2022 Proje Dönemi KA 131 Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuru Takvimi ve Başvuru İlanı

Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak isteyen personelin başvuru tarih aralığı

(Başvurular https://turnaportal.ua.gov.tr/giris adresinden online yapılacaktır)

İlan Başlangıç /Bitiş Tarihi: 23/01/2024-26/02/2024 saat 17.00

Başvuru Başlangıç/Bitiş Tarihi: 12.02.2024 saat 09.00- 26/02/2024 saat 17.00

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi

(Sonuçlar Erasmus duyurular sayfasından ilan edilecektir.)

Mart ayı içerisinde açıklanacaktır.

Sonuçlara dilekçe ile itiraz etme tarih aralığı

Sonuç açıklama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde alınacaktır.

Vazgeçmek isteyen personelin, feragat dilekçesi teslim tarih aralığı

Sonuç açıklama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alınacaktır.

Kesinleşmiş Sonuç İlanı

İtiraz sonuç tarihinden 7 gün sonra ilan edilecektir.

 

Açıklamalar:

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, AB üyesi veya Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda; Programla ilişkili olmayan ülkelerde ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak tanınan ve Erasmus+ kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumundaki öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında  (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel ders verme hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

-Ders Verme Hareketliliğinden yasal olarak Akdeniz Üniversitesi’nde çalışan ders vermekle yükümlü Akademik Personel yararlanabilmektedir.

-En az 60 ve üzeri yabancı dil belgesine sahip olmak (ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş, ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi)

Dil belgesi yerine geçerli olacak belgeler aşağıdadır:

-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma fotokopisi (Eğitim alınan kurum Erasmus+ kapsamında ders vereceği eğitim dilinde ise)

-Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi.

  • Hibeli hareketlilik süresi yol dahil 14 gündür.


Hareketlilik seyahat hariç en az 2 gün (8 saat ders verme), en fazla 14 gün hibeli olarak gerçekleştirilebilir. 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi gerekmektedir. 

 

- Proje, 31/07/2024 tarihinde sona erecektir. Hareketlilik faaliyetinin 30/06/2024 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. Davet mektubu alırken bu süre göz önünde bulundurulmalıdır.

-Ulusal Ajans tarafından Ders Verme hareketliliği için 18 (on sekiz) kişilik ders verme hareketliliği öngörmüştür.

-Hareketlilik şartlarını tamamlayan personel isterse programdan hibesiz olarak da faydalanabilir. Hibesiz olarak gidecek personel içinde yukarıda yazılı olan kurallar geçerlidir.

-Hibe, Ulusal Ajans tarafından kurumumuza aktarıldığında yararlanıcılara faaliyete başlamadan en geç 1 hafta önce ödeme yapılacaktır. Adayların başvuruları sırasında buna dikkat etmeleri gerekmektedir.

-Ders Verme Hareketliliğinde gidilmesi planlanan üniversite ile bölümün arasında mutlaka Erasmus+ İkili anlaşma olmalıdır. Anlaşma olmadığı durumda, başvuru döneminden önce anlaşma yapılması gerekmektedir.

-Başvuru https://turnaportal.ua.gov.tr/giris adresinden online alınmakta olup, personel kadro bilgileri sistem üzerinden çekilecektir. Zorunlu belgeler ve ek belgeler ilgili başvuru portalına yüklenmelidir. https://turnaportal.ua.gov.tr/giris üzerinden yapılan başvurunun çıktısının alınmasına gerek yoktur ancak sistemsel sorunlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için başvuru çıktılarının alınıp saklanması önerilmektedir. Gerekli görmesi durumunda Uluslararası İlişkiler Ofisi başvurunuza ilişkin sizden ek bilgi veya belge yüklenmesini  talep edebilir.

Başvuruların Değerlendirmesi:

Seçimler, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre  gerçekleştirilecektir. Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 100 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

100

Yabancı Dil Puanı

 

En az 60 puan olması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanının %50’si taban puana eklenir)

Mevcut Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü olmak

+10 (taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma

+20 (taban puana eklenir)

Başvuru süresi içinde “Kabul Mektubu” sunmak

(Ders Verme Hareketliliğinde gidilmesi planlanan üniversite ile bölümün arasında Erasmus+ İkili anlaşma olmalıdır.)

