLİ ANLAŞMALAR

Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web sitemizde Erasmus+ Programı Erasmus+ İkili Anlaşmalar bölümünde yer almaktadır.

Öğrencilerimizin güncel ikili anlaşmalar ile ilgili web sayfamızdaki linkte yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okumaları gerekmektedir.

 https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/erasmus_ikili_anlasmalar-5888

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Yapılan yerleştirmeler Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği açısından nihai; ancak hibe dağılımı açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. Yedek listede yer alan öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
  • Bu ilandaki şartlar sadece 2024 proje sözleşme dönemine

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden*)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[2]

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar3

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan4

Aynı proje türü kapsamında daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

* Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar esas alınacaktır. Bu sebeple öğrencilerin e-devlet üzerinden aldıkları öğrenci belgesini yüklemesi gerekmektedir.

 

ÖĞRENCİ/YENİ MEZUN HAREKETLİLİĞİNDE İLAVE HİBE DESTEĞİ

İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Yetim/ölüm aylığı bağlananlar

4) Şehit/gazi eş ve çocukları ile gazilerin kendileri1

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus+ başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler)

7) 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında ebeveynlerinden biri veya vasisi engelli veya muhtaç aylığı alanlar (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf).

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar (Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki hareketliliklerinde bu kategoride tekrar ilave hibe desteği verilmez).

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanır.

Önemli Not: Yukarıda bahsi geçen ilave hibe desteği başvurusu yapılabilmesi için öğrencilerin, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden hemen sonra (7 iş günü içerisinde) Uluslararası İlişkiler Ofisine erasmus@akdeniz.edu.tr adresine e-posta ile belgelerini göndermeleri gerekmektedir.

 

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

 

HİBE MİKTARLARI

Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır:

 

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

600

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye

450

600

 

HİBESİZ YARARLANMA

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

SEYAHAT DESTEĞİ HESAPLAMALARI

Öğrencilerin seyahat masraflarına katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile hareketliliğin başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe bandı hesaplayıcısında çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz.

Seyahat Mesafesi

 

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

 

10 ila 99 KM arasında

28

56

100 ila 499 KM arasında

211

285

500 ila 1999 KM arasında

309

417

2000 ila 2999 KM arasında

395

535

3000 ila 3999 KM arasında

580

785

4000 ila 7999 KM arasında

1188

1188

8000 KM veya daha fazla

1735

1735

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.

Öğrenci kayıt dondurduğu dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapabilir. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya isteğe bağlı/zorunlu/mezuniyet sonrası stajlarını gerçekleştiremez.

Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan öğrenciler başvuru yapamaz.

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

Çift anadalda/yandal programında öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden     “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2022-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus+ seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. (Hareketlilik Tercih Beyanı)

Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.

2024 dönemi hibesi kurumumuza tahsis edilmemiştir. Bu bağlamda kontenjana yerleşen öğrenciler ADAY öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarlarının ilan edilmesinden sonra Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır. Oluşacak aksaklıklardan Türkiye Ulusal Ajansı ve Akdeniz Üniversitesi sorumlu değildir.

Öğrenci yerleştirildikten sonra karşı kurumun öğrenci yerleştirmesini onaylamaması durumunda öğrenci diğer tercihlerinde yer alan anlaşmalı kurumlara yerleştirilebilir.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

Öğrenciler sadece kendi birimlerinin Erasmus+ İkili Anlaşmalarına başvuru yapabileceğinden aynı isim altında başka bir birimin Erasmus+ İkili Anlaşmasını başvurmamalıdır. Öğrencisi olduğu birimin Erasmus+ İkili Anlaşmasının dışındaki başka bir birimin Erasmus+ İkili Anlaşmasına başvuru yapan öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

Öğrencilerin başvurularını bizzat kendileri tarafından yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sürecinde duyuruda belirtilen tüm esasları yerine getirmek tamamen öğrenci sorumluluğundadır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.

Öğrenim hareketliliği için gitmeyi planladığı her bir dönem için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan 30 ECTS/AKTS kredi yükü olmalıdır.

Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.

