2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi: CEZAYİR

Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Öğrencileri için Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamında Üniversitemizden;

Spor Bilimleri Fakültesi: Dijilali Bounaama Khemis Miliana University

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: University Abdelhamid IBN BADIS Badis Mostaganem

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü: University of Algiers 2

1 Asıl ve 1 Yedek öğrencimiz Cezayir’ de 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde (5 ay) öğrenim görmek üzere seçilecektir.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri 01 Ekim 2021 – 15 Ekim 2021
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması Kasım ayı içerisinde açıklanacaktır.

Hibeler
Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencimize hem bireysel destek hem de seyahat hibesi verilecektir. (Program kuralları gereği Seyahat hibesi sadece ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği için verilmektedir.)

Bireysel destek 700 € (aylık)
Seyahat Hibesi 360 € (gidiş-dönüş uçak bileti için toplam ödenecek tutar)

ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği Başvuru Şartları

  • Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Akdeniz Uygarlıklar Araştırma Enstitüsünden birinde öğrencisi olmak,
  • En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
  • Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0,
  • Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.
  • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için en az 60 dil puanına sahip olmak.
  • Başvurular https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr adresinden online olarak alınacaktır. Başvuruda bulunan öğrenciler başvurularına ait transkript belgesi yüklemeyeceklerdir. Öğrencilerin not ortalamaları ve 2021 Değişim Programları Yabancı Dil Sınav sonuçları sisteme otomatik olarak yüklenecektir.
  • Üniversitemiz tarafından düzenlenen 2021 Değişim Programları Yabancı Dil Sınav Puanı olmayan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yabancı dil belgesi ile programa başvuruda bulunabilecekler. Bu belgelerini sisteme yüklemeleri gerekecektir.
  • Engelli öğrencilerimizin engelli olduklarını gösteren belgeyi sisteme yüklemeleri gerekecektir.
  • Şehit ve Gazi çocukları ilgili belgeyi temin ederek sisteme yükleyeceklerdir.
  • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı sisteme yüklemeleri gerekecektir.

Puanların aynı olması ya da eşit olması durumunda sınıfı büyük olan öğrenciye öncelik verilecektir. Hala aynı puan olması durumunda ise yaşı küçük olan önceliklendirilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)(Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için en az 60 dil puanına sahip olmak)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencimize hem bireysel destek hem de seyahat hibesi verilecektir. (Program kuralları gereği Seyahat hibesi sadece ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği için verilmektedir.)

Bireysel destek 700 € (aylık)
Seyahat Hibesi 360 € (gidiş-dönüş uçak bileti için toplam ödenecek tutar)

Başarı dileklerimizle,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:38:39
Son güncelleme: 31.10.2022 17:38:39