2022 Proje Dönemi KA131 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları (21.03.2024)

2022 Proje Dönemi KA131 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları (21.03.2024)

Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak isteyen personelin başvuru tarih aralığı

(Başvurular erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden online yapılmıştır)

İlan Başlangıç /Bitiş Tarihi: 23/01/2024-26/02/2024 saat 17.00

Başvuru Başlangıç Tarihi: 12.02.2024 saat 09.00

Sonuçlara dilekçe ile itiraz ve feragat etme tarihi

29 Mart 2024 saat 17.00

Hareketlilik Öncesi Belgelerin Ofise son teslim tarihi

30 Nisan 2024 tarihine kadar erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Vazgeçmek isteyen personelin, feragat dilekçesini başvuru portalına (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) yüklemesi gerekmektedir.

 

2022 Proje dönemi KA 131   "Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği" başvuru takvimi 23 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmış olup, 12 Şubat 2024 – 26 Şubat 2024 tarihleri arasında “https://turnaportal.ua.gov.tr//”  web sayfası üzerinden başvurular alınmıştır. Başvurular https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/2022_proje_donemi_ka131_erasmus_egitim_alma_hareketliligi_basvuru_takvimi_ve_basvuru_ilani-6643 web sayfamızdaki ilanda açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir.  Yurt dışında Lisans/Lisansüstü diplomasına sahip olanlar; 90 dil puanı olarak değerlendirmeye alınmıştır. %100 İngilizce programından mezun olanlar; 90 dil puanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

 

2022 Proje Dönemi hareketlilik bütçesinin etkin kullanılabilmesi için ilgili proje döneminde kullanılmayan hibenin değerlendirilmesi amacıyla Eğitim Alma hareketliliği için 16 asıl ve 16 yedek hareketlilik öngörülmüştür. Yedek listede yer alan personel isterse programdan hibesiz olarak da faydalanabilir. Hibesiz olarak gidecek personel için de yukarıda yazılı olan kurallar geçerlidir.

ÖNEMLİ! Başvuru değerlendirilmesinde; personelin kadrosunun bulunduğu birim dikkate alınmıştır. Feragat işlemleri sonrasında ve itirazların geçerli sayılması durumunda listelerde değişiklik olabilecektir.

 

 

Hareketlilik Süresi:

  • Hibeli hareketlilik süresi yol dahil 5 gündür.
  • Proje süresi 31/07/2024 tarihinde sona erecektir. Hareketliliğine ilişkin dosya kapama işlemlerinin yapılabilmesi için hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini 31.07.2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

 

Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tabloda hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

 

  1. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe

(Avro)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

 

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

 

180


* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan eğitim almak üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

 

  1. Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

 

10-99 KM arası

23 €

 

100 - 499 KM arası

180 €

210

500 - 1999 KM arası

275 €

320

2000 - 2999 KM arası

360 €

410

3000 - 3999 KM arası

530 €

610

4000 - 7999 KM arası

820 €

 

8000 KM ve üzeri

1500 €

 

NOT:

  1. Yedek listesinde yer alan personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
  2. Personel eğitim alma hareketliliğini asıl kazananların (kabul hibeli) belirlenmesi aşamasında, başvuru yapan personelin toplam puanları üzerinden sıralama yapılacaktır. Sıralamanın sonlarında yer alan personelin puanların eşit olması durumunda Yabancı Dil Puanı yüksek olan önceliklendirilmiştir.
  3. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.

 

Personel Eğitim alma Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dokümanları


https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/erasmus_egitim_alma_hareketliligi-3413

 

Erasmus+ programı 2022 proje dönemi KA 131 projesi kapsamındaki Personel seçimleri, 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı’nda belirtilen esaslara ve Akdeniz Üniversitesi Erasmus+ Seçim Komisyonu Kurulunun kararında yer alan önceliklere göre gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim
Tel         : 0 242 310 6640 / 6096 / 2195 / 6012
E-posta : erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr  –  erasmus@akdeniz.edu.tr

Eklenme tarihi: 21.03.2024 17:28:32
Son güncelleme: 5.04.2024 11:13:48