2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı öğrenci seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

AB Bakanlığı – Ulusal Ajans tarafından 2021/2022 eğitim–öğretim yılı için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle paylaşılan liste bütçe kesinleştikten sonra yerleştirme sayılarında değişiklik olabilecektir. 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

Sevgili öğrencilerimiz,

2021 proje dönemi hibemiz kurumumuza henüz tahsil edilmediği için tüm öğrencilerimiz 2021-2022 Akademik Yılı bahar dönemine yerleştirilmiştir. Yerleştirildikleri kurumun onay vermesi koşuluyla hareketliliklerini güz dönemi hibesiz gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizin erasmus@akdeniz.edu.tr adresine bilgilendirme maili atmaları gerekmektedir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Asıl Liste

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yedek Liste

Öğrencilerimiz yerleştirilme sonuçlarına https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresinden giriş yaparak da ulaşabilirler.

Asıl ve yedek öğrenci seçimleri aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir:

– Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar),

– Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar ve kontenjanlarda belirtilen değişim süreleri

– Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar[1]

– Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı

Yıllık eğitim veren fakültelerde öğrenim gören öğrenciler hariç diğer öğrencilerin bir akademik dönem (Bahar/Güz dönemi)  hibelendirilmesi,

– İlerleyen süreçte, bütçe durumu göz önüne alınarak yedek öğrencilerin hibelendirilme durumları tekrar değerlendirilecek olup uygun görüldüğü takdirde sizlerle paylaşılacaktır,

– Erasmus+ Yabancı Dil Sınav notu 60’ın altında olan, akademik not ortalaması Lisans için 2.20/4.00, Lisansüstü için 2.50/4.00’nin altında olan ve eksik belge nedenleriyle başvurusu geçersiz olan öğrencilerimiz yerleştirilemediği için isimleri listelerde yer almamıştır.

Öğrenim ve staj hareketlilik türlerinin her ikisine de başvuran öğrencilerimizle ilgili önemli duyuru:

Öğrenim ve staj hareketlilik türünün her ikisine de başvuran öğrencilerin dikkatine!

  • İki hareketlilik türüne de başvuran öğrencilerimizden puan kesintisi yapılacaktır. Hangi hareketlilik türünde kesinti yapılması istedikleriyle ilgili taleplerini 25.06.2021 saat 17.00’a kadar erasmus@akdeniz.edu.tradresine göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar taleplerini bildirmeyen öğrenim hareketliliğine başvuru yapmış olan öğrencilerimizden ikinci başvuruları olan staj hareketliliğinden puan kesintisi yapılacaktır.

08.06.2021 tarihli 6 no’lu Erasmus Seçim Komisyonu kararı ile 2021-2027 yeni Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) döneminde kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarı henüz belli olmadığı için Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvurularında yeni dönemde öğrencilere verilecek hibe miktarlarındaki artış ve yeni dönem kuralları da dikkate alınarak Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Kemer Denizcilik fakültesi başvuruları öğrenci başarıları oranlarına göre olup diğer fakülte ve Meslek Yüksekokullarında her bölümde 1 öğrenciye kontenjan verilmiştir. Enstitülerde ise başarılı başvuru sayısı yüksek lisans ve doktora programlarından başvuru oranlarına göre kontenjan verilmiştir.

Türkiye Ulusal Ajansı üniversitemizin de dahil olduğu yükseköğretim kurumlarıyla 2021 proje dönemine ilişkin aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır:

2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021’dir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bildirilen tebliğ metni ise aşağıdaki gibidir:

“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Söz konusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve hareketlilik sürelerinde değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Yerleştirme (seçim) sonuçları, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği programına başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde Üniversitemiz http://uio.akdeniz.edu.tr/ web sayfasında ilan edilmiştir.

2021 proje dönemi Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı kesinleşmediğinden yerleştirme sonucunda ilan edilen öğrenciler “Asıl ve Yedek Kazananlar” olarak belirlenmiştir. Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı kesinleştiğinde, tahsis edilen hibe miktarının seçilen asıl öğrencilerin tümünün hareketlilikten yararlanması için yeterli olmaması halinde puan esaslı sıralamaların yerleştirme sonuçları güncellenecek ve kesin sonuç listesi belirtilen internet sayfasında yeniden ilan edilecektir.

Asıl listede yer alan öğrencilerimiz hibelendirilmeye hak kazanmıştır. 2021 proje dönemi bütçemiz henüz kesinleşmediği ve kurumumuza henüz tahsis edilmediği için hareketliliklerini güz döneminde yapmak isteyen öğrencilerimiz tercih ettikleri durumda güz dönemi hibesiz hareketlilikten yararlanabilirler. Hibesiz hareketliliği tercih edecek öğrencilerimizin ofisimize bilgi vermeleri gerekmektedir. Bilgi vermeyen öğrencilerimiz bahar dönemi için nomine edileceklerdir.

Yedek listede yer alan öğrencilerimiz hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak istedikleri takdirde taleplerini erasmus@akdeniz.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

-Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında asıl olarak yerleştirilen öğrenciler, gidecekleri üniversitenin başvuru formu ve talep ettiği diğer belgeleri araştırarak temin etmelidir. Öğrenciler, gerekli işlemleri gidecekleri üniversitenin son başvuru tarihi ve evrak ulaştırılması gereken tarihleri göz önünde bulundurarak yerine getirmelidir. Öğrenciler gidecekleri üniversitenin Erasmus ofisleriyle iletişime geçmelidir.

-Öğrencilerin, gidecekleri üniversitenin Başvuru Formunu (Application Form) doldurup karşı tarafa gönderdikten sonra kabul edildiklerine dair karşı kurumdan Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) belgesi temin etmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin karşı kuruma posta ile göndermesi gereken belgeleri ofisimiz aracılığı ile gönderebilirler.

-Öğrenciler, dönem başında Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez ancak bu durum gideceği üniversitenin kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında yedek listede yer alan öğrenciler hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak isterlerse ofisimize dilekçe ile başvuru yapıp anlaşmalı üniversitelerin kontenjan durumuna göre hareketlilikte bulunabilirler.

Öğrenciler, süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-programi-giden-ogrenci/erasmus-giden-ogrenci-degisim-surecleri/ adresinden ulaşabilirler.

FERAGAT VE İTİRAZ DURUMU

  • Erasmus+ Öğrenim hareketliliğinden asıl olarak yararlanmaya hak kazanıp hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat ve/veya sonuçlarla ilgili itiraz dilekçelerini 25.06.2021tarihi saat 17:00’a kadar erasmus@akdeniz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
  • Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan talepler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Küresel COVID-19 salgını sebebiyle 2021/2022 Akademik Yılı Bahar Dönemine yerleştirilen öğrencilerimiz için de virüsün dünya üzerindeki sürecine bağlı olarak değişikler olması ihtimal dahilindedir.

Uyarı: COVID-19 salgının etkileri devam etmektedir. Yerleştirme yapılan kurumların, öğrenci kabul etmeme, sadece çevrimiçi hareketliliği kabul etme, kontenjan sayısı azaltma kararı gibi durumlar oluşabilir. Öğrencilerimiz bu gibi durumlarda ofisimiz ile iletişime geçebilirler.

 

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 

[1] 2021 bütçesi henüz tahsis edilmemiştir.

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:25:40
Son güncelleme: 2.11.2022 17:22:17