2023 KA 131 Proje Dönemi 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Taslak Yerleştirme Sonuçları

Başvuru Tarihleri

26 Nisan  – 12 Mayıs 2023

Sonuç Açıklama Tarihi

12 Haziran 2023

İtiraz/Feragat/Hibesiz Yararlanma Talebi Tarihleri

12 Haziran – 23 Haziran 2023 (Saat 17.00’ye kadar)

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı öğrenci seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2023/2024 eğitim–öğretim yılı için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarı henüz belirlenmemiştir.

Bu nedenle paylaşılan listedeki yerleştirme sayılarında bütçe kesinleştikten sonra değişiklik olabilecektir.

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

-2023 proje dönemi hibemiz kurumumuza henüz tahsil edilmediği için tüm öğrencilerimiz 2023-2024 Akademik Yılı bahar dönemine yerleştirilmiştir.

-Yerleştirildikleri kurumun onay vermesi koşuluyla hareketliliklerini güz dönemi hibesiz gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizin erasmus@akdeniz.edu.tr adresine bilgilendirme maili atmaları gerekmektedir.

-GÜZ dönemi hareketliliğini tercih edecek öğrencilerimizin dikkatine!

Yerleştirmelerde karşı kurumların güz dönemi öğrenci yerleştirmelerini kabul edip etmeme durumları dikkate alınacaktır.   Dolayısıyla, bu öğrencilerin yerleştirmeleri BAHAR dönemine aktarılabilecektir. Asıl listede yer alan öğrencilerimiz hibelendirilmeye hak kazanmıştır. Hibeli olarak hareketliliğe hak kazanan öğrencilerimizin kurumumuza hibe tahsis edilmeden önce hareketliliklerini gerçekleştirmek istemeleri halinde, kurumumuza hibe tahsis edilinceye kadar 0 (sıfır) hibeli sözleşme yapılarak, kurumumuza hibe tahsis edildikten sonraki süreçte hibeli sözleşme düzenlenebilecektir ve hibesi ödenebilecektir. Asıl listede hibe almaya hak kazanan öğrenciler GÜZ dönemi hareketlilikte bulunmak isterlerse 23 Haziran 2023 saat 17.00’e kadar erasmus@akdeniz.edu.tr adresine taleplerini mail atmaları gerekmektedir.

Kabul Hibeli ve Yedek öğrenci seçimleri aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir:

-Uygulama El kitabında ve web sayfamızda yer alan ölçütler,
https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/akdeniz_universitesi_2023_ka131_proje_donemi_20232024_akademik_yili_erasmus_ogrenim_veveya_staj_hareketliligi_basvuru_takvimi_ve_basvuru_ilani-4072,
-Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar),
-Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar ve kontenjanlarda belirtilen değişim süreleri,
-Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar,
-Fakülte/Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında öğrenci başarı sıralaması
-Yıllık eğitim veren fakültelerde öğrenim gören öğrenciler hariç diğer öğrencilerin bir akademik dönem (Bahar/Güz dönemi) hibelendirilmesi,
-İlerleyen süreçte, bütçe durumu göz önüne alınarak yedek öğrencilerin hibelendirilme durumları tekrar değerlendirilecek olup uygun görüldüğü takdirde sizlerle paylaşılacaktır.
-Erasmus+ Yabancı Dil Sınav notu öğrenim hareketliliği için 60, staj hareketliliği için 50 puanın altında olan ve akademik not ortalaması Lisans için 2.20/4.00, Lisansüstü için 2.50/4.00’nin altında olan ve eksik ya da yanlış belge nedenleriyle başvurusu geçersiz olan ve başvurusunu tamamlamayan öğrencilerimiz yerleştirilemediği için isimleri listelerde yer almamıştır.
-Önceki proje dönemlerinde hareketlilik hak kazanmış ancak pandemi nedeniyle hareketliliklerini gerçekleştiremeyen öğrencilerin başvurularında puan kesintisi yapılmamıştır.
-Erasmus+ Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, bağlı bulundukları Enstitüler üzerinden değerlendirilmiştir.
-Yedek listede yer alan ve hareketliliklerini hibesiz olarak gerçekleştirmek isteyen öğrenciler 23 Haziran 2023 saat 17.00’e kadar erasmus@akdeniz.edu.tr adresine taleplerini “HİBESİZ” konu başlığı atarak mail atmaları gerekmektedir.
-2023/5 no’lu Erasmus Seçim Komisyonu kararı ile kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarı henüz belli olmadığı için Erasmus+ staj hareketliliği başvurularında Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi başvuruları öğrenci başarıları oranlarına göre olup diğer fakülte ve Meslek Yüksekokullarında her bölümde 1 öğrenciye kontenjan verilmiştir. Enstitülerde ise her bölüm için başarılı başvuru sayısı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 5’er kontenjan verilmiştir.
-2023 KA 131 Proje dönemi
 “Öğrenim Hareketliliği” kapsamında;
Öğrenim başvuruları “kabul” listesinde yer alan öğrencilerin ikili anlaşmalarda yer alan kontenjanlar kapsamında hibeli olarak,
“Staj Hareketliliği” kapsamında;
Ön lisans ve lisans programlarında her bölüm için 1, lisansüstü programlarda enstitü bazlı değerlendirmeye göre Yüksek Lisans düzeyi için *5’er, Doktora düzeyi için *5’er kontenjan belirlenmiştir. Enstitülerdeki kontenjanların tamamının kullanılmaması durumunda bölüme bakılmaksızın ilgili enstitü kapsamında puan önceliklendirilerek yerleştirilmiştir.

