2021 Proje Dönemi KA131 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak isteyen personelin başvuru tarih aralığı
(Başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresinden online yapılacaktır)

İlan Başlangıç /Bitiş Tarihi: 02/08/2023-04/09/2023 saat 17.00

Başvuru Başlangıç Tarihi: 21.08.2023 saat 09.00

Sonuçlara dilekçe ile itiraz ve feragat etme tarihi

22 Eylül 2023 saat 17.00

Vazgeçmek isteyen personelin, feragat dilekçesini başvuru portalına (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) yüklemesi gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

2022-2023 Akademik yılı   "Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği" 02 Ağustos 2023 – 04 Eylül 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ web sayfası üzerinden alınmış olup başvurular ilanımızda https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/2021_donemi_ka131_erasmus_egitim_alma_hareketliligi_secim_basvuru_takvimi_ve_basvuru_ilani-4970 açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir.  

Başvuru süresi içerisinde belgelerin sisteme yüklenmesi bizzat yararlanıcı adayının sorumluluğundadır. Başvuru sistemine yanlış evrak yükleyenlerin ya da başvuru sırasındaki beyanı kanıtlayıcı evrak yüklemeyenlerin başvurusu değerlendirilmeye alınmamıştır.

2021 Proje Dönemi hareketlilik bütçesinin etkin kullanılabilmesi için ilgili proje döneminde kullanılmayan hibenin değerlendirilmesi amacıyla yeniden personel ilanına çıkılması uygun görülmüş olup, Eğitim Alma hareketliliği için 16 asıl ve 16 yedek hareketlilik öngörülmüştür.

Önemli: : Çevrimiçi (online) yapılan personel başvurusunda, yüklenen evrakların sorumluluğu ve verilerin doğruluğu yararlanıcı adayının kendi sorumluluğundadır.

Başvuru değerlendirilmesinde; personelin kadrosunun bulunduğu birim dikkate alınmıştır.

Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.


Hareketlilik Süresi:

-Hibeli hareketlilik süresi yol dahil 15 gündür.
-Hareketlilik faaliyetinin 31.10.2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Davet mektubu alırken bu süre göz önünde bulundurulmalıdır.

Hibe ve Ödemeler:

-Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
-Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tabloda hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.
-Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

1.Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe (Avro)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan
5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

180


* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınır.

2.Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

“14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmaktadır.”

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23 €

 

100 - 499 KM arası

180 €

210

500 - 1999 KM arası

275 €

320

2000 - 2999 KM arası

360 €

410

3000 - 3999 KM arası

530 €

610

4000 - 7999 KM arası

820 €

 

8000 KM ve üzeri

1500 €

 

NOT:

  1. Yedek listesinde yer alan personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
  2. Personel eğitim alma hareketliliğini asil kazananların (hibeli) belirlenmesi aşamasında, başvuru yapan personelin toplam puanları üzerinden sıralama yapılacaktır. Sıralamanın sonlarında yer alıp, toplam puanı eşit olan personel arasından Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavında yüksek puan alan personel asil listede yer alacaktır.
  3. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dokümanları

https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/erasmus_personel_ders_verme_ve_egitim_alma_hareketliligi_dokumanlari-3196

-ÖNEMLİ NOT 1: Hareketlilik hak kazanan personelin imzaladıkları başvuru formlarını erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr adresine e-posta atmaları gerekmektedir. Asıl olarak seçilen personelin hareketlilik öncesi belgelerini en geç  02 Ekim 2023 tarihine kadar erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr adresine e-posta atmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenler personelin hareketlilikten faydalanmamasına, yerine yedek listesindeki personele hareketlilik hakkı verilmesine karar verilmiştir.

-ÖNEMLİ NOT 2: Feragat işlemleri sonrasında ve itirazların geçerli sayılması durumunda listelerde değişiklik olabilecektir. Hakkından feragat etmek isteyen personelin, feragat dilekçelerini 22 Eylül 2023 Saat 17.00’a kadar başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca, sonuca itiraz etmek isteyen personelin 22 Eylül 2023 saat 17.00’a kadar erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Erasmus+ programı 2021 proje dönemi KA 131 projesi kapsamındaki Personel seçimleri, 2021 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı’nda belirtilen esaslara ve Akdeniz Üniversitesi Erasmus+ Seçim Komisyonu Kurulunun kararında yer alan önceliklere göre gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim
Tel         : 0 242 310 6640 / 6012 / 2012 / 1575 / 2139 / 2195
E-posta : erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr  –  erasmus@akdeniz.edu.tr

 

 

Eklenme tarihi: 13.09.2023 10:53:02
Son güncelleme: 13.09.2023 11:07:20