2021 Proje Dönemi KA131 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nihai Sonuçlar 23.09.2022

Akdeniz Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

2022-2023 Akademik yılı “Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği” itiraz süreci sonucunda nihai liste oluşmuştur. Nihai listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Nihai Asıl/Yedek Liste için tıklayınız.

 

Hareketlilik Süresi:

-Personel Eğitim Alma Hareketliliği süresi 3 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gündür. Personele yol günleri de dahil 5 günlük hibe ödemesi yapılır.

-Proje süresi 01/09/2021 ve 31/10/2023 tarihleri arasındadır. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini 30.09.2023 tarihine kadar gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Hibe ve Ödemeler:

-Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

-Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tabloda hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

-Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

  1. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe
(Avro)
1. Grup Ülkeler Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
14. Bölge Ülkeleri
162
2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan
5. Bölge Ülkeleri
144
3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 126
Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180


* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

  1. Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Seyahat Mesafesi Standart Seyahat Hibe tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

 

10-99 KM arası 23 €  
100 – 499 KM arası 180 € 210
500 – 1999 KM arası 275 € 320
2000 – 2999 KM arası 360 € 410
3000 – 3999 KM arası 530 € 610
4000 – 7999 KM arası 820 €  
8000 KM ve üzeri 1500 €  

NOT:

  1. Yedek listesinde yer alan personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
  2. Yapılan puanlama sonucunda eşit puan almış olan personelin Akdeniz Üniversitesindeki hizmet süresi dikkate alınmıştır.
  3. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dokümanları için tıklayınız.

NOT: Asıl olarak seçilen personelin hareketlilik öncesi belgelerini (Personel Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi) en geç 07 Ekim 2022 tarihine kadar Ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenler personelin hareketlilikten faydalanmamasına, yerine yedek listesindeki personellerin işleme alınmasına karar verilmiştir.

Erasmus+ programı 2021 proje dönemi KA 131 projesi kapsamındaki Personel seçimleri, 2021 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı’nda belirtilen esaslara ve Akdeniz Üniversitesi Erasmus+ Seçim Komisyonu Kurul Kararında yer alan önceliklere göre gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim
Tel         : 0 242 310 6640 / 2125 / 2139 / 6012 — 0 242 227 44 00 – Dahili 2824
E-posta : erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr  –  erasmus@akdeniz.edu.tr

 

 

Eklenme tarihi: 1.11.2022 09:35:30
Son güncelleme: 1.11.2022 13:58:57