*Adayların farklı Ana Bilim/ Ana Sanat Dallarında öğrenim görme şartı bulunmaktadır. Aynı enstitüdeki aynı ana bilim/ana sanat dalından yalnızca en yüksek puanlı olan bir öğrenci aday listede yer almaktadır.

Bölümleri bulunmayan fakültelerde kontenjan sayısının 1’den fazla olmasına ve başvuru yoğunluğu dikkate alınarak Diş Hekimliği Fakültesine 3, Tıp Fakültesine 7, Hukuk Fakültesine 5 kontenjan ayrılmıştır.

ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

-Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği kapsamında asıl olarak yerleştirilen öğrenciler, gidecekleri üniversitenin/kurumun başvuru formu ve talep ettiği diğer belgeleri araştırarak temin etmelidir. Öğrenciler, gerekli işlemleri gidecekleri üniversitenin son başvuru tarihi ve evrak ulaştırılması gereken tarihleri göz önünde bulundurarak yerine getirmelidir. Öğrenciler gidecekleri üniversitenin Erasmus ofisleriyle iletişime geçmelidir. AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.

-Öğrencilerin, gidecekleri üniversitenin Başvuru Formunu (Application Form) doldurup karşı tarafa gönderdikten sonra kabul edildiklerine dair karşı kurumdan Kabul Mektubu(Letter of Acceptance) belgesi temin etmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin karşı kuruma posta ile göndermesi gereken belgeleri ofisimiz aracılığı ile gönderebilirler.

-Öğrenciler, dönem başında Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Biriminin öğrenci işlerine ve Erasmus bölüm/program koordinatörüne Erasmus+ programından öğrenim/staj hareketliliği hak kazandığı bilgisini vermeli ve yönetim kurulu kararının çıkması için işlemlerini başlatmalıdır.

-Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez ancak bu durum gideceği üniversitenin kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

-Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir. Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka karşı kurumdan araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.

-Erasmus+ Staj hakkı kazanan öğrenciler staj yerlerini araştırıp, kurumla kendileri iletişime geçmeli ve davet mektuplarını temin etmelidirler.

-Faaliyete katılmak üzere tercih edilen üniversitelerin web sayfaları mutlaka incelenip, başta dil yeterliliğine ilişkin koşullar olmak üzere bilgi sahibi olarak tercihte bulunulmalıdır. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda öğrencilerin karşı kurum tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcı adaya aittir.

-Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında başvuruda bulunan adaylar hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak isterlerse erasmus@akdeniz.edu.tr adresine, konu kısmına “HİBESİZ” konu başlığıyla 23 Haziran 2023 saat 17.00’ye kadar e-posta göndermeleri gerekmektedir.

-Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez.

Öğrenciler, süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/ogrenim_hareketliligi_degisim_surecleri-2767 adresinden ulaşabilirler.

FERAGAT VE İTİRAZ DURUMU

-Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliğinden kabul hibeli olarak yararlanmaya hak kazanıp hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat dilekçelerini 23 Haziran 2023 saat 17:00’ye kadar Erasmus başvuru sistemine (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr) yüklemeleri gerekmektedir. 

Sonuçlarla ilgili itiraz dilekçelerini 23 Haziran 2023 saat 17:00’ye kadar erasmus@akdeniz.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. 

-Feragat dilekçeleri alındıktan sonra sonuç listesinde değişiklik olabilecektir.

-Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan talepler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

NOT: Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra süreçle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.


Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 

Eklenme tarihi: 12.06.2023 17:21:32
Son güncelleme: 12.06.2023 17:53:43