Gidilecek üniversitenin akademik takvimini inceledikten sonra karşı kurumun akademik takviminde derslerin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili öğrenim görmekte olduğu fakülte/programın öğrenci işlerini bilgilendirmelidir.

Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka karşı kurumdan araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.

Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Muhakkak biriminin öğrenci işlerine Erasmus+ öğrencisi olduğu bilgisini vermeli ve yönetim kurulu kararının çıkması için işlemlerini başlatmalıdır. Erasmus+ öğrencisi gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez.

Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.

Erasmus+ Staj hakkı kazanan öğrenciler staj yerlerini araştırıp, Erasmus+ bölüm/program koordinatörünün onayın aldıktan sonra kurumla kendileri iletişime geçmeli ve davet mektuplarını temin etmelidirler. Staj yapılacak kurum öğrenim görülen alanla ilişkili olmak zorundadır. Davet mektubunda adınız, soyadınız, staj tarihleri gün/ay/yıl olarak net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca, kabul mektubunda kurumun mühürü ve imzalayan yetkilinin unvanı, imzası mutlaka olmalıdır. 

Üniversitemizde YTB burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliği programına başvurmaları halinde bu öğrencilerin başvuruları alınacak; hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmaları halinde ilgili öğrenciler YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul ettiklerine dair dilekçelerini başvuru sistemine yüklemeleri gerekecektir.

Öğrencinin başvuru aşamasında seçtiği hareketlilik türü için gerekli asgari not ortalaması şartlarını sağlaması gerekmektedir. Not ortalamasının tespitinde E-Devlet’ten çekilen not ortalaması kullanılır. Yararlanıcı adaylarımız başvuru sırasında seçtiği ve oluşturduğu bilgilerin doğru olduğunu taahhüt etmiş olurlar.

Sistemde seçilen öğrenim bilgisi kısmındaki not ortalamasının Akdeniz Üniversitesi'ndeki not ortalaması ile aynı olduğunu kontrol etmek ve farklılık varsa başvuru tarihi tamamlanana kadar öğrenim görmekte olduğu Enstitü/Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri ile temasa geçerek düzelttirmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Faaliyete katılmak üzere tercih edilen üniversitelerin web sayfaları mutlaka incelenip, başta dil yeterliliğine ilişkin koşullar olmak üzere bilgi sahibi olarak tercihte bulunulmalıdır. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda öğrencilerin karşı kurum tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcı adaya aittir.

Söz konusu süreçlerde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Akdeniz Üniversitesi ve/veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Genel Ağırlıklı Not Ortalamalarının (GANO) sistemde güncel ve doğru olduğundan emin olunmalıdır. Öğrencinin başvuru esnasında sistem üzerinde mevcut not ortalaması dikkate alındığından öğrencilerin sisteme girerek, var ise eksik ders ve ders notlarını Birim Öğrenci İşleri aracılığıyla düzelttirmeleri önem arz etmektedir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yapılacak düzeltmeler başvuru sistemine yansıtılmayacaktır.

 

KONTENJANLAR

  • Kontenjanlar Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecektir.
  • Bölüm/Programlara göre Erasmus+ başarı puanları sıralaması yapılacaktır. (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar)
  • İkili anlaşmalardaki kontenjanlara göre,
  • Öğrenim ve staj hareketlilikleri için ayrı olmak üzere;

Ön lisans ve lisans programlarında her bölüm için en az 1, lisansüstü programlarda enstitü bazlı değerlendirmeye göre Yüksek Lisans düzeyi için *6, Doktora düzeyi için *6 kontenjan belirlenmesi planlanmaktadır.

*Adayların farklı Ana Bilim/ Ana Sanat Dallarında öğrenim görme şartı bulunmaktadır. Aynı enstitüdeki aynı ana bilim/ana sanat dalından yalnızca en yüksek puanlı olan bir öğrenci aday listede yer alacaktır.

  • 2024 proje dönemi kurumumuza tahsis edilecek olan hibe miktarı belli olmadığı için öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği sonuç listesinde değişiklik olabilecektir.

 

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

3Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, öğrenci seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur

4Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

 

 

 

Eklenme tarihi: 16.04.2024 15:46:27
Son güncelleme: 14.05.2024 17:17:50