+10 (taban puana eklenir)

Engelli personel

+10 (taban puana eklenir)

Gazi personel ve şehit/gazi yakını personel (1.derece yakın)

+10 (taban puana eklenir)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler* önceliklendirilir.

*https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf  

+10 (taban puana eklenir)

Daha önce hiç yararlanmamış akademik birimden olmak

+5 (taban puana eklenir)

Bölümü adına Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma yapmış olmak

+ (5 puan x anlaşma sayısı) (taban puana eklenir) (en fazla 30 puan)

Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus+ öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olmak

+20 (taban puana eklenir)

Son iki yıl içinde SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki Q kategorisindeki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma/derleme makalesi

+ (10 puan x yayın başı) (taban puana eklenir)

Birinci derece yakınları* 17 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli) ve Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personelden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar Erasmus+ personel hareketliliği başvurularında dezavantajlı kategoride değerlendirilerek önceliklendirilir.

*1. derece yakınlar: anne, baba, çocuklar ve eş, 2.derece yakınlar: eşin annesi, eşin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri

+10 (taban puana eklenir)

Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak

-10 (taban puandan çıkarılır)

0-1  yıl içerisinde programdan faydalanmış olmak

(2022-2023 akademik yılı)

 -25 (taban puandan çıkarılır)

1-2 yıl içerisinde programdan faydalanmış olmak

(2021-2022 akademik yılı)

 -20 (taban puandan çıkarılır)

2-3 yıl içerisinde programdan faydalanmış olmak

(2020-2021 akademik yılı)

 -15 (taban puandan çıkarılır)

3-4 yıl içerisinde programdan faydalanmış olmak

(2019-2020 akademik yılı)

 -10 (taban puandan çıkarılır)

4-5 yıl içerisinde programdan faydalanmış olmak

       (2018-2019 akademik yılı)

-5 (taban puandan çıkarılır)

Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda

-10 (taban puandan çıkarılır)

 

Puanların eşit olması durumunda Yabancı Dil Puanı yüksek olan önceliklendirilecektir.

12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre ”kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

Not 1: Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu, program uygulama el kitabının kendine verdiği yetki çerçevesinde asıl/yedek listesini oluşturur.

Not 2: Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirilmesi durumunda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Koordinatörlüğümüz, Merkez ile iletişime geçmelidir.

Not 3: Gerekli tüm belgelerin başvuru tarihleri arasında başvuru portalına eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Belge yüklemek başvuran adayın kendi sorumluluğundadır. Başvuru tarihleri dışında ve/veya başvuru sırasında eksik belge ile başvuru yapılması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Tüm sorumluluk başvuru yapan personele aittir.

Hibe ve Ödemeler:

-Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

-Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tabloda hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

-Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

1.Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe
(Avro)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

2.Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23 €

 

100 - 499 KM arası

180 €

210

500 - 1999 KM arası

275 €

320

2000 - 2999 KM arası

360 €

410

3000 - 3999 KM arası

530 €

610

4000 - 7999 KM arası

820 €

 

8000 KM ve üzeri

1500 €

 


NOT
:

  1. Yedek listesinde yer alan personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
  2. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.

İÇERME DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT) 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez. 

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır

Bu ilan, ERASMUS+ANA EYLEM 1:BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Programla İlişkili Ülkeler ve Programla İlişkili Olmayan Ülkeler İle Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği KA131 kapsamında 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabındaki esaslara ve Akdeniz Üniversitesi Erasmus Seçim Komisyonu tarafından belirlenen ölçütlere uygun şekilde hazırlanmıştır.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim
Tel          : 0 242 310 6640 / 2832 / 6096 / 2139 / 6012 / 2195
E-posta : 
erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr
erasmus@akdeniz.edu.tr

Sorularınızı eposta yoluyla iletebilirsiniz.

Eklenme tarihi: 23.01.2024 17:50:32
Son güncelleme: 28.02.2024 13:39:28