2021 Dönemi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi

28 Şubat 2022

Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak isteyen personelin başvuru tarih aralığı

(Başvurular https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr adresinden online yapılacaktır)

31.03.2022-22.04.2022 saat 17.00’e kadar

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi

(Sonuçlar Erasmus duyurular sayfasında ilan edilecektir.)

Mayıs-Haziran ayları içerisinde açıklanacaktır
Sonuçlara dilekçe ile itiraz etme tarih aralığı Mayıs-Haziran ayları içerisinde açıklanacaktır
Vazgeçmek isteyen personelin, feragat dilekçesi teslim tarih aralığı Sonuç açıklama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alınacaktır.
Kesinleşmiş Sonuç İlanı İtiraz sonuç tarihinden 7 gün sonra ilan edilecektir.


Açıklamalar:

-Hareketlilik seyahat hariç en az 2, en fazla 3 gün olarak gerçekleştirilebilir.

-Hareketlilik 31.09.2023 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

-Ulusal Ajans tarafından Eğitim Alma hareketliliği için 19 (on dokuz) kişilik hareketlilik öngörülmüştür.

-Başvuru şartlarını tamamlayan personel isterse programdan hibesiz olarak da faydalanabilir. Hibesiz olarak gidecek personel için de yukarıda yazılı olan kurallar geçerlidir.

Başvuruların Değerlendirmesi

Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan 40

Yabancı Dil Puanı

(zorunlu değil)

 

90-100 Puan:  +30 (taban puana eklenir)

80-89 Puan  :  +25 (taban puana eklenir)

70-79 Puan  :  +20 (taban puana eklenir)

60-69 Puan  :  +15 (taban puana eklenir)

50-59 Puan  :  +10 (taban puana eklenir)

49 ve altı ya da belge yok:  0 (taban puana eklenir)

İdari Personel olmak     +15 (taban puana eklenir)
Programdan ilk kez yararlanma     +20 (taban puana eklenir)
Engelli personel     +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ve şehit/gazi yakını personel (1.derece yakın)     +10 (taban puana eklenir)
Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler    +10 (taban puana eklenir)
Daha önce hiç yararlanmamış birimden olmak     +5 (taban puana eklenir)
Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak     -10 (taban puandan çıkarılır)
Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda   -10 (taban puandan çıkarılır)
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak     -20 (taban puandan çıkarılır)
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak     -15 (taban puandan çıkarılır)
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak     -10 (taban puandan çıkarılır)
Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak     -5 (taban puandan çıkarılır)
20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olmak*     +10 (taban puana eklenir)
15 ila 19 yıl arası hizmet süresine sahip olmak *     +7 (taban puana eklenir)
10 ila 14 yıl arası hizmet süresine sahip olmak *     +5 (taban puana eklenir)
5 ila 9 yıl arası hizmet süresine sahip olmak *     +3 (taban puana eklenir)
*Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, Akdeniz Üniversitesi hizmet yılı fazla olan personel önceliklidir.
 

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre ”kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

Not 1: Erasmus+ Programı  Seçim Komisyonu, program uygulama el kitabının kendine verdiği yetki çerçevesinde asil/yedek listesini oluşturur.

Not 2:Çevrimiçi (online) yapılan başvurunun imzaları tamamlanmış (dekan/müdür ve başvuru sahibi imzası) PDF çıktısının erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir. 

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim
Tel          : 0 242 310 6640 / 2125 / 2139 / 6012 — 0 242 227 44 00-Dahili 2824
E-posta : 
erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr
erasmus@akdeniz.edu.tr

Sorularınızı eposta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Eklenme tarihi: 1.11.2022 09:14:35
Son güncelleme: 1.11.2022 09:14:35