2021 Dönemi KA 131 Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Takvimi

28 Şubat 2022

Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak isteyen personelin başvuru tarih aralığı 31.03.2022-22.04.2022 saat 17.00

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi

(Sonuçlar Erasmus duyurular sayfasından ilan edilecektir.)

Mayıs-Haziran ayları içerisinde açıklanacaktır.
Sonuçlara dilekçe ile itiraz etme tarih aralığı Sonuç açıklama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde alınacaktır.
Vazgeçmek isteyen personelin, feragat dilekçesi teslim tarih aralığı Sonuç açıklama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alınacaktır.
Kesinleşmiş Sonuç İlanı İtiraz sonuç tarihinden 7 gün sonra ilan edilecektir.

Açıklamalar:

-Ders Verme Hareketliliğinden yasal olarak Akdeniz Üniversitesi’nde çalışan ders vermekle yükümlü Akademik Personel yararlanabilmektedir.

-Hareketlilik seyahat hariç en az 2, en fazla 3 gün (8 saat ders) olarak gerçekleştirilebilir.

- Hareketlilik süreci 01/09/2021 tarihinde başlar ve 31/10/2023 sona erer. Hareketlilik 31/09/2023 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Davet mektubu alırken bu süre göz önünde bulundurulmalıdır.

-Ulusal Ajans tarafından Ders Verme hareketliliği için 22 (yirmi iki) kişilik ders verme hareketliliği öngörmüştür.

-Hareketlilik şartlarını tamamlayan personel isterse programdan hibesiz olarak da faydalanabilir. Hibesiz olarak gidecek personel içinde yukarıda yazılı olan kurallar geçerlidir.

-Hibe, Ulusal Ajans tarafından kurumumuza aktarıldığında yararlanıcılara faaliyete başlamadan en geç 1 hafta önce ödeme yapılacaktır. Adayların başvuruları sırasında buna dikkat etmeleri gerekmektedir.

-Ders Verme Hareketliliğinde gidilmesi planlanan üniversite ile bölümün arasında mutlaka anlaşma olmalıdır. Anlaşma olmadığı durumda, başvuru döneminden önce anlaşma yapılması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirmesi:

Seçimler, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre  gerçekleştirilecektir. Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan 40

Yabancı Dil Puanı

 

90-100 Puan:  +30 (taban puana eklenir)

80-89 Puan  :  +25 (taban puana eklenir)

70-79 Puan  :  +20 (taban puana eklenir)

60-69 Puan  :  +15 (taban puana eklenir)

59 ve altı ya da belge yok:  0 (taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma +20 (taban puana eklenir)
Engelli personel +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ve şehit/gazi yakını personel (1.derece yakın) +10 (taban puana eklenir)
Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda -10 (taban puandan çıkarılır)
Daha önce hiç yararlanmamış akademik birimden olmak +5 (taban puana eklenir)
Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü olmak +20 (taban puana eklenir)
Bölümü adına Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma yapmış olmak* +10 (taban puana eklenir)
Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus+ öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olmak +20 (taban puana eklenir)
Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak -10 (taban puandan çıkarılır)
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak -20 (taban puandan çıkarılır)
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak -15 (taban puandan çıkarılır)
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak -10 (taban puandan çıkarılır)
Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak -5 (taban puandan çıkarılır)
20 yıl ve üzeri hizmet süresi** olan personel +10 (taban puana eklenir)
15 ila 19 yıl arası hizmet süresi** olan +7 (taban puana eklenir)
10 ila 14 yıl arası hizmet süresi** olan +5 (taban puana eklenir)
5 ila 9 yıl arası hizmet süresi** olan +3 (taban puana eklenir)
Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, en son mezun olunan öğrenim kademesi daha yüksek olan akademik personel önceliklidir.
*İkili anlaşma yapma sürecinde, karşı kurumla iletişimi sağlamak, ikili anlaşma öneri formunu ve ikili anlaşma taslağını hazırlamak, ikili anlaşmaya ilişkin evrakları karşı kurumdan imzalı olarak eksiksiz bir şekilde ofise teslim etmek.
**Akdeniz Üniversitesindeki hizmeti süresi dikkate alınacaktır.

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre ”kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

Not 1: Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu, program uygulama el kitabının kendine verdiği yetki çerçevesinde asil/yedek listesini oluşturur.

Not 2:Çevrimiçi (online) yapılan başvurunun imzaları tamamlanmış (dekan/müdür ve başvuru sahibi imzası) PDF çıktısının erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim
Tel          : 0 242 310 6640 / 2125 / 2139 / 6012 — 0 242 227 44 00 – Dahili 2824
E-posta : 
erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr
erasmus@akdeniz.edu.tr

Sorularınızı eposta yoluyla iletebilirsiniz.

Eklenme tarihi: 1.11.2022 09:13:53
Son güncelleme: 1.11.2022 09:13:53