2021 Erasmus Başvuruları Hakkında

Değerli öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni döneminin ana hatlarını belirleyen Program Rehberi AB Komisyonu tarafından yayımlanmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı bu rehberi esas alarak Erasmus+ Programı'nın ülkemizdeki uygulamalarına ilişkin uyarlanmış bir el kitabı yayımlayacaktır.

Yeni dönemdeki faaliyetler Türkiye Ulusal Ajansı'nın yayımlayacağı el kitabındaki kurallara göre gerçekleşecektir. Uyarlanmış el kitabı henüz yayımlanmadığı için yeni dönem başvuruları kural ve koşulları kesinleştiğinde 2021 Erasmus başvuru süreci başlatılacaktır.

Türkiye Ulusal Ajansı üniversitemizin de dahil olduğu yükseköğretim kurumlarıyla 2021 proje dönemine ilişkin aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır:

2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021 olması beklenmektedir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bildirilen tebliğ metni ise aşağıdaki gibidir:

“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Söz konusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve hareketlilik sürelerinde değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

UYARI: Bu tebliğ 2021 projelerini ilgilendirmekte olup, halihazırda yürütmekte olduğumuz 2020 projeleri kapsamındaki faaliyetler için seçilmiş öğrencilerimiz ve personelimiz için geçerli değildir.

 

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:13:26
Son güncelleme: 31.10.2022 17:13:26