2021 Yılı Erasmus+ Programı Proje Başvuruları Hakkında

Akdeniz Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, tüm akademik birimlerin ve öğretim elemanlarının AB Projelerinden azami düzeyde yararlanması ve AB projeleri kapsamında yapılacak olan faaliyetler önem arz etmektedir.  Üniversitemiz tarafından sunulacak olan tüm Erasmus+ Programı proje başvurularının hukuken yasal temsilci olarak Rektör tarafından imzalanarak sunulması; Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilecek tüm proje başvurularının Rektörlüğümüz Uluslararası İlişkiler Ofisi bilgisi dâhilinde yapılması gerekmektedir.

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Rektörlük makamı tarafından proje başvuru sürecinde imzalanması gereken Doğruluk Beyanı (Declaration of Honour) ve Ortaklık Yetki Belgesi (Mandate Letter)’nin imza sürecinin takibinden; proje başvurusunun kabul edilmesi halinde imzalanması gereken Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement), Ortaklık Sözleşmesi (Partnership Agreement), Çalışma Çizelgeleri (Timesheet), proje yürütücüsü ile Rektörlük makamı arasında İç Sözleşme imza sürecinin takibinden ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nezdinde Euro hesabı açılması ile ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

2021 yılı için Erasmus+ KA1 projeleri son başvuru tarihi 11 Mayıs 2021, KA2 projeleri son başvuru tarihi ise 20 Mayıs 2021 olarak duyurulmuştur (Diğer proje son başvuru tarihleri için teklif çağrısını inceleyebilirsiniz). Sürecin Üniversitemizde sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Erasmus+ Programı kapsamında proje başvurusunda bulunmak isteyen öğretim elemanlarımızın, hazırlayacakları proje başvuru belgelerini Rektörlük makamı tarafından imzalanması için proje son başvuru tarihinden 15 gün önce, bağlı oldukları akademik birim tarafından gönderilecek resmi yazı ekinde, Uluslararası İlişkiler Ofisimize sunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni sosyal medyadan takip etmek için:
Twitter: https://twitter.com/AkdenizUni_IRO
Facebook: https://www.facebook.com/AkdenizUniversity.IRO/
Instagram: https://www.instagram.com/AkdenizUni_IRO/

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:14:09
Son güncelleme: 3.11.2022 15:46:13